Veiligheidsbesef

Calimero-gedrag in binnenvaart werkt averechts

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleerde in 2022 115 binnenvaartondernemers. Daarbij werden 1122 waarschuwingen uitgedeeld en 105 boetes. Bijna 1 op 3 schepen hield zich volgens de ILT niet aan de maximale vaartijd. Bij meer dan de helft van de schepen werden de rusttijden niet in acht genomen. Bij 13% van de schippers was de bemanning niet op de juiste sterkte. ‘De inspectie ziet een achteruitgang in de naleving van de regels door bedrijven’. Concreet gaat het om 25% meer overtredingen van de vaartijd en 33% meer overschrijding van de verplichte rusttijd. Het vaar- en rusttijdenboek werd nog steeds door nagenoeg geen enkele schipper goed ingevuld (daarover later meer).

Hoofdredacteur René Quist.

Schippersvereniging ASV en veel binnenvaartondernemers stonden meteen klaar om de ILT, Rijkswaterstaat en de boodschappers van dit nieuws een kopje kleiner te maken. ‘Waarom vindt ILT het nodig om de binnenvaart in zo’n kwaad daglicht te stellen?’, schrijft de ASV.

Geen priegelboete

De ASV stelt dat het Vaartijdenboek niet goed is in te vullen door schippers. De opmaak maakt het inderdaad onmogelijk een vaarbewijsnummer in een klein vakje te priegelen. Uit de onderliggende data van ILT blijkt dat hiervoor echter nul boetes zijn uitgedeeld, alleen waarschuwingen.

Maar is het ook lastig om jaar, plaats, begintijd en eindtijd van de vaart in te vullen? Of wordt dit bewust fout ingevuld om administratief de overschrijding van de vaartijd te maskeren? Uit de stukken van ILT blijkt dat bij 22% van de schepen de tachograaf niet functioneerde, terwijl dat wel verplicht was.

Een groot deel van de boetes die ILT uitdeelde in 2022 had betrekking op de overschrijding van de vaartijd, te weinig rusttijd of te weinig bemanning aan boord. In totaal deelde de ILT hiervoor 418 waarschuwingen uit en 49 boetes. In heel veel gevallen bleef het bij een waarschuwing, omdat het lichte overtredingen waren.

Hartstikke veilig

Is het acceptabel dat een sector die goed is voor 39% van het goederenvervoer de regels niet serieus neemt? ASV vindt van wel. Door de deplorabele staat van sluizen en vaarwegen kunnen schippers niet anders dan te lang varen en bovendien is de binnenvaart hartstikke veilig, zegt de schippersvereniging.

Die veiligheid blijkt volgens de ASV uit het feit dat er in 2022 slechts zes doden zijn gevallen in de binnenvaart. Deze simplificatie van het begrip veiligheid is zorgelijk. De conclusie van de ASV over veiligheid staat haaks op de bevindingen van Rijkswaterstaat. In de ongevallenrapportage over 2022 spreekt RWS over een ‘zorgelijke stijging’. In 2022 steeg het aantal ernstige ongevallen tot 117. Een toename van 50%. Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op de binnenwateren steeg van 1225 in 2021 naar 1319 in 2022.

Economisch gewin

Zorgen de stremmingen ook voor de talloze eenzijdige stuurhutschades, of de aanvaringen in de beroepsvaart? De ASV stelt dat er geen economisch gewin zit achter de overschrijdingen. Het laagwater in 2022 zorgde voor torenhoge vrachtprijzen in de binnenvaart. Ik denk dat de binnenvaart het water dun heeft gevaren vanwege die tarieven.

De binnenvaart is allang geen eilandje meer. De ILT, RWS of de media zijn niet tegen de binnenvaart, zoals vaak wordt gezegd. Als de binnenvaart ILT en RWS niet serieus neemt en rapporten afdoet als stemmingmakerij en aanval, waarom zou Den Haag dan wel naar de binnenvaart luisteren?

Dat de vaarwegen er slecht aan toe zijn, klopt. En dat is schandalig voor een waterland als Nederland. Maar in de binnenvaart zijn opvallend weinig mensen lid van een brancheorganisatie. Een bijdrage betalen aan KBN wordt gezien als te duur. Wil de sector worden gehoord in Den Haag en Brussel, dan is het van groot belang dat het calimero-gedrag stopt. Zie deze rapporten als een aanzet tot verbetering, net zoals de bruine vloot dat doet, en stop met het bagatelliseren.

