Brandstory

Hoe NNPC de zee- én binnenvaart in hun kracht zet

De oorsprong van NNPC als onderlinge Nederlandse P&I-club ligt bij de zeevaart, maar tegenwoordig komt een belangrijk deel van hun verzekerde vloot uit de binnenvaart. NNPC-directielid Margreet Huisman vertelt hoe de verzekeraar beide sectoren in hun kracht zet. ‘We groeien mee tot dé risicobeheersingspartner voor reders en scheepseigenaren, om uiteindelijk een full-service dienstverlener te worden.’

NNPC-directielid Margreet Huisman. Foto NNPC Haren

Dit artikel wordt u aangeboden door NNPC

Allereerst, wat is eigenlijk het grote verschil tussen de binnenvaart en de zeevaart? Volgens Margreet is dat een kwestie van schaal. ‘Onze verzekerde vloot in de binnenvaart bestaat voor een groot deel uit familiebedrijven en kapitein-eigenaren, zoals de kustvaart vroeger ook was. In de zeevaart zijn in het verleden juist veel losse bedrijven samengegaan. De binnenvaart vraagt daarom om een persoonlijkere aanpak, in de zeevaart behartigen we de belangen van grotere organisaties met een vaak meer zakelijke blik op de sector.’

Scheepsramp in Baltimore

Dat er veel op het spel staat, is duidelijk voor iedereen die het nieuws volgt: toen containerschip Dali eind maart een brug in Baltimore in de Verenigde Staten ramde, was de schade enorm. De wereldwijde samenwerking van onderlinge P&I-clubs, de International Group (IG), waar NNPC via haar herverzekeringsprogramma toe behoort, is in staat dit op te vangen. ‘De IG is één grote onderlinge waar meer dan 90% van de wereldtonnage bij is aangesloten. De omvang en complexiteit van de scheepsramp in Baltimore benadrukt het belang van deze wereldwijde samenwerking: samen kunnen wij dergelijke schades aan.’

Slimme systemen

Toch is voorkomen beter dan genezen. Technologische innovatie speelt daarbij een rol – iets waar NNPC dan ook stevig op inzet. ‘De sector innoveert razendsnel. Er wordt geëxperimenteerd met blockchain, drones, kunstmatige intelligentie. Slimme systemen aan boord waarmee je veiliger kunt varen. De technologische sprong die wij als scheepsverzekeraar maken is het effectiever inrichten van onze digitale omgevingen: bijvoorbeeld met ons nieuwe klantenportaal My NNPC, waar gebruikers direct toegang hebben tot hun polissen en inzicht in schades. Op termijn kunnen we onze leden met behulp van “big data” zelfs gericht waarschuwen en signaleren als zij ergens risico lopen.’

De energietransitie

Technologische innovaties kunnen helpen met het oplossen of voorkomen van problemen, maar je kunt nooit helemáál voorspellen waar het heen gaat. De scheepvaart is continu in beweging. Zo ziet NNPC de afgelopen jaren een daling in het aantal schepen en ‘gross tonnage’ in de Benelux en Duitsland. Maar wat is hier de reden van? ‘Een deel is overcapaciteit,’ zegt Margreet, ‘maar vooral de energietransitie is een belangrijke factor. Veel oude schepen binnen de huidige vloot worden uitgefaseerd, vervangen door duurzamere schepen met bijvoorbeeld hybride motoren of alternatieve brandstoffen. Een goede zaak dus, maar ook een flinke investering. Je ziet dit terug in de tijdelijke dip.’

NNPC als kennisspeler

‘Wij zagen het aankomen,’ vertelt ze verder. ‘Gelukkig is de kracht van NNPC altijd haar aanpassingsvermogen geweest. Wat hebben reders nú nodig, hoe kunnen wij van dienst zijn? Onze klanten waarderen onze proactieve medewerkers, oplossingsgerichte denken en het persoonlijke contact, maar vooral ook onze kennis. Niet het product, maar de service is van belang. NNPC groeit daarom als P&I-club mee tot dé risicobeheersingspartner voor reders en scheepseigenaren, om uiteindelijk een full-service dienstverlener te worden.’

Dit doet de verzekeraar bijvoorbeeld met workshops over duurzaamheid, een toekomstige ‘groene polis’ die inspeelt op deze ontwikkelingen en leden beloont voor duurzame maatregelingen, en scenario’s over de impact van klimaatverandering op de scheepvaart. Hierin trekt de verzekeraar op met haar partners EOC (voor de binnenvaart) en IMU (charters).

Wereldwijd. Altijd dichtbij.

Kennis faciliteren, dichtbij de klant staan en weten wat er speelt. Zo zet NNPC haar leden en klanten, zowel in de binnenvaart als de zeevaart, in hun kracht. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw P&I-verzekering, eentje die wereldwijd handelt en altijd dichtbij is? Neem dan contact op met NNPC via info@nnpc.nl of +31 (0)50 534 32 11.