Column

Politie vraagt naar Arbeidstijdenregistratie

We moeten als schippers inmiddels een grote administratie bijhouden. Het Vaartijdenboek is daar een van. Maar nu vraagt de politie bij controles aan boord ook regelmatig naar de Arbeidstijdenregistratie. Dit is een registratie die nog niet verplicht is voor nautisch personeel, zoals kapitein, stuurman en matroos. Maar wel voor niet-nautisch personeel, zoals het hotelpersoneel op pacossagiersschepen.

COLUMN

Hoe dan ook, dit is weer een extra administratieve last op de schouders van de schipper. Er is ondertussen zoveel administratief werk dat je bijna een extra bemanningslid erbij nodig hebt, als dat al niet het geval is.
Worden er al veel arbeidstijden geregistreerd in de binnenvaart? Of vindt men dit nog niet nodig en houdt men zich aan de vaartijden zoals die zijn voorgeschreven in de A1-, A2- of volcontinu-vaart? Of wordt het langzamerhand wel een heel lastige kwestie aan boord om al deze tijden nauwkeurig bij te houden?

Menselijke flexibiliteit

Zelf ben ik van mening dat registratie op elk moment van de dag te ver gaat. Je vaart week/week of 14/14. Dat staat ook in de arbeidsovereenkomst. Werk je die weken aan boord en volg je de voorgeschreven rusttijden, dan zou het niet nodig moeten zijn om precies te registreren wanneer pauze wordt gehouden en wanneer je weer aan het werk bent gegaan.

Iedereen weet hoe dat gaat aan boord. De ene dag duurt de koffiepauze wat langer dan de andere. Dat heeft met allerlei factoren te maken. Lig je in de haven of zit je op de strek, dat maakt al een heel verschil.  En waarom zou het niet gebeuren dat een bepaald onderwerp dat ter sprake komt wat meer tijd neemt dan de voorgeschreven pauze. Dat is mijns inziens menselijk.

Redersbelang

Kunnen reders zo’n urenregistratie eisen van hun personeel, ook al is die nog niet wettelijk verplicht? Dat ligt waarschijnlijk ook wel aan de samenstelling van de bemanning. Vaar je als particulier, of ben je  werknemer bij een particulier, of juist in dienst van een grote reder. De laatste heeft ongetwijfeld meer behoefte aan gedetailleerde informatie op het hoofdkantoor. Zeker wanneer sprake is van een groot personeelsbestand. Bij eventuele arbeidsconflicten is men gebaat bij een goede arbeidsregistratie, waarbij zwart op wit staat wat de gewerkte uren zijn en of het bemanningslid aan pauze is toegekomen. Zo is voor iedereen duidelijk en overzichtelijk wat de stand van zaken is aan boord van de vloot.

Maar uiteindelijk zullen we met z’n allen toch wel aan het kortste eind trekken, want de Arbeidstijdenregistratie zal op termijn ook verplicht worden voor het nautisch personeel.

Lees ook:

Het wordt steeds veiliger op de rivier

Wat gaan we doen met het werknemerspensioen?