Brandstory

Binnenvaart al tien jaar goed verzekerd door NNPC

De Noord Nederlandsche P&I Club (NNPC) is sinds 2013, in samenwerking met EOC, de P&I-verzekeraar van zo’n 3.500 beroepsvaartschepen in de binnenvaart. ‘Wij handelen vanuit het belang van onze verzekerden en zorgen ervoor dat schade of andere incidenten deskundig en snel worden opgepakt,’ vertelt bestuurslid Johan de Haan van NNPC. ‘Servicegericht. Daar kunnen onze klanten en leden op vertrouwen.’

NNPC brandstory
Johan de Haan, bestuurslid van NNPC: 'We willen de verzekerde zo goed mogelijk ontzorgen.' Foto NNPC

NNPC werd in 1937 opgericht als de ‘Noord Nederlandsche Protectie Club’ voor Nederlandse kustvaartreders. Tot die tijd kon men voor P&I-verzekeringen enkel terecht bij voornamelijk Engelse clubs. Sinds tien jaar verzekert NNPC ook de P&I voor de binnenvaart.

Een P&I-verzekering dekt aansprakelijkheid in geval van bijvoorbeeld materiële schade of lichamelijk letsel. De Haan: ‘Denk aan ladingschade, olieverontreiniging of ongelukken aan boord. Dan gaan wij aan het werk. Wij nemen in de meeste gevallen de zaak over, communiceren met de betrokken partijen, advocaten en experts. Zo handelen we in goed overleg met onze verzekerde de schade af. Ons doel is dat de schipper gewoon verder kan en zich geen zorgen hoeft te maken over de afwikkeling.’

Onterecht aansprakelijk gesteld?

Een belangrijk onderdeel bij het behandelen van schades is het beoordelen of de verzekerde wel aansprakelijk is. ‘Wij zien dat regelmatig misgaan,’ aldus De Haan. ‘Een binnenvaartschip wordt bijvoorbeeld beladen uit een zeeschip in Rotterdam, brengt de lading naar Duitsland en wordt daar ineens door de ontvanger aangesproken voor zeewaterschade. Ook al is direct duidelijk dat deze schade niet aan boord kan hebben plaatsgevonden, bestaat alsnog het risico dat de doorvervoerder de rekening krijgt gepresenteerd. Dit gebeurt als in Rotterdam geen opmerkingen zijn gemaakt over de staat van de lading. Als we tijdig worden betrokken, dan kunnen wij de contracten en ladingpapier beoordelen en een expert sturen die de schade controleert. In de meeste gevallen zijn wij in staat om de schade af te houden, hoewel de verzekerde altijd stukken sterker staat als de eigen documenten in de laadhaven zijn bemerkt.’

NNPC adviseert haar verzekerden dan ook om bij schade aan de lading direct contact op te nemen. ‘Als een schipper in een vroeg stadium contact opneemt, kan EOC ons direct in de zaak betrekken en kunnen wij de contracten en documenten meteen beoordelen, een ladingexpert sturen en ervoor zorgen dat alles formeel wordt vastgelegd. Dit beperkt het risico dat onze verzekerde aansprakelijk kan worden gehouden. Bij een eventuele schadeclaim kunnen wij dit dan ook direct inbrengen.’

Ernstig

De meeste meldingen betreffen schade aan de lading, maar helaas komen ernstige zaken zoals letsel of in het ergste geval een overlijden ook voor. De Haan: ‘Ook dan willen we de verzekerde zo goed mogelijk ontzorgen. We geven informatie over hoe te handelen, wat er gaat gebeuren en begeleiden verzekerde stap voor stap. Ook regelen wij waar nodig dat er een letseldeskundige aan boord komt om verklaringen af te nemen en te adviseren over de vervolgstappen.’ Het afhandelen van een dergelijke schade inclusief de noodzakelijke formaliteiten neemt NNPC uit handen.

Samen

NNPC is de enige onderlinge P&I-club in Nederland en tevens de grootste aanbieder van P&I-verzekeringen voor onze binnenvaartsector. ‘De werkzaamheden in de sector worden steeds complexer onder andere door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en de arbeidsmarkt. Dit biedt uitdagingen, maar gezien de kracht en ondernemingsgeest van onze maritieme sector zijn wij als geen ander land in staat om deze aan te kunnen en de kansen te benutten.’

Binnenvaart al tien jaar goed verzekerd door NNPC | Schuttevaer.nl
Brandstory

Binnenvaart al tien jaar goed verzekerd door NNPC

De Noord Nederlandsche P&I Club (NNPC) is sinds 2013, in samenwerking met EOC, de P&I-verzekeraar van zo’n 3.500 beroepsvaartschepen in de binnenvaart. ‘Wij handelen vanuit het belang van onze verzekerden en zorgen ervoor dat schade of andere incidenten deskundig en snel worden opgepakt,’ vertelt bestuurslid Johan de Haan van NNPC. ‘Servicegericht. Daar kunnen onze klanten en leden op vertrouwen.’

NNPC brandstory
Johan de Haan, bestuurslid van NNPC: 'We willen de verzekerde zo goed mogelijk ontzorgen.' Foto NNPC

NNPC werd in 1937 opgericht als de ‘Noord Nederlandsche Protectie Club’ voor Nederlandse kustvaartreders. Tot die tijd kon men voor P&I-verzekeringen enkel terecht bij voornamelijk Engelse clubs. Sinds tien jaar verzekert NNPC ook de P&I voor de binnenvaart.

Een P&I-verzekering dekt aansprakelijkheid in geval van bijvoorbeeld materiële schade of lichamelijk letsel. De Haan: ‘Denk aan ladingschade, olieverontreiniging of ongelukken aan boord. Dan gaan wij aan het werk. Wij nemen in de meeste gevallen de zaak over, communiceren met de betrokken partijen, advocaten en experts. Zo handelen we in goed overleg met onze verzekerde de schade af. Ons doel is dat de schipper gewoon verder kan en zich geen zorgen hoeft te maken over de afwikkeling.’

Onterecht aansprakelijk gesteld?

Een belangrijk onderdeel bij het behandelen van schades is het beoordelen of de verzekerde wel aansprakelijk is. ‘Wij zien dat regelmatig misgaan,’ aldus De Haan. ‘Een binnenvaartschip wordt bijvoorbeeld beladen uit een zeeschip in Rotterdam, brengt de lading naar Duitsland en wordt daar ineens door de ontvanger aangesproken voor zeewaterschade. Ook al is direct duidelijk dat deze schade niet aan boord kan hebben plaatsgevonden, bestaat alsnog het risico dat de doorvervoerder de rekening krijgt gepresenteerd. Dit gebeurt als in Rotterdam geen opmerkingen zijn gemaakt over de staat van de lading. Als we tijdig worden betrokken, dan kunnen wij de contracten en ladingpapier beoordelen en een expert sturen die de schade controleert. In de meeste gevallen zijn wij in staat om de schade af te houden, hoewel de verzekerde altijd stukken sterker staat als de eigen documenten in de laadhaven zijn bemerkt.’

NNPC adviseert haar verzekerden dan ook om bij schade aan de lading direct contact op te nemen. ‘Als een schipper in een vroeg stadium contact opneemt, kan EOC ons direct in de zaak betrekken en kunnen wij de contracten en documenten meteen beoordelen, een ladingexpert sturen en ervoor zorgen dat alles formeel wordt vastgelegd. Dit beperkt het risico dat onze verzekerde aansprakelijk kan worden gehouden. Bij een eventuele schadeclaim kunnen wij dit dan ook direct inbrengen.’

Ernstig

De meeste meldingen betreffen schade aan de lading, maar helaas komen ernstige zaken zoals letsel of in het ergste geval een overlijden ook voor. De Haan: ‘Ook dan willen we de verzekerde zo goed mogelijk ontzorgen. We geven informatie over hoe te handelen, wat er gaat gebeuren en begeleiden verzekerde stap voor stap. Ook regelen wij waar nodig dat er een letseldeskundige aan boord komt om verklaringen af te nemen en te adviseren over de vervolgstappen.’ Het afhandelen van een dergelijke schade inclusief de noodzakelijke formaliteiten neemt NNPC uit handen.

Samen

NNPC is de enige onderlinge P&I-club in Nederland en tevens de grootste aanbieder van P&I-verzekeringen voor onze binnenvaartsector. ‘De werkzaamheden in de sector worden steeds complexer onder andere door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en de arbeidsmarkt. Dit biedt uitdagingen, maar gezien de kracht en ondernemingsgeest van onze maritieme sector zijn wij als geen ander land in staat om deze aan te kunnen en de kansen te benutten.’