Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: ChristenUnie wil hoge bruggen, brede sluizen en diepe kanalen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: ChristenUnie.

Maritieme Kieshulp CU
Fractievoorzitter en lijsttrekker Mirjam Bikker gaf haar speech met de kandidaten achter haar op het podium. Foto ANP

In het kort

Partijprogramma: Nieuwe verbondenheid
Lijsttrekker
: Mirjam Bikker
Huidig aantal zetels: 5
In de peilingen: 3-5

Binnenvaart

De ChristenUnie gaat ‘in actie voor goede vaarwegen. De bevaarbaarheid van de vaarwegen wordt bedreigd, doordat de waterstand vaak te laag is. Er komt een plan om de vaarwegen in de toekomst bevaarbaar te houden.’ Niet alleen de vaarwegen zelf, maar ook de kunstwerken moeten onder handen genomen worden ‘hier geldt onderhouden voor bouwen: achterstallig onderhoud wordt ingelopen’.

Toch wil de partij niet alleen onderhoud verrichten. ‘Investeer in hoge bruggen, brede sluizen, diepe kanalen. Er wordt geïnvesteerd in sluiskolken om de wachttijden te reduceren en het vaarwegennet robuuster te maken. Bij vervanging worden bruggen verhoogd om de vierlaags-containervaart te faciliteren op de Twentekanalen, de Maas en het Amsterdam-Rijnkanaal.’ En ook in de ligplaatsen wil de partij van Mirjam Bikker investeren. ‘Organiseer goede ligplaatsen voor de binnenvaart. Het Rijk neemt het initiatief om samen met decentrale overheden en de sector een goed landelijk ligplaatsbeleid te ontwikkelen voor zowel overnachters als schepen die langer (moeten) blijven liggen.’

De focus ligt voor de binnenvaart overigens niet alleen op de infrastructuur. ‘De binnenvaart en andere scheepvaart moeten schoner en zuiniger worden. De overheid zorgt voor heldere normen en ondersteunt de sector. Er is hierbij oog voor de positie van zelfstandige binnenvaartondernemers. Samen met gemeenten onderzoekt het Rijk of kortingen op havengelden, fiscale prikkels en het goedkoop aanbieden van walstroom sneller te vergroenen.’

Zeevaart

Voor de zeevaart wil de ChristenUnie de walstroom ook goedkoper aanbieden.

De partij wil dat de zuidelijke vaarroute gesloten wordt voor de zeevaart. ‘Deze route, op korte afstand van de Waddeneilanden en Waddenzee, wordt gesloten voor de grote scheepvaart.’

En de partij zet in op drugsvrije havens. ‘We willen af van de instroom van drugs in onze havens. Controles worden niet vooraf bij rederijen bekendgemaakt en enkel schepen vanuit gecertificeerde havens worden toegelaten. Bij maatregelen voor havens betrekken we ook kleinere zeehavens, en havensteden uit andere landen aan de Noordzee.’

Overig

‘De visserijsector heeft harde klappen gehad de afgelopen jaren door de gascrisis, knellende Europese regels, het sluiten van visgronden voor natuurgebieden of de bouw van windmolenparken en de dreiging dat hen de toegang wordt ontzegd tot de Britse wateren. Het vinden van nieuw perspectief, met meer zekerheid rondom beleid en inkomen, is nodig om ook de nieuwe generatie vissers die eeuwenlange traditie te kunnen laten voortzetten. Daarbij is een goede balans nodig tussen natuur en visserij. De visserij is van groot belang voor het leveren van gezond voedsel en is zeer innovatief, juist ook op het gebied van duurzaam vissen. Dit wil de ChristenUnie blijven stimuleren. Visserijbedrijven moeten genoeg kunnen verdienen om te blijven investeren in hun bedrijf en in ecologische doelen’, schrijft de partij in haar programma.

Dat willen ze bewerkstelligen door rekening te houden met de belangen van vissers bij activiteiten op zee. ‘Bij de planning van windmolenparken en andere activiteiten op zee moet rekening worden gehouden met de belangen van de visserij. Hiervoor komt een afwegingskader, met vereiste betrokkenheid van de visserijsector. Meervoudig ruimtegebruik heeft de voorkeur. Waar mogelijk worden rijke visgronden ontzien, waar het niet anders kan is compensatie (vanuit ontwikkelaars en Rijk) de regel.’

De ChristenUnie blijft groot voorstander van de pulskorvisserij. ‘Deze Nederlandse innovatie draagt bij aan verduurzaming door een lager energieverbruik, minder verstoring van de zeebodem en selectiever vissen.’ Verder wil de partij ‘nieuwbouw- en ombouwsubsidies om tot een CO2-neutrale vloot te komen.’ Ook de garnalenvissers verdienen meer zekerheid. ‘Voor de huidige gemankeerde stikstoftoets en berekeningswijze dient een alternatief te komen, zodat de garnalenvisserij en andere typisch Nederlandse kleinschalige, maar waardevolle sectoren als de mosselvisserij tot in lengte van jaren blijven bestaan.’

Bikker en partijgenoten pleiten ook voor: ‘De aanlandplicht waarbij alle gevangen vis van gequoteerde soorten aan land moet worden gebracht, moet flexibel blijven. Dit houdt in dat soorten met een grote overlevingskans of soorten waarop selectief vissen bijna onmogelijk is, worden teruggegooid.’

En de partij kijkt ook naar het onderwijs. ‘Nederland is koploper in visserij-innovatie en maritiem onderwijs. Dit willen we zo houden. Daarom is het noodzakelijk te investeren in educatie over de werking van het ecosysteem, veiligheidsaspecten en innovatieve visserijtechnieken.’

Ruim aandacht voor visserij in het programma. Maar, ook voor de Nederlandse scheepsbouw. ‘In haar eigen aanbestedingsbeleid houdt het Rijk rekening met de duurzame productie van schepen en het strategisch belang van de maritieme industrie. Oneerlijke mondiale concurrentie wordt op Europees niveau bestreden.’

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.

De Maritieme Kieshulp: ChristenUnie wil hoge bruggen, brede sluizen en diepe kanalen | Schuttevaer.nl
Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: ChristenUnie wil hoge bruggen, brede sluizen en diepe kanalen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: ChristenUnie.

Maritieme Kieshulp CU
Fractievoorzitter en lijsttrekker Mirjam Bikker gaf haar speech met de kandidaten achter haar op het podium. Foto ANP

In het kort

Partijprogramma: Nieuwe verbondenheid
Lijsttrekker
: Mirjam Bikker
Huidig aantal zetels: 5
In de peilingen: 3-5

Binnenvaart

De ChristenUnie gaat ‘in actie voor goede vaarwegen. De bevaarbaarheid van de vaarwegen wordt bedreigd, doordat de waterstand vaak te laag is. Er komt een plan om de vaarwegen in de toekomst bevaarbaar te houden.’ Niet alleen de vaarwegen zelf, maar ook de kunstwerken moeten onder handen genomen worden ‘hier geldt onderhouden voor bouwen: achterstallig onderhoud wordt ingelopen’.

Toch wil de partij niet alleen onderhoud verrichten. ‘Investeer in hoge bruggen, brede sluizen, diepe kanalen. Er wordt geïnvesteerd in sluiskolken om de wachttijden te reduceren en het vaarwegennet robuuster te maken. Bij vervanging worden bruggen verhoogd om de vierlaags-containervaart te faciliteren op de Twentekanalen, de Maas en het Amsterdam-Rijnkanaal.’ En ook in de ligplaatsen wil de partij van Mirjam Bikker investeren. ‘Organiseer goede ligplaatsen voor de binnenvaart. Het Rijk neemt het initiatief om samen met decentrale overheden en de sector een goed landelijk ligplaatsbeleid te ontwikkelen voor zowel overnachters als schepen die langer (moeten) blijven liggen.’

