Brandstory EOC

‘Ga niet je auto wassen als je met de trackpilot vaart’

De trackpilot is bezig met een stormachtige opmars in de binnenvaart. Al 1 op 10 schepen is uitgerust met zo’n slimme vaarcomputer. Die snelle adaptatie zorgt ook voor vragen. Aan welke eisen moet een trackpilot voldoen? En hoe zit het met de verzekering? EOC volgt de ontwikkelingen op de voet. ‘We willen innovatie stimuleren’, zegt preventiemanager Marnix de Bakker. ‘Maar ook de mogelijke risico’s snappen.’

Endurance Stuurhuis
De trackpilot is een van de vele hulpmiddelen waar de roerganger plezier van heeft. Foto Shipping Technology

Ineens wilde elke binnenvaartschipper een trackpilot. Het leek wel een hype. De trackpilots van Argonics, Shipping Technology en Tresco waren vorig jaar niet aan te slepen. Inmiddels zijn er zo’n 1000 schepen uitgerust met de slimme vaarcomputer en leverancier Tresco verwacht dat de totale markt eind 2025 circa 2000 schepen telt.

Die snelheid van adaptatie heeft zowel de markt als de regelgevers verrast. Daarom heeft het waterkundig instituut Marin, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een studie naar de ‘best practices’ voor trackpilots gedaan. De drie leveranciers, maar ook OCIMF, PZI en de scheepsverzekeraar EOC deden daaraan mee. De best practices geven een voorzet aan welke eisen een trackpilot moet voldoen.

Do’s en don’ts

‘Wij volgen de ontwikkelingen vanaf het begin op de voet’, legt preventiemanager Marnix de Bakker van verzekeraar EOC uit. ‘Wij willen op de hoogte zijn van de do’s en don’ts bij trackpilots. Wat betekent de opmars van de trackpilot voor EOC en onze verzekerden?

‘We hebben bij dat onderzoek naar de best practices onze vragen kunnen stellen aan de leveranciers en onze opmerkingen kunnen geven. We willen vooral weten hoe het werkt. En wat zijn de risico’s?

De grondhouding van EOC ten opzichte van de trackpilot is door het onderzoek niet veranderd. ‘Wij hebben interesse in innovaties. En deze manier van vaarondersteuning is een stap naar semi-autonoom varen. Die ontwikkeling is in onze ogen onontkoombaar.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Simulator Marin
Waterkundig instituut Marin heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een studie naar de ‘best practices’ voor trackpilots gedaan. Foto Schuttevaer

Industriestandaard

Uit het rapport ‘best practices van de trackpilot’ komt naar voren dat de drie leveranciers gezamenlijk een industriestandaard gaan opstellen. ‘Daar zijn wij als EOC groot voorstander van. Waar moet een trackpilot aan voldoen? Als je op de noodstop drukt, op welke stuurstand gaat de pilot dan?’

In de basis moeten alle trackpilots hetzelfde werken, zegt De Bakker. ‘Het is voor de hele branche fijn als er een industriestandaard wordt afgesproken. Wanneer is een trackpilot voldoende getest?’

Schippers die een trackpilot aanschaffen hoeven dat niet te melden bij EOC. ‘Het is een hulpmiddel waardoor je relaxter kunt varen. Schippers zouden het ook zo moeten gebruiken. Blijf gewoon in de stuurhut en ga niet je auto wassen als je op de trackpilot vaart. We moeten het ook niet te spannend maken. Bepaal tijdens je reisvoorbereiding of het handig en passend is om de trackpilot te gebruiken. EOC wil vooral ook innovatie aanjagen en niet tegengaan.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Preventiemanager Marnix de Bakker
EOC-preventiemanager Marnix de Bakker: ‘Als bij schadeonderzoek blijkt dat niemand in de stuurhut aanwezig was, dan heb je wel een probleem.’ Foto EOC

‘Onze grootste zorg is opleiding en training’, zegt De Bakker. ‘Leveranciers moeten ervoor zorgen dat schippers weten hoe zij een trackpilot moeten gebruiken. Daar moet tijd in worden geïnvesteerd. De bemanning moet goed weten hoe het werkt.’

In geval van schade kijkt EOC wel naar het gebruik van de trackpilot. ‘Maar alleen als er een directe relatie is met de oorzaak van de schade, kan dit gevolgen hebben voor de schadevergoeding. Als bijvoorbeeld blijkt dat niemand in de stuurhut aanwezig was, dan heb je wel een probleem.’

De kapitein blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het schip, zegt De Bakker. ‘Gebruik een trackpilot gewoon waar die voor die is bedoeld: een hulpmiddel waar je rustiger door kunt varen en beter kunt focussen, maar blijf je reisvoorbereiding doen.’

Trackpilot rukt op

Volgens schattingen van leveranciers zijn inmiddels zo’n 900 binnenvaartschepen uitgerust met deze technologie. Dat komt neer op 8% van de binnenvaartvloot. Met een trackpilot kan een schip een vaarlijn houden, vergelijkbaar met ‘lane assist’ bij moderne auto’s. Deze groei heeft de sector verrast, zo valt te horen bij een rondgang langs de drie leveranciers: Argonics, Tresco en Shipping Technology.

Trackpilots worden gezien als hulpmiddel en er worden daarom nog geen specifieke eisen aan het apparaat zelf gesteld. Navigatie-apparatuur zoals de binnenvaartradar is wel aan strenge eisen onderworpen. Door steeds slimmere trackpilots neemt noodzaak tot regelgeving en standaardisatie toe.

