Omkatten

‘Verbod op varend ontgassen wordt nu al omzeild’

Het provinciale verbod op varend ontgassen in Gelderland, dat sinds 2017 geldt, wordt omzeild, dat meldt Omroep Gelderland. Dat gebeurt door het op papier omkatten van de lading naar stoffen die nog wel mogen worden ontgast. Een maand voor het landelijk verbod op varend ontgassen is het een voorteken van wat er staat te gebeuren.

Provinciaal geldt er een verbod sinds 2017. Maar dat wordt al omzeild. Foto ANP

Varend ontgassen is vanaf 1 juli verboden in Nederland. Tenminste, dat geldt voor een aantal stoffen. Het verbod wordt namelijk gefaseerd ingevoerd. Fase 1 gaat in vanaf 1 juli. In fase 1 gaat het om stoffen zoals benzine, benzeen en mengsels met meer dan 10% ethanol.

In enkele provincies geldt al een dergelijk verbod, zoals in Gelderland. ‘Dit verbod geldt voor benzeen en een vijftal benzeen houdende stoffen (>10%)’, staat er op de website van de provincie. Door de lading om te katten – op de vrachtbrief aanpassen welke stof wordt vervoerd – kan er nog wel ontgast worden. Uit documenten die Omroep Gelderland in handen kreeg van een schipper, blijkt dat het ‘omkatten’ nu al gebeurt. In die documenten is te zien dat de vrachtbrief van de tanker is aangepast, stelt de regionale omroep. ‘Op die manier wordt verhuld welke stof er daadwerkelijk in zit.’

ILT

Voor omkatten wordt al langer gewaarschuwd door de grote tegenstanders van varend ontgassen. Zo wees klokkenluider Ton Quist er al op in dit interview. En ook branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland waarschuwde het ministerie er al voor. Dat het nu al blijkt te gebeuren, bevestigt het. Tegenover Omroep Gelderland vertelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat er signalen bekend zijn dat het inderdaad gebeurt. Het is de ILT die vanaf 1 juli het verbod moet gaan handhaven.

Het is voor de ILT niet mogelijk het omkatten tegen te gaan. Het gevolg is, dat vanaf 1 juli stoffen uit fase 1 worden omgekat naar fase 2. En ook al wil Nederland fase 2 van het verbod versneld invoeren, zullen deze stoffen daarna worden omgekat naar fase 3. Een verbod op stoffen uit die fase volgt pas over drie jaar. Er is volgens Ton Quist maar een oplossing: ‘Een totaalverbod.’

‘Verbod op varend ontgassen wordt nu al omzeild’ | Schuttevaer.nl
Omkatten

‘Verbod op varend ontgassen wordt nu al omzeild’

Het provinciale verbod op varend ontgassen in Gelderland, dat sinds 2017 geldt, wordt omzeild, dat meldt Omroep Gelderland. Dat gebeurt door het op papier omkatten van de lading naar stoffen die nog wel mogen worden ontgast. Een maand voor het landelijk verbod op varend ontgassen is het een voorteken van wat er staat te gebeuren.

Provinciaal geldt er een verbod sinds 2017. Maar dat wordt al omzeild. Foto ANP

Varend ontgassen is vanaf 1 juli verboden in Nederland. Tenminste, dat geldt voor een aantal stoffen. Het verbod wordt namelijk gefaseerd ingevoerd. Fase 1 gaat in vanaf 1 juli. In fase 1 gaat het om stoffen zoals benzine, benzeen en mengsels met meer dan 10% ethanol.

In enkele provincies geldt al een dergelijk verbod, zoals in Gelderland. ‘Dit verbod geldt voor benzeen en een vijftal benzeen houdende stoffen (>10%)’, staat er op de website van de provincie. Door de lading om te katten – op de vrachtbrief aanpassen welke stof wordt vervoerd – kan er nog wel ontgast worden. Uit documenten die Omroep Gelderland in handen kreeg van een schipper, blijkt dat het ‘omkatten’ nu al gebeurt. In die documenten is te zien dat de vrachtbrief van de tanker is aangepast, stelt de regionale omroep. ‘Op die manier wordt verhuld welke stof er daadwerkelijk in zit.’

ILT

Voor omkatten wordt al langer gewaarschuwd door de grote tegenstanders van varend ontgassen. Zo wees klokkenluider Ton Quist er al op in dit interview. En ook branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland waarschuwde het ministerie er al voor. Dat het nu al blijkt te gebeuren, bevestigt het. Tegenover Omroep Gelderland vertelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat er signalen bekend zijn dat het inderdaad gebeurt. Het is de ILT die vanaf 1 juli het verbod moet gaan handhaven.

Het is voor de ILT niet mogelijk het omkatten tegen te gaan. Het gevolg is, dat vanaf 1 juli stoffen uit fase 1 worden omgekat naar fase 2. En ook al wil Nederland fase 2 van het verbod versneld invoeren, zullen deze stoffen daarna worden omgekat naar fase 3. Een verbod op stoffen uit die fase volgt pas over drie jaar. Er is volgens Ton Quist maar een oplossing: ‘Een totaalverbod.’