Deel dit artikel

Reacties (6)

 • Nog een bewijs: In het Schuttevaer artikel over veiligheid in 4 februari 2022 werd door Erik van Huizen van alles genoemd, maar een aantal punten gelden wel voor de beroepsvaartuigen maar niet voor grote pleziervaartuigen. Helaas wordt dat onderscheid nogal eens vergeten. Aan de hoofdredacteur TQ zal ik het overzicht daarvan per prive e-mail toezenden, dat hoeft niet hier. Dan kan ie zelf bepalen of ie er op reageert en/of publiceert.
  Ondertussen blijf ik gewoon doorgaan met voor de belangen van alle soorten schippers op te komen.
  Nog een hint: Iets is pas strafrechterlijk vervolgbaar als er wel een legale oplossing voorhanden is en die niet gebruikt werd. Maar als die faciliteit ontbreekt, heeft een burger/schipper weinig keuze. Zowel ASV als Van der Vlies hebben beiden helemaal gelijk. Soortgelijk voorbeeld is een wildplasverbod met ’s nachts gesloten openbare toiletten. Je kan dan ook niet ergens legaal terecht.
  Daarnaast heb ik in 2 jaar tijd ruim 36 bewijsbare overtredingen van overheidsvaartuigen vastgesteld. Zoals o.a. die politieboot bij het Rotterdamse watertaxi ongeval die zijn VHF-antennes horizontaal i.p.v. verplicht verticaal had staan, terwijl die niet onder een brug doorvoer, dus geen geldige reden daarvoor had. Tijdens het typen van dit bericht (2024-02-05 19:40 uur) komt er een RWS boot voorbijvaren met 44,4 km/h en als AIS vaarstatus “Not Under Command”, doet ie (bewijsbaar) al meerdere maanden zo. Is dat nu dan wel het goede voorbeeld? Dat noemt zich een “Law enforcement vessel”. Zelfs een RWS betonningsvaartuig noemt zich zo. Sorry maar dat schip kan echt niet de wet afdwingen, enkel een rechter kan dat.
  Wanneer gaat de ILT-IOD (= Inlichtingen- en OpsporingsDienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport) die vele foute AIS-uitzendingen van overheidsvaartuigen eens bekeuren? Dinsdag 06-02-2024 13:30 voer RWS82 met (bewijsbaar) meer dan 20 km/h langs stilliggende schepen aan de Arnhemse RijnKade waar een kraanschip bezig is met dijkwerkzaamheden. Stilliggers hoor je stapvoets te passeren niet met een hoge hekgolf. Dat alles is niet bagetalliseren, maar pure feiten noemen. Leer daar a.u.b. van.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Hoezo Calimero gadrag?
  Wij hebben alle reden om ons uit te spreken richting overheden, en zij die namens hen spreken en opereren. IL&T, NBKB, EOC, RWS en zelfs de politie te water moeten zich kapot schamen om nu al ruim 14,5 jaar lang (sinds 1 juli 2009) nog steeds beroepsvaart eisen te stellen aan de 2750 CvO-plichtige grote pleziervaartuigen (voormalige beroepsvaartuigen) die wettelijk helemaal niet van die schepen verlangd mogen worden. Dat komt omdat men dat strenge keuren al 70 jaar zo deed bij alleen de beroepsvaart en totaal voorbij gaat aan andere (lichtere) eisen die voor pleziervaartuigen sinds 2009 zijn gaan gelden. De beroepsvaarteisen doen er voor deze groep niet (meer) toe. Van de toezichthoudende taak door IL&T op keuringsbureaux en CvO-keurders komt helaas ook bitter weinig terecht. Ik keek er niet zo raar van op dat het NBKB door de RvA werd geschorst. NBKB vraagt onterecht betaling vooraf bij een certificaat, wat wettelijk niet eens mag. En IL&T mag op zijn toezichtstaak ook wel eens gecorrigeerd worden. Sommigen keuren “te slap” en anderen veel te streng. Dat Roomser dan de Paus keuren wordt dus totaal niet tegengewerkt, eerder gestimuleerd, terwijl daar toch echt totaal geen geldige rechtsgrond voor is, en daardoor veel “naieve” schippers onnodig op kosten worden gejaagd. Er wordt dus misbruik gemaakt van hun onwetendheid, daar ageer ik al tijden tegen. Personenauto’s worden bij de APK ook niet volgens vrachtwageneisen gekeurd, waarom pleziervaartuigen dan wel? En dan noem ik als praktijkvoorbeeld een van die punten die zelfs ronduit frauduleus zijn, namelijk diepgangsschalen eisen op (let op: voormalige) vrachtvaart ijken, terwijl de vracht-MeetBrief Type I (weegschaal-tabel-functie) al vele jaren al lang verlopen en dus ongeldig is, en dat voormalige bedrijfsvaartuig nu pleziervaartuig derhalve nooit meer volledig afgeladen met vracht gaat varen. Ik heb dat al van meerdere pleziervaartschippers te horen gekregen. Zo’n eis stellen is gewoon aanzetten tot valsheid in geschrifte opdringen. Hoe leuk en fraai dat ook staat, het is echt zinloos en mag gewoon totaal niet. Vrachtvaart ijken horen formeel ongeldig gemaakt (er bewust doorheen gehakt) en dus zwart en niet wit te zijn, en daarom al helemaal ook geen diepgangsschalen daarbij geschilderd te staan. Wie het wel deed/doet zonder geldige vrachtmeetbrief I is gewoon in overtreding en strafbaar. ES-TRIN artikel 4.06 geldt niet voor pleziervaartuigen, maar alleen voor vrachtschepen. Alleen artikelen volgens ES-TRIN hst 26 zijn maatgevend, meer beslist NIET. Wat is daar al 14,5 jaar zo moeilijk aan ?
  Bij een recreatie sleepboot werd zelfs een dieptemeter verlangd, terwijl dat nergens in de wet staat, zelfs niet voor beroepsvaartuigen. Of een ander historisch Belgisch voormalige vrachtscheepje wat “Engels stuurwerk” met kettingen had, en dat in 2019 perse moest aanpassen. Nu lopen die kettingen gekruist over elkaar heen i.p.v. “recht over” van stuurhut naar roerkwadrant, nu is dat veel gevaarlijker vanwege mogelijk klemlopen! In de wet (ES-TRIN) staat nergens dat een zogenaamd “Engels stuurwerk” niet zou mogen, ik heb echt alles daarover doorgespit. Want een helmhout op een tjalk van 21 meter is dan ook Engels (=andersom) stuurwerk en wordt zonder aanpassingen goedgekeurd. Je moet gewoon goed weten hoe het stuurwerk op elk schip functioneert. Het enige wat je dan redelijkerwijs zou kunnen verlangen is een indicatie bij het stuurrad. Voor een liggend stuurwiel (Westlanders) geldt iets soortgelijks. Slechts een keer heb ik gehoord dat een aflosser op een voor hem onbekend schip als eerste vroeg: “Hoe werkt het noodstuurwerk”, en zo hoort dat. Alles hetzelfde is van belang voor aflossers in de beroepsvaart, en onzinnig voor pleziervaartschippers die er al (vele) jaren op wonen en hun scheepje door en door kennen. In de ene auto zit de richtingaanwijzer rechts en in de andere links, en iedereen kan met beide auto’s zonder problemen goed rijden door intuitie. Je hebt heel snel door als een schip “andersom” stuurt. Dus waarom dan die drang om van de schipper perse toch (niet wettelijk verplichte) aanpassingen te verlangen?

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Beste hr Quist ( Rene)
  Ik lees met gemengde gevoelens je column. Hierin geef je je mening en commentaar op de ASV en in principe op de binnenvaart in het algemeen. Je doet dit vanachter je bureau met informatie uit de stukken van de ILT. Maar volgens mij moet een goede journalist om een objectief stuk te schrijven toch informatie inwinnen van 2 kanten. Ik vraag me dus af of je ook geïnformeerd hebt bij betrokken schippers hoe de controle verlopen is en wat die overtredingen nou eigenlijk precies inhouden. Want het vaartijdenboek niet ingevuld overkomt mij ook weleens, ondanks dat ik best punctueel hierin ben gebeurd het weleens dat ik middags zie dat ik het vergeten ben. Is dat dan een “massale “overtreding of veiligheid risico? Of die schipper die om 6.00 moet lossen in Antwerpen en geconfronteerd word met 4 schuttingen in de Kreekrak omdat de camera op de sluis kapot is, waardoor hij genoodzaakt is om over zijn vaartijd heen te gaan. Of die schipper die middags om 14.00 voor de sluis v Detzem komt en hoort dat er pas om 22.00 weer geschut gaat worden ivbm personeels gebrek , of die schipper die geen ligplaats vind om te overnachten…….of,of,of…….zo zijn er nog tientallen voorbeelden die voor ons een dagelijks probleem zijn en je genoodzaakt bent om de vaartijd te overtreden. De ASV heeft het heel duidelijk verwoord in hun reactie, wat zij schrijven is realiteit. Dus Rene ik raad je aan om eens met 2 voeten in het gangboord te gaan staan ( op de werkvloer) en daar informatie in te winnen voordat je je mening in een column schrijft. Om te beweren zoals ILT dat de binnenvaart “massaal ” de regels overtreed en er veiligheids risico’s zijn is zwaar overdreven. Overigens over de getallen die genoemd worden heb ik ook zo m’n twijfels, want bij 115 controles 1182 waarschuwingen uitdelen vind ik wel erg vreemd!
  Ik ben het wel roerend met je eens over het feit dat het merendeel vd binnenvaart ondernemers niet aangesloten is bij een brancheorganisatie. Dit is erg jammer want met elkaar zul je meer bereiken als in je eentje. Ook al zijn er zaken die niet gaan zoals je zou willen, er zijn ook tal van zaken die wel positief door de organisaties voor de binnenvaart geregeld worden. En financieel heb je echt geen 2022 jaar nodig om dit te kunnen betalen. Nogmaals als eenling word je niet gehoord.
  Je plaatst ook nog een opmerking over “torenhoge” vrachtprijzen, alsof dat misdadig zou zijn. Ik ben inmiddels 44 jaar binnenvaartondernemer en als ik terugkijk op m’n carrière dan denk ik dat er nog geen 10 van zulke jaren geweest zijn, de rest was gewoon tot slecht en zelfs heel slecht in de crisistijd van 2008 tot 2011 . Voor wat we toen verloren zijn hebben we wel een paar meer 2022 ers nodig om dat weer terug te verdienen.
  Dus nogmaals René, kom achter je bureau vandaan en ga het veld in zodat je realistische informatie hebt.