‘Ga niet je auto wassen als je met de trackpilot vaart’ | Schuttevaer.nl
Brandstory EOC

‘Ga niet je auto wassen als je met de trackpilot vaart’

De trackpilot is bezig met een stormachtige opmars in de binnenvaart. Al 1 op 10 schepen is uitgerust met zo’n slimme vaarcomputer. Die snelle adaptatie zorgt ook voor vragen. Aan welke eisen moet een trackpilot voldoen? En hoe zit het met de verzekering? EOC volgt de ontwikkelingen op de voet. ‘We willen innovatie stimuleren’, zegt preventiemanager Marnix de Bakker. ‘Maar ook de mogelijke risico’s snappen.’

Endurance Stuurhuis
De trackpilot is een van de vele hulpmiddelen waar de roerganger plezier van heeft. Foto Shipping Technology

Ineens wilde elke binnenvaartschipper een trackpilot. Het leek wel een hype. De trackpilots van Argonics, Shipping Technology en Tresco waren vorig jaar niet aan te slepen. Inmiddels zijn er zo’n 1000 schepen uitgerust met de slimme vaarcomputer en leverancier Tresco verwacht dat de totale markt eind 2025 circa 2000 schepen telt.

Die snelheid van adaptatie heeft zowel de markt als de regelgevers verrast. Daarom heeft het waterkundig instituut Marin, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een studie naar de ‘best practices’ voor trackpilots gedaan. De drie leveranciers, maar ook OCIMF, PZI en de scheepsverzekeraar EOC deden daaraan mee. De best practices geven een voorzet aan welke eisen een trackpilot moet voldoen.

Do’s en don’ts

‘Wij volgen de ontwikkelingen vanaf het begin op de voet’, legt preventiemanager Marnix de Bakker van verzekeraar EOC uit. ‘Wij willen op de hoogte zijn van de do’s en don’ts bij trackpilots. Wat betekent de opmars van de trackpilot voor EOC en onze verzekerden?

‘We hebben bij dat onderzoek naar de best practices onze vragen kunnen stellen aan de leveranciers en onze opmerkingen kunnen geven. We willen vooral weten hoe het werkt. En wat zijn de risico’s?

De grondhouding van EOC ten opzichte van de trackpilot is door het onderzoek niet veranderd. ‘Wij hebben interesse in innovaties. En deze manier van vaarondersteuning is een stap naar semi-autonoom varen. Die ontwikkeling is in onze ogen onontkoombaar.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Simulator Marin
Waterkundig instituut Marin heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een studie naar de ‘best practices’ voor trackpilots gedaan. Foto Schuttevaer

Industriestandaard

Uit het rapport ‘best practices van de trackpilot’ komt naar voren dat de drie leveranciers gezamenlijk een industriestandaard gaan opstellen. ‘Daar zijn wij als EOC groot voorstander van. Waar moet een trackpilot aan voldoen? Als je op de noodstop drukt, op welke stuurstand gaat de pilot dan?’

In de basis moeten alle trackpilots hetzelfde werken, zegt De Bakker. ‘Het is voor de hele branche fijn als er een industriestandaard wordt afgesproken. Wanneer is een trackpilot voldoende getest?’

Schippers die een trackpilot aanschaffen hoeven dat niet te melden bij EOC. ‘Het is een hulpmiddel waardoor je relaxter kunt varen. Schippers zouden het ook zo moeten gebruiken. Blijf gewoon in de stuurhut en ga niet je auto wassen als je op de trackpilot vaart. We moeten het ook niet te spannend maken. Bepaal tijdens je reisvoorbereiding of het handig en passend is om de trackpilot te gebruiken. EOC wil vooral ook innovatie aanjagen en niet tegengaan.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Preventiemanager Marnix de Bakker
EOC-preventiemanager Marnix de Bakker: ‘Als bij schadeonderzoek blijkt dat niemand in de stuurhut aanwezig was, dan heb je wel een probleem.’ Foto EOC

‘Onze grootste zorg is opleiding en training’, zegt De Bakker. ‘Leveranciers moeten ervoor zorgen dat schippers weten hoe zij een trackpilot moeten gebruiken. Daar moet tijd in worden geïnvesteerd. De bemanning moet goed weten hoe het werkt.’

In geval van schade kijkt EOC wel naar het gebruik van de trackpilot. ‘Maar alleen als er een directe relatie is met de oorzaak van de schade, kan dit gevolgen hebben voor de schadevergoeding. Als bijvoorbeeld blijkt dat niemand in de stuurhut aanwezig was, dan heb je wel een probleem.’

De kapitein blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het schip, zegt De Bakker. ‘Gebruik een trackpilot gewoon waar die voor die is bedoeld: een hulpmiddel waar je rustiger door kunt varen en beter kunt focussen, maar blijf je reisvoorbereiding doen.’

Trackpilot rukt op

Volgens schattingen van leveranciers zijn inmiddels zo’n 900 binnenvaartschepen uitgerust met deze technologie. Dat komt neer op 8% van de binnenvaartvloot. Met een trackpilot kan een schip een vaarlijn houden, vergelijkbaar met ‘lane assist’ bij moderne auto’s. Deze groei heeft de sector verrast, zo valt te horen bij een rondgang langs de drie leveranciers: Argonics, Tresco en Shipping Technology.

Trackpilots worden gezien als hulpmiddel en er worden daarom nog geen specifieke eisen aan het apparaat zelf gesteld. Navigatie-apparatuur zoals de binnenvaartradar is wel aan strenge eisen onderworpen. Door steeds slimmere trackpilots neemt noodzaak tot regelgeving en standaardisatie toe.