KVNR en NMT positief over ‘klimaatdoorbraak’ in IMO

Redersvereniging KVNR is erg positief gestemd over de uitkomst van de klimaatonderhandelingen voor de zeescheepvaart bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de afgelopen twee weken. De milieucommissie van de IMO heeft vrijdag 13 april in Londen ingestemd met CO2-reductiedoelstellingen die in lijn zijn met doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

KVNR erg positief over doorbraak klimaatonderhandelingen in IMO

‘Met deze belangrijke en historische mijlpaal laat de zeescheepvaart zien dat zij ook serieus haar verantwoordelijkheid neemt in de verdere reductie van CO2, net als de aangesloten partijen van het Parijs Akkoord’, zegt Annet Koster, directeur bij de KVNR.

Ook Netherlands Maritime Technology (NMT) is blij dat er een akkoord is bereikt. Roel de Graaf, managing director van NMT: ‘De zeescheepvaart neemt haar verantwoordelijkheid. Onze industrie is al langer bezig met de ontwikkeling van allerlei technieken en ontwerpen om de uitstoot van CO2 te beperken. Het is nu zaak dat deze technieken zo snel mogelijk worden toegepast en de verdere ontwikkeling wordt ondersteund, zodat de ambities ook daadwerkelijk op tijd worden gehaald.’

Reductiedoelstellingen

In de overeengekomen tekst van de IMO-milieucommissie zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

  • Verdere aanscherping van de bestaande Energy Efficiency Design Index (EEDI) normen. Hierdoor worden er meer energie-efficiëntere nieuwbouwschepen gebouwd;
  • De vervoersprestatie per schip (bijv. CO2-uitstoot per tonkilometer) reduceert met gemiddeld 40% in 2030 ten opzichte van 2008 en er wordt gestreefd naar een reductie van 70% in 2050;
  • Een absolute reductie van broeikasgassen van minstens 50% in 2050 ten opzichte van 2008, waarbij de uitfasering van broeikasgassen (waaronder CO2) zo snel mogelijk in de tweede helft van deze eeuw zal plaatsvinden.

Moeizame onderhandelingen

‘De adoptie van de initiële strategie voor de reductie van broeikasgassen van de zeevaart is een belangrijke eerste stap in de uitfasering van de CO2-uitstoot van zeevaart in de tweede helft van deze eeuw’, zegt Nick Lurkin, KVNR-adviseur klimaat en milieu die de afgelopen weken bij de onderhandelingen aanwezig was.

‘De onderhandelingen gingen allesbehalve makkelijk, vooral door aanhoudende weerstand bij een "handjevol" IMO-lidstaten die geen absolute reductiedoelstellingen in de initiële strategie terug wilden zien, zelfs niet na de oproep van de zeevaartindustrie aan de overheden om deze week tot ambitieuze doelstellingen te komen!’

NMT tevreden

Sander den Heijer, sector manager bij NMT en de afgelopen twee weken aanwezig bij de IMO: ‘Dit akkoord is een compromis en is onder grote druk bereikt. Er was een groep landen die een ambitieus akkoord wilde, andere landen hadden hun eigen wensen en er waren enkele landen die geen harde getallen in het akkoord wilde hebben en daarmee het proces aanzienlijk bemoeilijkte. Daarnaast lieten diverse milieugroeperingen met verschillende acties van zich horen. Het was voor het eerst dat ik hier demonstranten voor de deur heb gezien. De slogan ‘IMO don’t sink Paris’, die aan de overkant van het gebouw in koeienletters op de kademuur was aangebracht, zal mij nog lang heugen."

Opmaat naar zero emission

De IMO-lidstaten zullen zich de komende paar jaar gaan buigen over mogelijke technische, operationele en marktgerichte maatregelen om de CO2-reductie verder door te zetten. De Nederlandse reders hopen dat buiten de komende regelgeving om andere partijen in de logistieke keten ook hun verantwoordelijkheid nemen om de emissies van de zeevaart te helpen reduceren.

Het nu bereikte akkoord is een initiële strategie die de komende jaren verder uitgewerkt dient te worden. Dan zullen ook de te nemen maatregelen worden bepaald. Te denken valt daarbij aan technische, operationele en marktgerichte maatregelen. De Nederlandse maritiem-technologische sector is volgens NMT koploper op het gebied van technische innovaties en kan hiermee een goede bijdrage leveren aan de uitwerking van het akkoord.

De Europese koepel SEA Europe en NMT nemen deel in de Maritime Industry Decarbonisation Council (MIDC) die is opgezet door de Belgische redersvereniging. Sander den Heijer heeft tijdens de onderhandelingen een presentatie gegeven met de MIDC en hierin de visie van de scheepsbouw en toeleverende industrie op het bereiken van de reductiedoelstellingen gegeven. Verder heeft NMT, via SEA Europe/CESA (Community of European Shipyards’ Associations), informatie aangedragen waaruit blijkt welke mogelijkheden er zijn voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Deze informatie heeft de besluitvorming ondersteund.

(DvdM)