  Geplaatst door: Van der Vlies op
 • Ga hier niet op. alles inhoudelijk op reageren, slechts maar op 1 ding, vooruit 2.

  Lid worden van KBN?

  Waarom? Paar jaar geleden eens onderzocht wie er in dat bestuur zaten, slechts 1 had toen werkelijk iets met binnenvaart te doen, als ik nu eens zoek naar de voorzitter en de directrice…. geheel geen affiniteit met de binnenvaart, ja van achter een bureau. Papieren mensen die nog nooit eens een reis meegevaren hebben, of misschien eens stukje om interessant te doen.

  Ben van geen bond lid, maar zie ASV met zogenaamd “Calimero-gedrag” toch echt beter de binnenvaart vertegenwoordigen als heel dat “zelf volmaakte”,”niet luisterende” KBN.

  Goed, snap wel dat ASV niet de juiste “etiquette” heeft om te communiceren met de politiek, vakmensen zijn natuurlijk te simpel voor de elite.

  Ehh owh ja… de RWS, laat me niet lachen, als je een schippersachtergrond hebt word je daar geweigerd, teveel affiniteit met de binnenvaart wordt niet geschuwd als antwoord bij een sollicitatie. Dus hoezo niet tegen?

  Vee succes met je column.

  Geplaatst door: JorgvdVelde op
 • Het is weer een prima van Rene, maar er zit teveel in om inhoudelijk op te reageren op deze plek. Daar zou ik graag 1-op1 met de auteur over hebben.

