Brandstory

Bij schade wil EOC vooral ontzorgen

Jozien van der Waal is hoofd van de schadeafdeling van scheepsverzekeraar EOC. Vrijwel dagelijks handelt haar afdeling grote of kleine schade af. ‘Schippers hebben geen idee wat allemaal op hen afkomt na een aanvaring of brand.’

Jozien van der Waal EOC
Jozien van der Waal is hoofd van de schadeafdeling van scheepsverzekeraar EOC. Foto René Quist

Met een enorme knal ramt het schip de onderkant van de brug. Twee containers tuimelen in het water. Het schip verliest vaart door de aanvaring, maar niet genoeg om te voorkomen dat de stuurhut ook een stevige tik krijgt. De bemanning blijft gelukkig ongedeerd. Bij een andere aanvaring met een brug, wordt de stuurhut er compleet afgevaren en moet de schipper naar het ziekenhuis om aan zijn verwondingen te worden behandeld. Dit zijn voorbeelden van ongelukken zoals die elke week wel in Schuttevaer staan. Verzekeraar EOC is de grootste scheepsverzekeraar in de Nederlandse binnenvaart en de kans is groot dat zo’n schade op het bordje belandt van Jozien van der Waal en haar collega’s van de schadeafdeling.

Calamiteitenlijn

‘Eerst is er paniek bij de schipper. Die belt onze calamiteitenlijn, die 24 uur per dag is geopend. De schipper doet dan zijn verhaal aan een van de schadebehandelaars. Die probeert een beeld te krijgen van de situatie. Wat is er gebeurd? Is er letsel, wat is de schade, is Rijkswaterstaat aanwezig? Is het schip geladen, is er kans op milieuschade? Wie is de tegenpartij? Zijn de gegevens van de aanvaring veiliggesteld, bijvoorbeeld via Tresco of  Shipping Technologie? Dient er Averij-Grosse te worden verklaard? Etcetera.

Na zo’n eerste gesprek komt een hele machinerie op gang bij EOC. ‘Wij vragen de schipper de telefoonlijn vrij te houden. De behandelaar schakelt nameljk een expert in, die dan direct met de schipper kan bellen. 

‘Vervolgens, als dat aan de orde is bij bijvoorbeeld een grote aanvaring met aanzienlijke lekkage, gaan we de tegenpartij aansprakelijk stellen, het proces-verbaal opvragen. Indien nodig zullen wij er ook voor moeten  zorgen dat de lading op de plaats van bestemming komt. Mocht er eerst nog een noodreparatie gedaan moeten worden, dan zal ook nog een duiker bij moeten komen. Het komt voor dat het schip na een aanvaring niet meer op eigen kracht kan varen en dan dient ze naar haar losplaats te worden gebracht of dient de lading ter plaatse te worden overgeslagen om het schip daarna leeg naar de werf te brengen. Dat regelt EOC allemaal.’

Expert onderweg

De schade-expert van EOC neemt onderweg naar het schip al contact op met de kapitein en zal ter plaatse alles gaan oplijnen met ondersteuning van de schadebehandelaar op kantoor. ‘Als er bijvoorbeeld overslag bij gaat komen dienen wij zo spoedig mogelijk het charter te ontvangen van de schipper en zullen wij contact gaan opnemen met de bevrachter of zelf gaan rondkijken naar een ander schip dat de lading kan overnemen. Als het schip niet bij een kade ligt moeten we ook een kraanschip regelen. Dit is allemaal een uitdaging, maar we gaan net zo lang door tot het geregeld is.’

Als iedereen van de eerste schrik is bekomen, gaat de expert van EOC samen met verzekerde op zoek naar een reparatiewerf. ‘De expert van EOC zal bij een grote schade een tender uitschrijven en  worden er diverse werven benaderd. Als deze tenderuitslag binnen is, wordt gekeken naar het reparatiebedrag en de reparatieduur. Als een schip goed verdient, wil je niet dat het extra dagen bij een werf ligt en een tegenpartij zal dan ook een kosten/batenanalyse gaan maken.’

