Column

Overal waar u vaart: verzet tegen stremming Julianakanaal

Werknemers in de bouwkuip voor verruiming van het Julianakanaal in Limburg, zagen om zeven uur in de ochtend van 23 februari 2023 een wel ontstaan op een plaats waar de kanaalbodem reeds was verdiept. De hoeveelheid water die binnendrong verergerde en om acht uur scheurde de damwand open en liep de bouwkuip geheel vol. In de weken erna volgde een noodreparatie aan het damwand. We zijn nu ruim één jaar verder.

Nico Evens
Nico Evens Koninklijke Binnenvaart Nederland

Het Julianakanaal moet van kilometer 16 tot 20 worden verruimd en verdiept. Aan één zijde ligt het kanaal boven het maaiveld. Om die rede was bij de aanleg een kleilaag op de kanaalbodem aangebracht. Als het kanaal is verdiept moet een nieuwe kleilaag worden aangebracht. De eerste aannemer deed dit verdiepingswerk in een kanaal vol water. Bij dit concept ging het fout, omdat er grondwateroverlast ontstond in het gebied tussen het kanaal en de Maas. Het werk werd opnieuw aanbesteed en de tweede aannemer ging in een bouwkuip werken. En zoals we nu weten, ook dit ging fout. Maar hoe nu verder?

Snelheidsbeperking

Eén ding werkt hier zeker niet in het voordeel van de binnenvaart. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) komt op voor de veiligheid van de vaarweggebruikers. Voor het passeren van de bouwkuip stond oorspronkelijk in de verkeersmaatregel een maximumsnelheid van drie kilometer per uur. Dat was de uitkomst van een Marin-onderzoek in opdracht van de aannemer. De bouwkuip nautisch-technisch veilig passeren was in dit onderzoek niet meegenomen.

Het onderzoek moest opnieuw.

Uit het nieuwe onderzoek kwam dat zes kilometer per uur eigenlijk de minimum veilige vaarsnelheid is. Die afspraak werd gemaakt en het werk in de bouwkuip kon beginnen. Maar vervolgens bereikten ons herhaaldelijk klachten over vaarweggebruikers die de snelheidsbeperking aan hun laars lappen. Van de geladen schepen in de klasse 700 tot 1200 ton vaart de helft twee tot vier kilometer te snel. Er zijn zelfs snelheden van 12 en 15 kilometer per uur geregistreerd. Dat leverde niet alleen meer risico op voor de mensen in de bouwkuip, maar speelt nu ook een rol bij de nieuwe plannen.

Acht maanden dicht

Aangezien de bouwkuip kennelijk geen werkbare oplossing biedt, is nu het voorstel het kanaal van kilometer 16 tot sluis Born acht maanden helemaal droog te zetten. Daar worden de klanten van de binnenvaart en de binnenvaart zelf niet blij van. Gezamenlijk met de stakeholders doet KBN er alles aan acht maanden stremming te voorkomen. Maar de snelheidsovertredingen worden nu tegen ons gebruikt en als argument ingezet om het kanaal snel dicht te gooien.

Gezamenlijk hebben we nu een impact-analyse weten af te dwingen. Met de uitkomst hiervan willen we Rijkswaterstaat Zuid-Nederland overtuigen dat acht maanden het kanaal stremmen een heel slecht plan is.

Zelf heb ik ook een analyse gemaakt. Gebaseerd op passages van sluis Born en gebruikelijke omvaarvergoedingen. De schepen zijn, los van het te verwachten oponthoud bij de Oosterweelwerken, een tot twee dagen langer onderweg. Om hetzelfde volume te vervoeren zijn dus veel meer schepen nodig. Mijn berekening is, dat acht maanden stremming de logistiek 110 miljoen euro gaat kosten. Gaan schepen voor dit bedrag echt omvaren via het Albertkanaal? Of gaat de lading over de weg of het spoor, en worden we geconfronteerd met een reverse modal shift die zijn weerga niet kent? De beslissing ligt nu bij de minister.

Een goede reis en blijf gezond.

Nico Evens

Regiocoördinator KBN Zuidoost-Nederland

n.evens@binnenvaart.nl /06 25 17 31 53

Overal waar u vaart: verzet tegen stremming Julianakanaal | Schuttevaer.nl
Column

Overal waar u vaart: verzet tegen stremming Julianakanaal

Werknemers in de bouwkuip voor verruiming van het Julianakanaal in Limburg, zagen om zeven uur in de ochtend van 23 februari 2023 een wel ontstaan op een plaats waar de kanaalbodem reeds was verdiept. De hoeveelheid water die binnendrong verergerde en om acht uur scheurde de damwand open en liep de bouwkuip geheel vol. In de weken erna volgde een noodreparatie aan het damwand. We zijn nu ruim één jaar verder.

Nico Evens
Nico Evens Koninklijke Binnenvaart Nederland

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer