Visserijcommissie

Voorvechter pulsvisserij Peter van Dalen neemt na 14 jaar afscheid van Europese politiek

Europarlementariër Peter van Dalen neemt op de dag dat hij 65 wordt afscheid van de Europese politiek. In september wordt hij opgevolgd door Anja Haga uit Dokkum.

Van Dalen streed als gedreven Europarlementariër voor behoud van de pulsvisserij.
Van Dalen streed als gedreven Europarlementariër voor behoud van de pulsvisserij. Foto Bram Pronk

Haga is voormalig Statenlid van Friesland en voormalig wethouder van Arnhem. Van Dalen heeft namens de ChristenUnie ruim 14 jaar in het Europees parlement gezeten en zit momenteel aan het eind van zijn derde mandaatperiode. De laatste jaren deed hij dat als vice-voorzitter van de visserijcommissie.

In die tijd heeft hij zich stevig ingezet voor de visserijsector. Van Dalen was een pleitbezorger van de pulsvisserij, maar verlenging voor gebruik van dat vistuig zat er niet in. Nederland stond op dit belangrijke dossier nagenoeg alleen in Europa. Bij de start van het laatste mandaat van Van Dalen in 2019 heeft hij samen met Annie Schreijer-Pierik het initiatief genomen om te starten met strategisch overleg met de visserijsector. In dit Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO) kan met de visserijsector afgestemd worden waar op ingezet kan worden op Europees niveau.

Lees ook:

Europarlementariër Peter van Dalen: ‘Beter nadenken over plaatsen van windparken op zee’

Peter van Dalen onderzoekt gevolgen windparken op zee

Voorvechter pulsvisserij Peter van Dalen neemt na 14 jaar afscheid van Europese politiek | Schuttevaer.nl
Visserijcommissie

Voorvechter pulsvisserij Peter van Dalen neemt na 14 jaar afscheid van Europese politiek

Europarlementariër Peter van Dalen neemt op de dag dat hij 65 wordt afscheid van de Europese politiek. In september wordt hij opgevolgd door Anja Haga uit Dokkum.

Van Dalen streed als gedreven Europarlementariër voor behoud van de pulsvisserij.
Van Dalen streed als gedreven Europarlementariër voor behoud van de pulsvisserij. Foto Bram Pronk

Haga is voormalig Statenlid van Friesland en voormalig wethouder van Arnhem. Van Dalen heeft namens de ChristenUnie ruim 14 jaar in het Europees parlement gezeten en zit momenteel aan het eind van zijn derde mandaatperiode. De laatste jaren deed hij dat als vice-voorzitter van de visserijcommissie.

In die tijd heeft hij zich stevig ingezet voor de visserijsector. Van Dalen was een pleitbezorger van de pulsvisserij, maar verlenging voor gebruik van dat vistuig zat er niet in. Nederland stond op dit belangrijke dossier nagenoeg alleen in Europa. Bij de start van het laatste mandaat van Van Dalen in 2019 heeft hij samen met Annie Schreijer-Pierik het initiatief genomen om te starten met strategisch overleg met de visserijsector. In dit Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO) kan met de visserijsector afgestemd worden waar op ingezet kan worden op Europees niveau.

Lees ook:

Europarlementariër Peter van Dalen: ‘Beter nadenken over plaatsen van windparken op zee’

Peter van Dalen onderzoekt gevolgen windparken op zee