Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: JA21 pleit voor uitbreiden vloot Koninklijke Marine

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: JA21.

Joost Eerdmans tijdens de start van de jongerentak van JA21. Foto ANP

Partijprogramma: Nederland weer op de rit
Lijsttrekker
: Joost Eerdmans
Huidig aantal zetels: 1
In de peilingen: 1-3

Binnenvaart

Over de binnenvaart staat niets in het programma van JA21, dat is getiteld ‘Nederland weer op de rit’.

Zeevaart

Over de zeevaart staat niets in het programma van JA21.

Overig

De partij wil dat de vloot van de Koninklijke Marine wordt uitgebreid. ‘Om de marine effectief te kunnen laten optreden teneinde de zeeaanvoerlijnen (scheepvaart en zeebodemkabels en -leidingen) te beschermen, moet de vloot in capaciteit tegen bemande en onbemande onderwater- en luchtdreiging worden uitgebreid.’

‘Directe stop op nieuwe windparken op land en zee’, staat er verder nog in het programma.

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.