  Geplaatst door: Ron Breedveld op
 • Zelfs op de eigen site van ILNT staat het voorbeeld invullen vaartijden boek foutief dus als zei het zelf al niet kunnen … ik ga alvast oefenen om mijn QR code na te tekenen 😎

  Geplaatst door: Simon Daalder op

Reageer

Calimero-gedrag in binnenvaart werkt averechts | Schuttevaer.nl
Veiligheidsbesef

Calimero-gedrag in binnenvaart werkt averechts

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleerde in 2022 115 binnenvaartondernemers. Daarbij werden 1122 waarschuwingen uitgedeeld en 105 boetes. Bijna 1 op 3 schepen hield zich volgens de ILT niet aan de maximale vaartijd. Bij meer dan de helft van de schepen werden de rusttijden niet in acht genomen. Bij 13% van de schippers was de bemanning niet op de juiste sterkte. ‘De inspectie ziet een achteruitgang in de naleving van de regels door bedrijven’. Concreet gaat het om 25% meer overtredingen van de vaartijd en 33% meer overschrijding van de verplichte rusttijd. Het vaar- en rusttijdenboek werd nog steeds door nagenoeg geen enkele schipper goed ingevuld (daarover later meer).

Hoofdredacteur René Quist.

Schippersvereniging ASV en veel binnenvaartondernemers stonden meteen klaar om de ILT, Rijkswaterstaat en de boodschappers van dit nieuws een kopje kleiner te maken. ‘Waarom vindt ILT het nodig om de binnenvaart in zo’n kwaad daglicht te stellen?’, schrijft de ASV.

Geen priegelboete

De ASV stelt dat het Vaartijdenboek niet goed is in te vullen door schippers. De opmaak maakt het inderdaad onmogelijk een vaarbewijsnummer in een klein vakje te priegelen. Uit de onderliggende data van ILT blijkt dat hiervoor echter nul boetes zijn uitgedeeld, alleen waarschuwingen.

Maar is het ook lastig om jaar, plaats, begintijd en eindtijd van de vaart in te vullen? Of wordt dit bewust fout ingevuld om administratief de overschrijding van de vaartijd te maskeren? Uit de stukken van ILT blijkt dat bij 22% van de schepen de tachograaf niet functioneerde, terwijl dat wel verplicht was.

Een groot deel van de boetes die ILT uitdeelde in 2022 had betrekking op de overschrijding van de vaartijd, te weinig rusttijd of te weinig bemanning aan boord. In totaal deelde de ILT hiervoor 418 waarschuwingen uit en 49 boetes. In heel veel gevallen bleef het bij een waarschuwing, omdat het lichte overtredingen waren.

Hartstikke veilig

Is het acceptabel dat een sector die goed is voor 39% van het goederenvervoer de regels niet serieus neemt? ASV vindt van wel. Door de deplorabele staat van sluizen en vaarwegen kunnen schippers niet anders dan te lang varen en bovendien is de binnenvaart hartstikke veilig, zegt de schippersvereniging.

Die veiligheid blijkt volgens de ASV uit het feit dat er in 2022 slechts zes doden zijn gevallen in de binnenvaart. Deze simplificatie van het begrip veiligheid is zorgelijk. De conclusie van de ASV over veiligheid staat haaks op de bevindingen van Rijkswaterstaat. In de ongevallenrapportage over 2022 spreekt RWS over een ‘zorgelijke stijging’. In 2022 steeg het aantal ernstige ongevallen tot 117. Een toename van 50%. Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op de binnenwateren steeg van 1225 in 2021 naar 1319 in 2022.

Economisch gewin

Zorgen de stremmingen ook voor de talloze eenzijdige stuurhutschades, of de aanvaringen in de beroepsvaart? De ASV stelt dat er geen economisch gewin zit achter de overschrijdingen. Het laagwater in 2022 zorgde voor torenhoge vrachtprijzen in de binnenvaart. Ik denk dat de binnenvaart het water dun heeft gevaren vanwege die tarieven.

De binnenvaart is allang geen eilandje meer. De ILT, RWS of de media zijn niet tegen de binnenvaart, zoals vaak wordt gezegd. Als de binnenvaart ILT en RWS niet serieus neemt en rapporten afdoet als stemmingmakerij en aanval, waarom zou Den Haag dan wel naar de binnenvaart luisteren?

Dat de vaarwegen er slecht aan toe zijn, klopt. En dat is schandalig voor een waterland als Nederland. Maar in de binnenvaart zijn opvallend weinig mensen lid van een brancheorganisatie. Een bijdrage betalen aan KBN wordt gezien als te duur. Wil de sector worden gehoord in Den Haag en Brussel, dan is het van groot belang dat het calimero-gedrag stopt. Zie deze rapporten als een aanzet tot verbetering, net zoals de bruine vloot dat doet, en stop met het bagatelliseren.

