KBN maakt zich zorgen

Klachten en vragen over varend ontgassen kunnen naar meldpunt KBN

Vragen en klachten over het verbod en varend ontgassen kunnen sinds 2 juli gemeld worden bij Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). De branchevereniging wil graag een vinger aan de pols houden nu het nieuwe ontgassingsverbod is ingegaan, en start een meldpunt voor de sector voor vragen en klachten, ook anoniem.

Twee tankschepen bij Hoek van Holland
Twee tankschepen bij Hoek van Holland. Shutterstock

Volgens KBN is het meldpunt nodig om de introductie van het verbod, dat geldt sinds 1 juli, goed te kunnen volgen. Soorten meldingen kunnen onder andere zijn een onvolledige of onjuist ingevulde losverklaring, ontbrekende informatie om de losverklaring goed in te kunnen vullen, of een loslocatie die de ladingresten niet overneemt. Ook onvoldoende kennis bij de laad-/loslocatie of bij de bemanning kan onderwerp van melding zijn, en men kan er terecht met vragen.

Het meldpunt is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Bij een groot aantal meldingen of vragen over een specifiek onderwerp zegt KBN mogelijk actie te ondernemen om de situatie te verbeteren of te verduidelijken. ‘Het is belangrijk de invoering van het ontgasverbod soepel verloopt, het meldpunt ontgassen gaat hierbij helpen’, aldus Maurits van der Linde, Veiligheidsexpert bij KBN.

De branchevereniging is positief over het verbod, omdat het al jaren af wil van varend ontgassen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de implementatie. ‘We maken ons zorgen over het aantal beschikbare ontgasinstallaties. Een tekort kan leiden tot lange wachtrijen met verstoringen in de vervoersketen tot gevolg’, zegt van der Linde.

Handhaving moet sluitend

Met de invoering van het gefaseerde verbod op varend ontgassen is ook handhaving een belangrijke voorwaarde voor het creëren van een level playing field, benadrukt KBN. ‘Onze leden zijn dan ook voorstander van een sluitend handhavingsnetwerk om misstanden te voorkomen.’

De ILT, die handhaaft op het verbod, heeft het aantal mensen voor het dossier varend ontgassen verdubbeld (van 5 naar 10), maar veel andere voorwaarden voor sluitende handhaving zijn nog niet op orde. Zo is er nog geen voldoende dekkend netwerk van elektronische neuzen om ontgassen te detecteren, en is het materieel budget voor drones en mobiele e-noses nog niet beschikbaar voor de inspectie.