Column

Overal waar u vaart: manoeuvreren tussen de regelgeving

Nederland is een land met veel wetten en regels. Regels die ergens recht op geven, of bescherming bieden. Met die regels moeten we er gezamenlijk uit zien te komen. Op het wensenlijstje van de binnenvaart en logistiek staat een goed functionerend sluizencomplex Weurt.

Regiocoördinator Zuid oost-Nederland, Nico Evens. Beeld KBN

De oostkolk van Weurt is bijna 100 jaar oud en aan het einde van zijn technische levensduur. Bedenk daarbij dat de rivierbodem twee centimeter per jaar daalt. Dus 100 jaar geleden was het NAP-niveau van de rivierbodem, en dus de waterstand bij een gelijke afvoer, twee meter hoger. De berekeningen die de ingenieurs destijds voor de constructie van de, deels drijvende, deuren maakten, waren gebaseerd op die hogere waterstanden bij laagwater. Dat levert nu een extra zware belasting op de wielstellen op.

Project Value Engineering

Het lijkt allemaal zo simpel, een sluis renoveren of nieuwe bouwen. Over het algemeen is na de tweede of derde renovatie vervanging goedkoper. In die fase is de oostkolk van Weurt nu beland. Voor de bouw van een nieuwe sluis lopen we echter tegen de regels van de stikstofdepositie aan. Als we de nieuwbouwplannen voor de sluis naast de tijdlijn van de stikstofmaatregelen leggen, dan is de conclusie dat er tot 2035 geen mogelijkheden zijn om te beginnen met de bouw van die nieuwe sluis.

Ik was namens Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) uitgenodigd om mee te werken aan een project dat Value Engineering heet. Het ministerie vraagt aan de stakeholders wat de wensen zijn. De stakeholders zijn zeer divers: scheepvaart, logistiek, natuurorganisaties, Monumentenzorg (Weurt-oost is een Rijksmonument), en dan nog uit elke discipline van Rijkswaterstaat een vertegenwoordiger plus de gemeente Nijmegen.

In het project Value Engineering geeft elke stakeholder zijn oordeel over een voorstel, of dient zelf een voorstel in. Vervolgens omschrijf je samen het meest gewenste concept. Zo heeft de scheepvaart Monumentenzorg kunnen overtuigen van een sluis waarvan de drempel gelijk is aan of lager ligt dan bij de westkolk. Monumentenzorg moest daarvoor het behoud van de historische sluisdeuren opgeven.

Financiering dichterbij

Als het concept eenmaal is beschreven, is de financiering een stuk dichterbij. In het traject waarin de omgevingsvergunningen worden beoordeeld en afgehandeld, is de verwachting dat, dankzij de gezamenlijke Value Engineering, de procedures sneller kunnen gaan. Als we oog hebben voor elkaars wensen is er minder reden voor een bezwaarprocedure.

Een ander stukje op het scherpst van de snede balanceren is wat juridisch gezien wordt verstaan onder vervanging en renovatie of nieuwbouw. Een sluis op een andere plaats bouwen is nieuwbouw. Daar is in de stikstofdepositie geen ruimte voor. Maar een kolk in zijn geheel slopen en op dezelfde plaats een andere  bouwen, is dat ook nieuwbouw? En wat als de kolkwanden (gedeeltelijk) blijven bestaan?
Alle plannen afwijzen heeft als consequentie dat de infrastructuur in stand moet worden gehouden met beheer en onderhoud. Dat is ook wat de laatste 30 jaar is gebeurd en daar is geen gebruiker blij van geworden.

Dat alles is een afweging die het Nautisch Technisch Domein van Koninklijke Binnenvaart Nederland moet maken. Manoeuvreren tussen de regelgeving en gokken op goede keuzes.

Een goede reis en blijf gezond.

Nico Evens
regiocoördinator KBN Zuidoost-Nederland

regiozon@bln.nl / 06 25 17 31 53

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer

Overal waar u vaart: manoeuvreren tussen de regelgeving | Schuttevaer.nl
Column

Overal waar u vaart: manoeuvreren tussen de regelgeving

Nederland is een land met veel wetten en regels. Regels die ergens recht op geven, of bescherming bieden. Met die regels moeten we er gezamenlijk uit zien te komen. Op het wensenlijstje van de binnenvaart en logistiek staat een goed functionerend sluizencomplex Weurt.

Regiocoördinator Zuid oost-Nederland, Nico Evens. Beeld KBN

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer