Schuttevaer.nl

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Maritieme experts al 80 jaar verenigd in VEKRB

Rotterdam

De Vereniging voor Experts in de Kust-, Rijn- en Binnenvaart (VEKRB) bestaat deze maand al 80 jaar. Op informele wijze worden de leden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Vooral het bevorderen van de goede onderlinge relaties is van groot belang.

1 / 1
Vanaf de oprichting van de VEKRB houden de meeste leden zich voornamelijk bezig met schade-expertises. Een bijzonder onderdeel hiervan zijn bergingen van schepen, die bijvoorbeeld zijn gezonken na een aanvaring. De experts hebben in zo’n geval de juiste contacten om dit voor elkaar te krijgen en weten snel te handelen. Foto VEKRB

Vanaf de oprichting van de VEKRB houden de meeste leden zich voornamelijk bezig met schade-expertises. Een bijzonder onderdeel hiervan zijn bergingen van schepen, die bijvoorbeeld zijn gezonken na een aanvaring. De experts hebben in zo’n geval de juiste contacten om dit voor elkaar te krijgen en weten snel te handelen. Foto VEKRB

Het was in tijden van grote onzekerheid dat de VEKRB is opgericht: namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog op 15 november 1941. Een groep maritieme experts die veelal in opdracht, maar ook in loondienst werkten van onderlinge scheepvaart-verzekeringsmaatschappijen voelde destijds de noodzaak om samen op te trekken. De behoefte om elkaar in een goede sfeer te informeren is sindsdien blijven bestaan.

Rijnvaart

De huidige voorzitter, maritiem expert Rutger Fortuin, bevestigt dit: ‘Zeker, vooral het op informele wijze uitwisselen van informatie vinden we nog steeds het belangrijkst.’ De VEKRB is statutair gevestigd in Groningen. ‘Dat is historisch zo gegroeid. De onderlinge verzekeraars en daarmee een groot deel van de experts waren destijds vooral te vinden in noordelijke plaatsen als Groningen en Heerenveen.’

Een deel van de naam (…in de Kust-, Rijn- en Binnenvaart), vraagt om een toelichting. Fortuin: ‘Vroeger was de scheiding tussen Rijn- en binnenvaart veel meer aanwezig. Er waren eenvoudigweg veel meer kleine schepen die tot in de haarvaten van Nederland kwamen. De Rijnvaart was toen de grotere internationale binnenvaart.’

Werkzaamheden

De vereniging is, net als de werkzaamheden van de experts, continu in ontwikkeling. Vanaf de oprichting van de VEKRB houden de meeste leden zich voornamelijk bezig met schade-expertises. Een bijzonder onderdeel hiervan zijn bergingen van schepen, die bijvoorbeeld zijn gezonken na een aanvaring. De experts hebben in zo’n geval de juiste contacten om dit voor elkaar te krijgen en weten snel te handelen.

Naast de schade-expertises worden er van oudsher ook diverse andere werkzaamheden uitgevoerd. Dit zijn onder andere: taxaties, nieuwbouw/verbouw-begeleidingen, in/uithuur-inspecties en arbitrages.

Doordat na 2010 de Nederlandse overheid haar certificerende taken aan boord van binnenvaartschepen heeft overgedragen aan de particuliere markt, heeft een groot deel van de aangesloten leden toen ook die werkzaamheden omarmd.

Motordagwaarde

Een speciale commissie is er voor de dagwaardes van motoren. De winst daarvan is dat er een uniforme berekening plaatsvindt. Dit programma, dat bestaat sinds 1994, berekent de waarde van een motor of keerkoppeling aan de hand van leeftijd, uitgevoerde revisies, draaiuren en onderhoud.

Begrip

De 55 leden van de VEKRB vormen een aanzienlijk deel van het totaal aantal maritieme experts in Nederland en kennen elkaar goed. ‘Ja, het is een relatief kleine wereld. Er werken leden bij grote bureaus, maar er zijn ook eenpitters. Onderschat het belang van het onderlinge contact niet. Als je elkaar in het veld tegenkomt, behartig je uiteraard de belangen van jouw opdrachtgever. Als de belangen groot zijn, kunnen zaken hoog oplopen. Dan is het belangrijk dat je elkaar kent, binding houdt en begrip voor elkaar hebt.’

Feestelijke bijeenkomst

De VEKRB organiseert zeker twee tot drie keer per jaar een lezing of bijeenkomst. Sinds 2020 was de coronacrisis daarin een spelbreker. Elkaar via beeldschermen ontmoeten bleek minder geslaagd. Natuurlijk wordt het 80-jarige bestaan van de VEKRB groots gevierd door haar leden en partners. Die feestelijke bijeenkomst zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden op een nader te bepalen locatie.

Fortuin ziet het belang van de VEKRB alleen maar toenemen. ‘Denk aan de snelle ontwikkelingen met nieuwe, schonere brandstoffen en motoren. Het maakt onze bijeenkomsten nog belangrijker. Dat eeuwfeest in 2041 gaan we dan ook zeker halen.’

Voor meer informatie: www.vekrb.nl

 

‘Als de belangen groot zijn, kunnen zaken hoog oplopen. Dan is het belangrijk dat je elkaar kent, binding houdt en begrip voor elkaar hebt.’

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook