Storm Babette

Extreem laagwater hindert scheepvaart in Noord-Nederland

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) van Rijkswaterstaat voorziet voor vrijdag extreem laagwater in de Noordzee en de Waddenzee in het noorden van het land. Het gaat om de noordelijke kustsectoren Den Helder, Harlingen en Delfzijl. De havendiensten in het gebied, de scheepvaart en waterbeheerders zijn woensdag gewaarschuwd.

Ter illustratie: luchtfoto van de Eemshaven. Foto Groningen Seaports

Met name de Eemshaven en Delfzijl zijn mogelijk niet of moeilijk bereikbaar door het lage water, dat volgens Rijkswaterstaat ongeveer eens in de tien jaar voorkomt. De zeer lage waterstand aan de kust wordt veroorzaakt door storm Babet.

De harde tot stormachtige wind uit oostelijke richting blaast het zeewater westwaarts van het land af. Grote zeeschepen kunnen soms alleen bij vloed een haven binnenvaren, maar het water kan nu zo laag komen te staan dat er zelfs bij vloed niet voldoende diepgang is voor de grote schepen. Rijkswaterstaat berekent meerdere keren per dag in welk tijdvak zeeschepen de havens van Amsterdam, Rotterdam en de Eemsgeul kunnen binnenvaren zonder aan de grond te lopen. Met zeer lage waterstanden is het berekenen van deze zogenoemde tijpoorten ‘een uitdaging’, zegt de dienst.

IJsselmeer

Door de harde wind of storm is aan de westelijke kant van het IJsselmeer juist sprake van hoogwater. Waterschappen nemen hier maatregelen als dat nodig is en de recreatievaart wordt gewaarschuwd. Er is nog veel onzekerheid in de weer- en watermodellen. Het WMCN houdt de situatie nauwlettend in de gaten en komt donderdag met een update van de verwachtingen, aldus Rijkswaterstaat.

Extreem laagwater hindert scheepvaart in Noord-Nederland | Schuttevaer.nl
Storm Babette

Extreem laagwater hindert scheepvaart in Noord-Nederland

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) van Rijkswaterstaat voorziet voor vrijdag extreem laagwater in de Noordzee en de Waddenzee in het noorden van het land. Het gaat om de noordelijke kustsectoren Den Helder, Harlingen en Delfzijl. De havendiensten in het gebied, de scheepvaart en waterbeheerders zijn woensdag gewaarschuwd.

Ter illustratie: luchtfoto van de Eemshaven. Foto Groningen Seaports

Met name de Eemshaven en Delfzijl zijn mogelijk niet of moeilijk bereikbaar door het lage water, dat volgens Rijkswaterstaat ongeveer eens in de tien jaar voorkomt. De zeer lage waterstand aan de kust wordt veroorzaakt door storm Babet.

De harde tot stormachtige wind uit oostelijke richting blaast het zeewater westwaarts van het land af. Grote zeeschepen kunnen soms alleen bij vloed een haven binnenvaren, maar het water kan nu zo laag komen te staan dat er zelfs bij vloed niet voldoende diepgang is voor de grote schepen. Rijkswaterstaat berekent meerdere keren per dag in welk tijdvak zeeschepen de havens van Amsterdam, Rotterdam en de Eemsgeul kunnen binnenvaren zonder aan de grond te lopen. Met zeer lage waterstanden is het berekenen van deze zogenoemde tijpoorten ‘een uitdaging’, zegt de dienst.

IJsselmeer

Door de harde wind of storm is aan de westelijke kant van het IJsselmeer juist sprake van hoogwater. Waterschappen nemen hier maatregelen als dat nodig is en de recreatievaart wordt gewaarschuwd. Er is nog veel onzekerheid in de weer- en watermodellen. Het WMCN houdt de situatie nauwlettend in de gaten en komt donderdag met een update van de verwachtingen, aldus Rijkswaterstaat.