Deel dit artikel

Reacties (6)

 • Nog een bewijs: In het Schuttevaer artikel over veiligheid in 4 februari 2022 werd door Erik van Huizen van alles genoemd, maar een aantal punten gelden wel voor de beroepsvaartuigen maar niet voor grote pleziervaartuigen. Helaas wordt dat onderscheid nogal eens vergeten. Aan de hoofdredacteur TQ zal ik het overzicht daarvan per prive e-mail toezenden, dat hoeft niet hier. Dan kan ie zelf bepalen of ie er op reageert en/of publiceert.
  Ondertussen blijf ik gewoon doorgaan met voor de belangen van alle soorten schippers op te komen.
  Nog een hint: Iets is pas strafrechterlijk vervolgbaar als er wel een legale oplossing voorhanden is en die niet gebruikt werd. Maar als die faciliteit ontbreekt, heeft een burger/schipper weinig keuze. Zowel ASV als Van der Vlies hebben beiden helemaal gelijk. Soortgelijk voorbeeld is een wildplasverbod met ’s nachts gesloten openbare toiletten. Je kan dan ook niet ergens legaal terecht.
  Daarnaast heb ik in 2 jaar tijd ruim 36 bewijsbare overtredingen van overheidsvaartuigen vastgesteld. Zoals o.a. die politieboot bij het Rotterdamse watertaxi ongeval die zijn VHF-antennes horizontaal i.p.v. verplicht verticaal had staan, terwijl die niet onder een brug doorvoer, dus geen geldige reden daarvoor had. Tijdens het typen van dit bericht (2024-02-05 19:40 uur) komt er een RWS boot voorbijvaren met 44,4 km/h en als AIS vaarstatus “Not Under Command”, doet ie (bewijsbaar) al meerdere maanden zo. Is dat nu dan wel het goede voorbeeld? Dat noemt zich een “Law enforcement vessel”. Zelfs een RWS betonningsvaartuig noemt zich zo. Sorry maar dat schip kan echt niet de wet afdwingen, enkel een rechter kan dat.
  Wanneer gaat de ILT-IOD (= Inlichtingen- en OpsporingsDienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport) die vele foute AIS-uitzendingen van overheidsvaartuigen eens bekeuren? Dinsdag 06-02-2024 13:30 voer RWS82 met (bewijsbaar) meer dan 20 km/h langs stilliggende schepen aan de Arnhemse RijnKade waar een kraanschip bezig is met dijkwerkzaamheden. Stilliggers hoor je stapvoets te passeren niet met een hoge hekgolf. Dat alles is niet bagetalliseren, maar pure feiten noemen. Leer daar a.u.b. van.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Hoezo Calimero gadrag?
  Wij hebben alle reden om ons uit te spreken richting overheden, en zij die namens hen spreken en opereren. IL&T, NBKB, EOC, RWS en zelfs de politie te water moeten zich kapot schamen om nu al ruim 14,5 jaar lang (sinds 1 juli 2009) nog steeds beroepsvaart eisen te stellen aan de 2750 CvO-plichtige grote pleziervaartuigen (voormalige beroepsvaartuigen) die wettelijk helemaal niet van die schepen verlangd mogen worden. Dat komt omdat men dat strenge keuren al 70 jaar zo deed bij alleen de beroepsvaart en totaal voorbij gaat aan andere (lichtere) eisen die voor pleziervaartuigen sinds 2009 zijn gaan gelden. De beroepsvaarteisen doen er voor deze groep niet (meer) toe. Van de toezichthoudende taak door IL&T op keuringsbureaux en CvO-keurders komt helaas ook bitter weinig terecht. Ik keek er niet zo raar van op dat het NBKB door de RvA werd geschorst. NBKB vraagt onterecht betaling vooraf bij een certificaat, wat wettelijk niet eens mag. En IL&T mag op zijn toezichtstaak ook wel eens gecorrigeerd worden. Sommigen keuren “te slap” en anderen veel te streng. Dat Roomser dan de Paus keuren wordt dus totaal niet tegengewerkt, eerder gestimuleerd, terwijl daar toch echt totaal geen geldige rechtsgrond voor is, en daardoor veel “naieve” schippers onnodig op kosten worden gejaagd. Er wordt dus misbruik gemaakt van hun onwetendheid, daar ageer ik al tijden tegen. Personenauto’s worden bij de APK ook niet volgens vrachtwageneisen gekeurd, waarom pleziervaartuigen dan wel? En dan noem ik als praktijkvoorbeeld een van die punten die zelfs ronduit frauduleus zijn, namelijk diepgangsschalen eisen op (let op: voormalige) vrachtvaart ijken, terwijl de vracht-MeetBrief Type I (weegschaal-tabel-functie) al vele jaren al lang verlopen en dus ongeldig is, en dat voormalige bedrijfsvaartuig nu pleziervaartuig derhalve nooit meer volledig afgeladen met vracht gaat varen. Ik heb dat al van meerdere pleziervaartschippers te horen gekregen. Zo’n eis stellen is gewoon aanzetten tot valsheid in geschrifte opdringen. Hoe leuk en fraai dat ook staat, het is echt zinloos en mag gewoon totaal niet. Vrachtvaart ijken horen formeel ongeldig gemaakt (er bewust doorheen gehakt) en dus zwart en niet wit te zijn, en daarom al helemaal ook geen diepgangsschalen daarbij geschilderd te staan. Wie het wel deed/doet zonder geldige vrachtmeetbrief I is gewoon in overtreding en strafbaar. ES-TRIN artikel 4.06 geldt niet voor pleziervaartuigen, maar alleen voor vrachtschepen. Alleen artikelen volgens ES-TRIN hst 26 zijn maatgevend, meer beslist NIET. Wat is daar al 14,5 jaar zo moeilijk aan ?
  Bij een recreatie sleepboot werd zelfs een dieptemeter verlangd, terwijl dat nergens in de wet staat, zelfs niet voor beroepsvaartuigen. Of een ander historisch Belgisch voormalige vrachtscheepje wat “Engels stuurwerk” met kettingen had, en dat in 2019 perse moest aanpassen. Nu lopen die kettingen gekruist over elkaar heen i.p.v. “recht over” van stuurhut naar roerkwadrant, nu is dat veel gevaarlijker vanwege mogelijk klemlopen! In de wet (ES-TRIN) staat nergens dat een zogenaamd “Engels stuurwerk” niet zou mogen, ik heb echt alles daarover doorgespit. Want een helmhout op een tjalk van 21 meter is dan ook Engels (=andersom) stuurwerk en wordt zonder aanpassingen goedgekeurd. Je moet gewoon goed weten hoe het stuurwerk op elk schip functioneert. Het enige wat je dan redelijkerwijs zou kunnen verlangen is een indicatie bij het stuurrad. Voor een liggend stuurwiel (Westlanders) geldt iets soortgelijks. Slechts een keer heb ik gehoord dat een aflosser op een voor hem onbekend schip als eerste vroeg: “Hoe werkt het noodstuurwerk”, en zo hoort dat. Alles hetzelfde is van belang voor aflossers in de beroepsvaart, en onzinnig voor pleziervaartschippers die er al (vele) jaren op wonen en hun scheepje door en door kennen. In de ene auto zit de richtingaanwijzer rechts en in de andere links, en iedereen kan met beide auto’s zonder problemen goed rijden door intuitie. Je hebt heel snel door als een schip “andersom” stuurt. Dus waarom dan die drang om van de schipper perse toch (niet wettelijk verplichte) aanpassingen te verlangen?

