LED-proefverlichting langs kanaal Gent-Terneuzen

Langs het kanaal van Gent naar Terneuzen is een proefvak uitgezet, voorzien van nieuwe LED-verlichting die duurzaam is en nautisch uniform is ingericht. Voordat het definitieve verlichtingsplan voor nieuwe en duurzame verlichting langs het kanaal wordt opgesteld en in 2014 wordt uitgevoerd, bevraagt Rijkswaterstaat de vaarweggebruikers.

LED-proefverlichting langs kanaal Gent-Terneuzen
  • Rijkswaterstaat raadpleegt vaarweggebruikers

In een vragenformulier op internet kunnen vaarweggebruikers hun ervaringen met deze nieuwe verlichting kenbaar maken. Van 15 augustus tot 1 september voert I&O Research hiervoor een online onderzoek uit.

Verduurzamen navigatielichten

Rijkswaterstaat is in 2012 gestart met een landelijk uitvoeringsprogramma voor het duurzaam en nautisch uniform maken van circa 1.000 vaste navigatielichten langs de Rijkswateren. Deze lichten helpen de scheepvaart bij een veilige en vlotte vaart. Met de verduurzaming worden de lampen bovendien beter zichtbaar voor vaarweggebruikers.

Eind 2014 zijn de navigatielichten vervangen door energiezuinige en onderhoudsvriendelijke LED-lampen in combinatie met zonnepanelen. Rijkswaterstaat draagt met het op deze manier duurzaam maken van de navigatielichten bij aan het verminderen van CO2 uitstoot. Het verduurzamen levert ook een besparing op de onderhouds- en exploitatiekosten.

Gebruikerservaringen

Rijkswaterstaat heeft langs het kanaal tussen Gent en Terneuzen een proefvak uitgezet, voorzien van nieuwe, duurzame en nautisch uniform ingerichte verlichting. Om in nieuwe verlichtingsplannen tot een nautisch verantwoorde oplossing te komen zijn de ervaringen van vaarweggebruikers met deze nieuwe verlichting van groot belang.

Via een online onderzoek wordt vaarweggebruikers gevraagd hun ervaringen aan Rijkswaterstaat kenbaar maken. Deze ervaringen worden meegenomen in een definitief verlichtingsplan voor het kanaal en andere verlichtingsplannen. Ook vaarweggebruikers die hun ervaringen met de huidige ‘oude’ verlichting willen delen, worden daarom uitgenodigd de enquête in te vullen.

Eind 2014 worden de navigatielichten langs het Nederlands deel van het kanaal van Gent naar Terneuzen verduurzaamd. Voor meer informatie over het verduurzamen van lichtopstanden is er een webpagina  ‘duurzame verlichting langs vaarwegen‘.

 

LED-proefverlichting langs kanaal Gent-Terneuzen | Schuttevaer.nl

LED-proefverlichting langs kanaal Gent-Terneuzen

Langs het kanaal van Gent naar Terneuzen is een proefvak uitgezet, voorzien van nieuwe LED-verlichting die duurzaam is en nautisch uniform is ingericht. Voordat het definitieve verlichtingsplan voor nieuwe en duurzame verlichting langs het kanaal wordt opgesteld en in 2014 wordt uitgevoerd, bevraagt Rijkswaterstaat de vaarweggebruikers.

LED-proefverlichting langs kanaal Gent-Terneuzen
  • Rijkswaterstaat raadpleegt vaarweggebruikers

In een vragenformulier op internet kunnen vaarweggebruikers hun ervaringen met deze nieuwe verlichting kenbaar maken. Van 15 augustus tot 1 september voert I&O Research hiervoor een online onderzoek uit.

Verduurzamen navigatielichten

Rijkswaterstaat is in 2012 gestart met een landelijk uitvoeringsprogramma voor het duurzaam en nautisch uniform maken van circa 1.000 vaste navigatielichten langs de Rijkswateren. Deze lichten helpen de scheepvaart bij een veilige en vlotte vaart. Met de verduurzaming worden de lampen bovendien beter zichtbaar voor vaarweggebruikers.

Eind 2014 zijn de navigatielichten vervangen door energiezuinige en onderhoudsvriendelijke LED-lampen in combinatie met zonnepanelen. Rijkswaterstaat draagt met het op deze manier duurzaam maken van de navigatielichten bij aan het verminderen van CO2 uitstoot. Het verduurzamen levert ook een besparing op de onderhouds- en exploitatiekosten.

Gebruikerservaringen

Rijkswaterstaat heeft langs het kanaal tussen Gent en Terneuzen een proefvak uitgezet, voorzien van nieuwe, duurzame en nautisch uniform ingerichte verlichting. Om in nieuwe verlichtingsplannen tot een nautisch verantwoorde oplossing te komen zijn de ervaringen van vaarweggebruikers met deze nieuwe verlichting van groot belang.

Via een online onderzoek wordt vaarweggebruikers gevraagd hun ervaringen aan Rijkswaterstaat kenbaar maken. Deze ervaringen worden meegenomen in een definitief verlichtingsplan voor het kanaal en andere verlichtingsplannen. Ook vaarweggebruikers die hun ervaringen met de huidige ‘oude’ verlichting willen delen, worden daarom uitgenodigd de enquête in te vullen.

Eind 2014 worden de navigatielichten langs het Nederlands deel van het kanaal van Gent naar Terneuzen verduurzaamd. Voor meer informatie over het verduurzamen van lichtopstanden is er een webpagina  ‘duurzame verlichting langs vaarwegen‘.