Studio Schuttevaer

Drechtsteden brengen kennis bijeen voor verduurzaming binnenvaart

De Drechtsteden, van oudsher het hart van de maritieme maakindustrie en binnenvaart, staan voor een nieuwe uitdaging: de vergroeningsgolf. In de jongste Studio Schuttevaer sprak hoofdredacteur René Quist met wethouder Maarten Burggraaf van Dordrecht en Pieter Boersma, business developer duurzame binnenvaart bij Smart Delta Drechtsteden, over hoe deze regio zich kan voorbereiden op de toekomst.

Pieter Boersma en René Quist
Pieter Boersma en René Quist Foto Studio Schuttevaer

Met duizenden banen en een groot economisch belang speelt de maritieme sector een cruciale rol in de regio Drechtsteden. De internationale concurrentie en dringende vraag naar duurzaamheid dwingen de regio zich aan te passen en voorop te lopen in verduurzaming van de binnenvaart.

Bekijk de uitzending hier terug

Verhuizing Dolderman

Een van de sleutelprojecten in deze verandering is de verplaatsing van bedrijven uit de historische binnenstad naar nieuwe locaties. Zo verhuisde Dolderman, een bekende inbouwer van Caterpillar motoren, recentelijk van de Kalkhaven in de binnenstad naar de Tweede Merwedehaven. ‘Dolderman zat op een plek die vroeger een heel logische zeehaven was. Maar op een gegeven moment kwam de brug die het eiland verbond en hebben we de zeehaven naar de andere kant van de brug verplaatst. Maar Dolderman was blijven zitten in de Kalkhaven en groeide door. Zo ontgroeiden ze de plek’, vertelde wethouder Burggraaf.

De verhuizing naar de Tweede Merwedehaven creëert onder meer ruimte voor woningbouw in de binnenstad en biedt Dolderman de kans verder te groeien op een locatie die beter past bij zijn activiteiten. ‘Het zit in ons DNA om continu te zoeken naar hoe we de bedrijven die belangrijk zijn in onze regio toch weer nieuwe plekken kunnen bieden’, aldus de wethouder.

Refit Alliantie

Naast ruimte voor groei, hebben de Drechtsteden en de maritieme sector te maken met de uitdagingen die gepaard gaan met vergroening. Die zijn complex en vragen om een gecoördineerde inspanning. Daarom werd de ‘Refit Alliantie voor Duurzame Binnenvaart’ opgezet, een initiatief dat samenwerking en innovatie bevordert om de verduurzaming van binnenvaartschepen te versnellen’, legde Pieter Boersma van Smart Delta Drechtsteden uit. ‘In dit project werken scheepswerven, technologie-providers, verladers en onderwijsinstellingen gezamenlijk aan duurzame oplossingen en standaardisatie van technieken. Zo kunnen schepen op grote schaal en efficiënt worden verduurzaamd.’

Wethouder Burggraaf benadrukte dat de maritieme sector belangrijk is voor de economie in de regio. ‘En investeren in duurzaamheid is essentieel om relevant te blijven in een internationale markt. De samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid is van vitaal belang om de sector te ondersteunen bij deze transitie. Daarbij worden ook innovatieve financieringsmogelijkheden verkend om de verduurzaming te stimuleren.’

Alle partijen bijeen

Wat kan de Refit Alliantie voor Duurzame Binnenvaart de schippers concreet bieden? ‘Wij bieden verbinding’, legt Boersma uit. ‘Er komen veel partijen met echt oplossingen voor verduurzaming bij elkaar, die elkaar eerder niet kenden. Ik ben al 16 jaar bezig met verduurzaming binnen de maritieme sector en je denkt dat die partijen elkaar allemaal wel kennen. Maar dat is niet zo. En je ziet dat, wanneer je die partijen bij elkaar brengt, ze elkaar kunnen versterken.

‘De tijd dringt en we moeten de doelstellingen van de Green Deal halen’, zei Boersma. ‘Met het oog op duurzame groei en het aantrekken van jong talent, worden onderwijs en human capital-agenda’s geoptimaliseerd om de juiste vaardigheden en kennis te waarborgen. Hierdoor kunnen de maritieme bedrijven in de Drechtsteden blijven floreren en een voortrekkersrol spelen in de energietransitie.’