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Beste hr Quist ( Rene)
  Ik lees met gemengde gevoelens je column. Hierin geef je je mening en commentaar op de ASV en in principe op de binnenvaart in het algemeen. Je doet dit vanachter je bureau met informatie uit de stukken van de ILT. Maar volgens mij moet een goede journalist om een objectief stuk te schrijven toch informatie inwinnen van 2 kanten. Ik vraag me dus af of je ook geïnformeerd hebt bij betrokken schippers hoe de controle verlopen is en wat die overtredingen nou eigenlijk precies inhouden. Want het vaartijdenboek niet ingevuld overkomt mij ook weleens, ondanks dat ik best punctueel hierin ben gebeurd het weleens dat ik middags zie dat ik het vergeten ben. Is dat dan een “massale “overtreding of veiligheid risico? Of die schipper die om 6.00 moet lossen in Antwerpen en geconfronteerd word met 4 schuttingen in de Kreekrak omdat de camera op de sluis kapot is, waardoor hij genoodzaakt is om over zijn vaartijd heen te gaan. Of die schipper die middags om 14.00 voor de sluis v Detzem komt en hoort dat er pas om 22.00 weer geschut gaat worden ivbm personeels gebrek , of die schipper die geen ligplaats vind om te overnachten…….of,of,of…….zo zijn er nog tientallen voorbeelden die voor ons een dagelijks probleem zijn en je genoodzaakt bent om de vaartijd te overtreden. De ASV heeft het heel duidelijk verwoord in hun reactie, wat zij schrijven is realiteit. Dus Rene ik raad je aan om eens met 2 voeten in het gangboord te gaan staan ( op de werkvloer) en daar informatie in te winnen voordat je je mening in een column schrijft. Om te beweren zoals ILT dat de binnenvaart “massaal ” de regels overtreed en er veiligheids risico’s zijn is zwaar overdreven. Overigens over de getallen die genoemd worden heb ik ook zo m’n twijfels, want bij 115 controles 1182 waarschuwingen uitdelen vind ik wel erg vreemd!
  Ik ben het wel roerend met je eens over het feit dat het merendeel vd binnenvaart ondernemers niet aangesloten is bij een brancheorganisatie. Dit is erg jammer want met elkaar zul je meer bereiken als in je eentje. Ook al zijn er zaken die niet gaan zoals je zou willen, er zijn ook tal van zaken die wel positief door de organisaties voor de binnenvaart geregeld worden. En financieel heb je echt geen 2022 jaar nodig om dit te kunnen betalen. Nogmaals als eenling word je niet gehoord.
  Je plaatst ook nog een opmerking over “torenhoge” vrachtprijzen, alsof dat misdadig zou zijn. Ik ben inmiddels 44 jaar binnenvaartondernemer en als ik terugkijk op m’n carrière dan denk ik dat er nog geen 10 van zulke jaren geweest zijn, de rest was gewoon tot slecht en zelfs heel slecht in de crisistijd van 2008 tot 2011 . Voor wat we toen verloren zijn hebben we wel een paar meer 2022 ers nodig om dat weer terug te verdienen.
  Dus nogmaals René, kom achter je bureau vandaan en ga het veld in zodat je realistische informatie hebt.