Zodra het schip bij de werf ligt, wordt, als er een tegenpartij bij betrokken is ook de expert van de tegenpartij uitgenodigd. De experts gaan samen verder de schade begeleiden. Op dat moment komen ook vaak de eerste rekeningen van de diverse bedrijven binnen. EOC ontzorgt de schipper zoveel mogelijk en zorgt voor een snelle financiële afwikkeling.. ‘. Wij denken dan ook aan de toeleveranciers, zoals duikers, duw- sleepboten en  scheepswerven, want al die bedrijven hebben we een volgende keer weer nodig.

‘Als de rust is weergekeerd, gaan we weer bellen. Hoe gaat het nu? Kunnen wij nog iets voor u betekenen? We drukken de schippers op hun hart dat ze ons altijd kunnen bellen als er vragen of onduidelijkheden zijn.’

Aansprakelijkheid

Uiteindelijk komen we bij het financiële plaatje, zegt Van der Waal. ‘Onze expert maakt met de expert van de tegenpartij het expertiserapport op.’

Volgens Van der Waal zijn de verzekerden tevreden met financiële afhandeling van de schade.. ‘Het eigen risico dient natuurlijk wel eerst betaald te worden. Verder biedt EOC een gratis basis-tijdverliesverzekering aan. De eerste 14 dagen van de reparatieduur zijn niet verzekerd, maar daarna wordt op basis van het tonnage een bepaald bedrag uitgekeerd. Als de betreffende schade verhaalbaar is op de tegenpartij zal EOC altijd de volledige claim van verzekerde meenemen in de vordering.’

Het motto van EOC is de eigenaar ontzorgen en het schip weer snel in de vaart te krijgen.

Bij een aanvaring met een brug of een sluis is er ook vaak schade aan dat kunstwerk. ‘De aansprakelijkheid kan dan wel zijn gemaximaliseerd. Met Rijkswaterstaat hebben wij voor onze verzekerden goede afspraken, zodat niet vooraf het gevraagde garantiebedrag betaald dient te worden en het schip direct weer door kan varen Wij ondertekenen de borgstelling voor onze verzekerde en regelen de zaak verder.’

Bij schade wil EOC vooral ontzorgen | Schuttevaer.nl
Brandstory

Bij schade wil EOC vooral ontzorgen

Jozien van der Waal is hoofd van de schadeafdeling van scheepsverzekeraar EOC. Vrijwel dagelijks handelt haar afdeling grote of kleine schade af. ‘Schippers hebben geen idee wat allemaal op hen afkomt na een aanvaring of brand.’

Jozien van der Waal EOC
Jozien van der Waal is hoofd van de schadeafdeling van scheepsverzekeraar EOC. Foto René Quist

Met een enorme knal ramt het schip de onderkant van de brug. Twee containers tuimelen in het water. Het schip verliest vaart door de aanvaring, maar niet genoeg om te voorkomen dat de stuurhut ook een stevige tik krijgt. De bemanning blijft gelukkig ongedeerd. Bij een andere aanvaring met een brug, wordt de stuurhut er compleet afgevaren en moet de schipper naar het ziekenhuis om aan zijn verwondingen te worden behandeld. Dit zijn voorbeelden van ongelukken zoals die elke week wel in Schuttevaer staan. Verzekeraar EOC is de grootste scheepsverzekeraar in de Nederlandse binnenvaart en de kans is groot dat zo’n schade op het bordje belandt van Jozien van der Waal en haar collega’s van de schadeafdeling.

Calamiteitenlijn

‘Eerst is er paniek bij de schipper. Die belt onze calamiteitenlijn, die 24 uur per dag is geopend. De schipper doet dan zijn verhaal aan een van de schadebehandelaars. Die probeert een beeld te krijgen van de situatie. Wat is er gebeurd? Is er letsel, wat is de schade, is Rijkswaterstaat aanwezig? Is het schip geladen, is er kans op milieuschade? Wie is de tegenpartij? Zijn de gegevens van de aanvaring veiliggesteld, bijvoorbeeld via Tresco of  Shipping Technologie? Dient er Averij-Grosse te worden verklaard? Etcetera.