Lees ook:

Maurits van der Linde (KBN): ‘Kijk de stuurhut rond voordat je wegvaart’

Bruggen en drierivierenpunt Drechtsteden in de energiezuinige schijnwerpers

Drechtsteden brengen kennis bijeen voor verduurzaming binnenvaart | Schuttevaer.nl
Studio Schuttevaer

Drechtsteden brengen kennis bijeen voor verduurzaming binnenvaart

De Drechtsteden, van oudsher het hart van de maritieme maakindustrie en binnenvaart, staan voor een nieuwe uitdaging: de vergroeningsgolf. In de jongste Studio Schuttevaer sprak hoofdredacteur René Quist met wethouder Maarten Burggraaf van Dordrecht en Pieter Boersma, business developer duurzame binnenvaart bij Smart Delta Drechtsteden, over hoe deze regio zich kan voorbereiden op de toekomst.

Pieter Boersma en René Quist
Pieter Boersma en René Quist Foto Studio Schuttevaer

Met duizenden banen en een groot economisch belang speelt de maritieme sector een cruciale rol in de regio Drechtsteden. De internationale concurrentie en dringende vraag naar duurzaamheid dwingen de regio zich aan te passen en voorop te lopen in verduurzaming van de binnenvaart.

Bekijk de uitzending hier terug

Verhuizing Dolderman

Een van de sleutelprojecten in deze verandering is de verplaatsing van bedrijven uit de historische binnenstad naar nieuwe locaties. Zo verhuisde Dolderman, een bekende inbouwer van Caterpillar motoren, recentelijk van de Kalkhaven in de binnenstad naar de Tweede Merwedehaven. ‘Dolderman zat op een plek die vroeger een heel logische zeehaven was. Maar op een gegeven moment kwam de brug die het eiland verbond en hebben we de zeehaven naar de andere kant van de brug verplaatst. Maar Dolderman was blijven zitten in de Kalkhaven en groeide door. Zo ontgroeiden ze de plek’, vertelde wethouder Burggraaf.

De verhuizing naar de Tweede Merwedehaven creëert onder meer ruimte voor woningbouw in de binnenstad en biedt Dolderman de kans verder te groeien op een locatie die beter past bij zijn activiteiten. ‘Het zit in ons DNA om continu te zoeken naar hoe we de bedrijven die belangrijk zijn in onze regio toch weer nieuwe plekken kunnen bieden’, aldus de wethouder.

Refit Alliantie

Naast ruimte voor groei, hebben de Drechtsteden en de maritieme sector te maken met de uitdagingen die gepaard gaan met vergroening. Die zijn complex en vragen om een gecoördineerde inspanning. Daarom werd de ‘Refit Alliantie voor Duurzame Binnenvaart’ opgezet, een initiatief dat samenwerking en innovatie bevordert om de verduurzaming van binnenvaartschepen te versnellen’, legde Pieter Boersma van Smart Delta Drechtsteden uit. ‘In dit project werken scheepswerven, technologie-providers, verladers en onderwijsinstellingen gezamenlijk aan duurzame oplossingen en standaardisatie van technieken. Zo kunnen schepen op grote schaal en efficiënt worden verduurzaamd.’

Wethouder Burggraaf benadrukte dat de maritieme sector belangrijk is voor de economie in de regio. ‘En investeren in duurzaamheid is essentieel om relevant te blijven in een internationale markt. De samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid is van vitaal belang om de sector te ondersteunen bij deze transitie. Daarbij worden ook innovatieve financieringsmogelijkheden verkend om de verduurzaming te stimuleren.’

Alle partijen bijeen

Wat kan de Refit Alliantie voor Duurzame Binnenvaart de schippers concreet bieden? ‘Wij bieden verbinding’, legt Boersma uit. ‘Er komen veel partijen met echt oplossingen voor verduurzaming bij elkaar, die elkaar eerder niet kenden. Ik ben al 16 jaar bezig met verduurzaming binnen de maritieme sector en je denkt dat die partijen elkaar allemaal wel kennen. Maar dat is niet zo. En je ziet dat, wanneer je die partijen bij elkaar brengt, ze elkaar kunnen versterken.

‘De tijd dringt en we moeten de doelstellingen van de Green Deal halen’, zei Boersma. ‘Met het oog op duurzame groei en het aantrekken van jong talent, worden onderwijs en human capital-agenda’s geoptimaliseerd om de juiste vaardigheden en kennis te waarborgen. Hierdoor kunnen de maritieme bedrijven in de Drechtsteden blijven floreren en een voortrekkersrol spelen in de energietransitie.’

Lees ook:

Maurits van der Linde (KBN): ‘Kijk de stuurhut rond voordat je wegvaart’

Bruggen en drierivierenpunt Drechtsteden in de energiezuinige schijnwerpers