Versterkt protest tegen Duitse sluiswachtersstaking

Duitse sluiswachters leggen met hun vakbond ver.di de binnenvaart in Duitsland deze week weer grotendeels plat. Schippers roepen bondskanselier Merkel met een brief- en mailactie op haar ‘machtswoord’ te gebruiken. Donderdag proberen varenden met een tegenprotest bij een ver.di-bijeenkomst de stakers tot redelijkheid te bewegen.

Versterkt protest tegen Duitse sluiswachtersstaking

De Nederlandse binnenvaart- en verladersorganisaties roepen opnieuw de hulp in van minister Melanie Schultz (Infrastructuur) om, rechtstreeks en met hulp van EU en CCR, de Duitse regering tot krachtdadiger optreden te bewegen. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) heeft in schriftelijke vragen Europees Transportcommissaris Siem Kallas ‘verplicht’ de stakingen van de Duitse sluiswachters zo spoedig mogelijk te beëindigen.

Mahnwache

‘Oberstes Gebot für die Mahnwache: ruhiges, friedliches und besonnenes Auftreten!’, waarschuwt initiatiefnemer Axel Goetze-Rohen (Bargelink, Bonapart) de deelnemers aan het tegenprotest van de binnenvaart donderdag in Minden bij de demonstratie van stakersvakbond ver.di. ‘Mahnwache’ is de Duitse benaming voor een aangemelde actie die passiever is dan een protestmars.

De stakende sluiswachters van WSA/ver.di verzamelen zich donderdag al om 10 uur op de Kanzlers Weide in Minden, hun protestbijeenkomst na de mars, met als belangrijkste spreker landelijk Verdi-voorzitter Frank Bsirske, begint om 11 uur op parkeerplaats Schlagde, direct aan de Weser. De binnenvaarders verzamelen vanaf half 11 bij de steiger van de Mindener Fahrgastschifffahrt, met fluiten, toeters, spandoeken, scheepvaartvlaggen en reddingsboeien. Er zijn gedrukte pamfletten die duidelijk maken waar het de binnenvaart om gaat: ‘Euer Streik ist unser Untergang’. De Duitse binnenvaartbrancheorganisatie BDB heeft zich inmiddels achter het tegenprotest in Minden geschaard. In Nederland had binnenvaartorganisatie BBU al de aandacht op de actie gevestigd.

Sluizen gesloten

De Duitse vakbond ver.di houdt deze week de sluizen in de deelstaten Nordrhein-Westfalen, Niedersaksen en Bremen, en ook de Moezel, de Saar en de Lahn zijn voor de binnenvaart gesloten tot zaterdagmorgen vroeg.

De acties richten zich al vanaf 8 juli tegen de reorganisatie van de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), waarbij 3.000 van de 12.000 arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan. Verkeersminister Dr Peter Ramsauer geeft bij herhaling aan dat hij vindt dat zijn toezeggingen – geen gedwongen ontslagen of overplaatsingen – aan het sluispersoneel toereikend zijn en dat het niet nodig is daarvoor cao-onderhandelingen te gaan voeren.

‘De beloftes van Ramsauer zijn vrijblijvend en kunnen door hem of zijn opvolger zo van tafel worden geveegd’, zegt Achim Meerkamp van ver.di. ‘Daarom willen we een bindende afspraak met de minister. Niet wij brengen met onze staking het voortbestaan van de binnenvaart in gevaar, maar de bondsregering.’

Wat ver.di ook zorgen baart is dat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich een voorbehoud van financiering op toezeggingen van Ramsauer heeft ingesteld. ‘Dan is het niet verstandig dat het sluispersoneel genoegen neemt met de beloftes van Ramsauer.’ De ‘flexibele’ acties van ver.di gaan mogelijk door tot de landelijke verkiezingen op 22 september.
De Nederlandse binnenvaartorganisaties BBU, CBRB, Koninklijke Schuttevaer en de verladersorganisatie EVO hebben zich eerder al beklaagd bij minister Ramsauer en vervolgens een formele klacht tegen Duitsland neergelegd bij de Europese Commissie. Daar kwam nog geen reactie op. Dinsdag 20 augustus deden ze per brief opnieuw een beroep op minister Schultz.

‘De indruk ontstaat dat aan Duitse zijde onvoldoende de urgentie wordt gevoeld om het conflict met de vakbonden op zo kort mogelijke termijn te beëindigen. We hebben de indruk dat onvoldoende duidelijk is welke grote schade, ook aan het Duitse bedrijfsleven, wordt toegebracht. Wij zien althans geen enkele beweging of toenadering van partijen. Er is ook nog geen enkel uitzicht op hoe lang het conflict nog kan voortduren.’ (DvdM)