Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: Volt is Akte van Mannheim liever kwijt dan rijk

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: Volt.

Maritieme Kieshulp Volt
Laurens Dassen tijdens een partijcongres van zijn partij Volt. Foto ANP

Partijprogramma: Toekomst, nu.
Lijsttrekker:
Laurens Dassen
Huidig aantal zetels: 2
In de peilingen: 3-5

Binnenvaart

Volt is bezig met toekomst, en met nu, blijkt uit de titel van het programma. Voor de binnenvaart betekent dit goed waterbeleid. ‘We moeten steeds meer water vasthouden; om de drinkwatervoorziening te garanderen en ervoor te zorgen, dat de natuur, de landbouw, de binnenvaart en de industrie over voldoende water beschikken.’

De partij wil ‘een scheepvaartbelasting invoeren op basis van NOx- en CO2-uitstoot’. Daarvoor wil de partij de Akte van Mannheim aanpassen.

Zeevaart

In ‘Toekomst, nu.‘ wil de partij wat betreft de zeevaart wil de tonnagewinstregeling en de afdrachtvermindering voor de zeescheepvaart afschaffen.

Overig

De partij ziet de scheepvaart als belangrijke gebruiker van waterstof. ‘Om subsidies efficiënt in te zetten, is het nodig dat bepaald wordt in welke sectoren de nu nog schaarse waterstof het beste ingezet kan worden. Volt wil hiervoor een ‘waterstofladder’ opstellen waarin de prioriteiten worden vastgelegd. Volt vindt dat de industrie en scheepvaart voorrang hebben op bijvoorbeeld het verwarmen van huizen en gebruik van waterstof voor treinen.’

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.

De Maritieme Kieshulp: Volt is Akte van Mannheim liever kwijt dan rijk | Schuttevaer.nl
Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: Volt is Akte van Mannheim liever kwijt dan rijk

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: Volt.

Maritieme Kieshulp Volt
Laurens Dassen tijdens een partijcongres van zijn partij Volt. Foto ANP

Partijprogramma: Toekomst, nu.
Lijsttrekker:
Laurens Dassen
Huidig aantal zetels: 2
In de peilingen: 3-5

Binnenvaart

Volt is bezig met toekomst, en met nu, blijkt uit de titel van het programma. Voor de binnenvaart betekent dit goed waterbeleid. ‘We moeten steeds meer water vasthouden; om de drinkwatervoorziening te garanderen en ervoor te zorgen, dat de natuur, de landbouw, de binnenvaart en de industrie over voldoende water beschikken.’

De partij wil ‘een scheepvaartbelasting invoeren op basis van NOx- en CO2-uitstoot’. Daarvoor wil de partij de Akte van Mannheim aanpassen.

Zeevaart

In ‘Toekomst, nu.‘ wil de partij wat betreft de zeevaart wil de tonnagewinstregeling en de afdrachtvermindering voor de zeescheepvaart afschaffen.

Overig

De partij ziet de scheepvaart als belangrijke gebruiker van waterstof. ‘Om subsidies efficiënt in te zetten, is het nodig dat bepaald wordt in welke sectoren de nu nog schaarse waterstof het beste ingezet kan worden. Volt wil hiervoor een ‘waterstofladder’ opstellen waarin de prioriteiten worden vastgelegd. Volt vindt dat de industrie en scheepvaart voorrang hebben op bijvoorbeeld het verwarmen van huizen en gebruik van waterstof voor treinen.’

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.