Na zo’n eerste gesprek komt een hele machinerie op gang bij EOC. ‘Wij vragen de schipper de telefoonlijn vrij te houden. De behandelaar schakelt nameljk een expert in, die dan direct met de schipper kan bellen. 

‘Vervolgens, als dat aan de orde is bij bijvoorbeeld een grote aanvaring met aanzienlijke lekkage, gaan we de tegenpartij aansprakelijk stellen, het proces-verbaal opvragen. Indien nodig zullen wij er ook voor moeten  zorgen dat de lading op de plaats van bestemming komt. Mocht er eerst nog een noodreparatie gedaan moeten worden, dan zal ook nog een duiker bij moeten komen. Het komt voor dat het schip na een aanvaring niet meer op eigen kracht kan varen en dan dient ze naar haar losplaats te worden gebracht of dient de lading ter plaatse te worden overgeslagen om het schip daarna leeg naar de werf te brengen. Dat regelt EOC allemaal.’

Expert onderweg

De schade-expert van EOC neemt onderweg naar het schip al contact op met de kapitein en zal ter plaatse alles gaan oplijnen met ondersteuning van de schadebehandelaar op kantoor. ‘Als er bijvoorbeeld overslag bij gaat komen dienen wij zo spoedig mogelijk het charter te ontvangen van de schipper en zullen wij contact gaan opnemen met de bevrachter of zelf gaan rondkijken naar een ander schip dat de lading kan overnemen. Als het schip niet bij een kade ligt moeten we ook een kraanschip regelen. Dit is allemaal een uitdaging, maar we gaan net zo lang door tot het geregeld is.’

Als iedereen van de eerste schrik is bekomen, gaat de expert van EOC samen met verzekerde op zoek naar een reparatiewerf. ‘De expert van EOC zal bij een grote schade een tender uitschrijven en  worden er diverse werven benaderd. Als deze tenderuitslag binnen is, wordt gekeken naar het reparatiebedrag en de reparatieduur. Als een schip goed verdient, wil je niet dat het extra dagen bij een werf ligt en een tegenpartij zal dan ook een kosten/batenanalyse gaan maken.’

Zodra het schip bij de werf ligt, wordt, als er een tegenpartij bij betrokken is ook de expert van de tegenpartij uitgenodigd. De experts gaan samen verder de schade begeleiden. Op dat moment komen ook vaak de eerste rekeningen van de diverse bedrijven binnen. EOC ontzorgt de schipper zoveel mogelijk en zorgt voor een snelle financiële afwikkeling.. ‘. Wij denken dan ook aan de toeleveranciers, zoals duikers, duw- sleepboten en  scheepswerven, want al die bedrijven hebben we een volgende keer weer nodig.

‘Als de rust is weergekeerd, gaan we weer bellen. Hoe gaat het nu? Kunnen wij nog iets voor u betekenen? We drukken de schippers op hun hart dat ze ons altijd kunnen bellen als er vragen of onduidelijkheden zijn.’

Aansprakelijkheid

Uiteindelijk komen we bij het financiële plaatje, zegt Van der Waal. ‘Onze expert maakt met de expert van de tegenpartij het expertiserapport op.’

Volgens Van der Waal zijn de verzekerden tevreden met financiële afhandeling van de schade.. ‘Het eigen risico dient natuurlijk wel eerst betaald te worden. Verder biedt EOC een gratis basis-tijdverliesverzekering aan. De eerste 14 dagen van de reparatieduur zijn niet verzekerd, maar daarna wordt op basis van het tonnage een bepaald bedrag uitgekeerd. Als de betreffende schade verhaalbaar is op de tegenpartij zal EOC altijd de volledige claim van verzekerde meenemen in de vordering.’

Het motto van EOC is de eigenaar ontzorgen en het schip weer snel in de vaart te krijgen.

Bij een aanvaring met een brug of een sluis is er ook vaak schade aan dat kunstwerk. ‘De aansprakelijkheid kan dan wel zijn gemaximaliseerd. Met Rijkswaterstaat hebben wij voor onze verzekerden goede afspraken, zodat niet vooraf het gevraagde garantiebedrag betaald dient te worden en het schip direct weer door kan varen Wij ondertekenen de borgstelling voor onze verzekerde en regelen de zaak verder.’