  Geplaatst door: Van der Vlies op
 • Ga hier niet op. alles inhoudelijk op reageren, slechts maar op 1 ding, vooruit 2.

  Lid worden van KBN?

  Waarom? Paar jaar geleden eens onderzocht wie er in dat bestuur zaten, slechts 1 had toen werkelijk iets met binnenvaart te doen, als ik nu eens zoek naar de voorzitter en de directrice…. geheel geen affiniteit met de binnenvaart, ja van achter een bureau. Papieren mensen die nog nooit eens een reis meegevaren hebben, of misschien eens stukje om interessant te doen.

  Ben van geen bond lid, maar zie ASV met zogenaamd “Calimero-gedrag” toch echt beter de binnenvaart vertegenwoordigen als heel dat “zelf volmaakte”,”niet luisterende” KBN.

  Goed, snap wel dat ASV niet de juiste “etiquette” heeft om te communiceren met de politiek, vakmensen zijn natuurlijk te simpel voor de elite.

  Ehh owh ja… de RWS, laat me niet lachen, als je een schippersachtergrond hebt word je daar geweigerd, teveel affiniteit met de binnenvaart wordt niet geschuwd als antwoord bij een sollicitatie. Dus hoezo niet tegen?

  Vee succes met je column.

  Geplaatst door: JorgvdVelde op
 • Het is weer een prima van Rene, maar er zit teveel in om inhoudelijk op te reageren op deze plek. Daar zou ik graag 1-op1 met de auteur over hebben.

  Geplaatst door: Ron Breedveld op
 • Zelfs op de eigen site van ILNT staat het voorbeeld invullen vaartijden boek foutief dus als zei het zelf al niet kunnen … ik ga alvast oefenen om mijn QR code na te tekenen 😎

  Geplaatst door: Simon Daalder op

Reageer