Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: SGP wil puls, ruimte en ander stikstofbeleid voor visserij

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: SGP.

Maritieme Kieshulp SGP
Lijsttrekker Chris Stoffer tijdens de aftrap van de SGP-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Foto ANP

Partijprogramma: Woord houden
Lijsttrekker:
Chris Stoffer
Huidig aantal zetels: 3
In de peilingen: 2-4

Binnenvaart

De SGP schrijft over de binnenvaart niets in haar programma.

Zeevaart

Ook over zeevaart schrijft de partij niets in haar programma ‘Woord houden‘. Wel over zeehavens. ‘In havens, zoals Rotterdam en Vlissingen, moet meer capaciteit komen om de drugsimport te voorkomen.’

Overig

‘Tal van maatregelen, zoals de aanlandplicht voor ongewenste bijvangst, het onbegrijpelijk pulskorverbod, de Brexit, de afsluiting van natuurgebieden, het toenemende aantal windparken en de stikstofregels, raken de Nederlandse kottervloot hard.’

In het programma somt de partij drie manieren op hoe de visserijsector te redden. Dat zijn ‘afschaffen van het pulsverbod en verder investeren in innovatieve verduurzaming van kotters’, ‘dat het vissen in het Natura 2000- en stikstofbeleid zoveel mogelijk aangemerkt wordt als bestaand gebruik. Het kan niet zo zijn dat een garnalenkotter bijna geen stikstof meer mag uitstoten, terwijl een passerend containerschip dat ver uittorent boven een garnalenkotter geen strobreed in de weg gelegd wordt’ en ‘geen verdere industrialisatie van de Noordzee door talloze windparken. Daarvoor moet meer ingezet worden op alternatieve energiebronnen en meer ruimte voor medegebruik van windparken.’

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.

De Maritieme Kieshulp: SGP wil puls, ruimte en ander stikstofbeleid voor visserij | Schuttevaer.nl
Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: SGP wil puls, ruimte en ander stikstofbeleid voor visserij

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: SGP.

Maritieme Kieshulp SGP
Lijsttrekker Chris Stoffer tijdens de aftrap van de SGP-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Foto ANP

Partijprogramma: Woord houden
Lijsttrekker:
Chris Stoffer
Huidig aantal zetels: 3
In de peilingen: 2-4

Binnenvaart

De SGP schrijft over de binnenvaart niets in haar programma.

Zeevaart

Ook over zeevaart schrijft de partij niets in haar programma ‘Woord houden‘. Wel over zeehavens. ‘In havens, zoals Rotterdam en Vlissingen, moet meer capaciteit komen om de drugsimport te voorkomen.’

Overig

‘Tal van maatregelen, zoals de aanlandplicht voor ongewenste bijvangst, het onbegrijpelijk pulskorverbod, de Brexit, de afsluiting van natuurgebieden, het toenemende aantal windparken en de stikstofregels, raken de Nederlandse kottervloot hard.’

In het programma somt de partij drie manieren op hoe de visserijsector te redden. Dat zijn ‘afschaffen van het pulsverbod en verder investeren in innovatieve verduurzaming van kotters’, ‘dat het vissen in het Natura 2000- en stikstofbeleid zoveel mogelijk aangemerkt wordt als bestaand gebruik. Het kan niet zo zijn dat een garnalenkotter bijna geen stikstof meer mag uitstoten, terwijl een passerend containerschip dat ver uittorent boven een garnalenkotter geen strobreed in de weg gelegd wordt’ en ‘geen verdere industrialisatie van de Noordzee door talloze windparken. Daarvoor moet meer ingezet worden op alternatieve energiebronnen en meer ruimte voor medegebruik van windparken.’

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.