De focus ligt voor de binnenvaart overigens niet alleen op de infrastructuur. ‘De binnenvaart en andere scheepvaart moeten schoner en zuiniger worden. De overheid zorgt voor heldere normen en ondersteunt de sector. Er is hierbij oog voor de positie van zelfstandige binnenvaartondernemers. Samen met gemeenten onderzoekt het Rijk of kortingen op havengelden, fiscale prikkels en het goedkoop aanbieden van walstroom sneller te vergroenen.’

Zeevaart

Voor de zeevaart wil de ChristenUnie de walstroom ook goedkoper aanbieden.

De partij wil dat de zuidelijke vaarroute gesloten wordt voor de zeevaart. ‘Deze route, op korte afstand van de Waddeneilanden en Waddenzee, wordt gesloten voor de grote scheepvaart.’

En de partij zet in op drugsvrije havens. ‘We willen af van de instroom van drugs in onze havens. Controles worden niet vooraf bij rederijen bekendgemaakt en enkel schepen vanuit gecertificeerde havens worden toegelaten. Bij maatregelen voor havens betrekken we ook kleinere zeehavens, en havensteden uit andere landen aan de Noordzee.’

Overig

‘De visserijsector heeft harde klappen gehad de afgelopen jaren door de gascrisis, knellende Europese regels, het sluiten van visgronden voor natuurgebieden of de bouw van windmolenparken en de dreiging dat hen de toegang wordt ontzegd tot de Britse wateren. Het vinden van nieuw perspectief, met meer zekerheid rondom beleid en inkomen, is nodig om ook de nieuwe generatie vissers die eeuwenlange traditie te kunnen laten voortzetten. Daarbij is een goede balans nodig tussen natuur en visserij. De visserij is van groot belang voor het leveren van gezond voedsel en is zeer innovatief, juist ook op het gebied van duurzaam vissen. Dit wil de ChristenUnie blijven stimuleren. Visserijbedrijven moeten genoeg kunnen verdienen om te blijven investeren in hun bedrijf en in ecologische doelen’, schrijft de partij in haar programma.

Dat willen ze bewerkstelligen door rekening te houden met de belangen van vissers bij activiteiten op zee. ‘Bij de planning van windmolenparken en andere activiteiten op zee moet rekening worden gehouden met de belangen van de visserij. Hiervoor komt een afwegingskader, met vereiste betrokkenheid van de visserijsector. Meervoudig ruimtegebruik heeft de voorkeur. Waar mogelijk worden rijke visgronden ontzien, waar het niet anders kan is compensatie (vanuit ontwikkelaars en Rijk) de regel.’

De ChristenUnie blijft groot voorstander van de pulskorvisserij. ‘Deze Nederlandse innovatie draagt bij aan verduurzaming door een lager energieverbruik, minder verstoring van de zeebodem en selectiever vissen.’ Verder wil de partij ‘nieuwbouw- en ombouwsubsidies om tot een CO2-neutrale vloot te komen.’ Ook de garnalenvissers verdienen meer zekerheid. ‘Voor de huidige gemankeerde stikstoftoets en berekeningswijze dient een alternatief te komen, zodat de garnalenvisserij en andere typisch Nederlandse kleinschalige, maar waardevolle sectoren als de mosselvisserij tot in lengte van jaren blijven bestaan.’

Bikker en partijgenoten pleiten ook voor: ‘De aanlandplicht waarbij alle gevangen vis van gequoteerde soorten aan land moet worden gebracht, moet flexibel blijven. Dit houdt in dat soorten met een grote overlevingskans of soorten waarop selectief vissen bijna onmogelijk is, worden teruggegooid.’

En de partij kijkt ook naar het onderwijs. ‘Nederland is koploper in visserij-innovatie en maritiem onderwijs. Dit willen we zo houden. Daarom is het noodzakelijk te investeren in educatie over de werking van het ecosysteem, veiligheidsaspecten en innovatieve visserijtechnieken.’

Ruim aandacht voor visserij in het programma. Maar, ook voor de Nederlandse scheepsbouw. ‘In haar eigen aanbestedingsbeleid houdt het Rijk rekening met de duurzame productie van schepen en het strategisch belang van de maritieme industrie. Oneerlijke mondiale concurrentie wordt op Europees niveau bestreden.’

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.