Vertrouwensbreuk

Vijf expertisebureaus zeggen per direct samenwerking met NBKB op

Vijf expertisebureaus hebben dinsdag 6 februari per direct hun samenwerking met het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) ontbonden. Het gaat om onder meer Bestevaer en JP Survey, Doldrums en Doorn.

Vijf expertisebureau's hebben dinsdag 6 februari per direct hun samenwerking met het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) ontbonden. De inspecteurs van de expertisebureau's keurden jaarlijks honderden binnenvaartschepen. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / John van der Tol

De bureaus geven aan dat zij geen basis voor wederzijds vertrouwen zien. Sinds 26 oktober is de NBKB geschorst door de Raad voor de Accreditatie (RvA) Sindsdien hebben de aangesloten expertisebureaus geen inspecties voor NBKB meer kunnen uitvoeren. Voor veel van deze bedrijven betekent dit een enorme financiële aderlating en de bedrijven zeggen dat zij niet anders kunnen.

JP Survey schrijft op Linkedin ‘na de ontstane situatie zijn de nodige acties ondernomen, echter hebben deze niet geleid tot het opheffen van de schorsing.’ Juist vandaag (7 februari) heeft de RvA een audit gehouden bij de NBKB. Deze audit moet duidelijk maken of de ‘non-conformiteiten’ bij NBKB zijn opgelost. Als dat het geval is, wordt de schorsing opgeheven.

Zowel Bestevaer als JP Survey willen geen nadere toelichting geven op hun besluit. Zij verwijzen naar hun verklaring op Linkedin. Daar schrijven JP Survey en Bestevaer:  ‘Uit gesprekken met betrokken partijen en recente berichtgeving is gebleken dat er geen basis voor wederzijds vertrouwen meer is. Dit heeft ons doen besluiten om de overeenkomst te ontbinden.’

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

JP Survey schrijft verder ‘op dit moment is het niet duidelijk of, en zo ja wanneer, wij onze certificerende werkzaamheden kunnen hervatten. Wij blijven ons in ieder geval inzetten voor de markt en blijven druk in de weer met onze overige werkzaamheden.’

Wilt u reageren op dit verhaal: 06-14051010

Vijf expertisebureaus zeggen per direct samenwerking met NBKB op | Schuttevaer.nl
Vertrouwensbreuk

Vijf expertisebureaus zeggen per direct samenwerking met NBKB op

Vijf expertisebureaus hebben dinsdag 6 februari per direct hun samenwerking met het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) ontbonden. Het gaat om onder meer Bestevaer en JP Survey, Doldrums en Doorn.

Vijf expertisebureau's hebben dinsdag 6 februari per direct hun samenwerking met het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) ontbonden. De inspecteurs van de expertisebureau's keurden jaarlijks honderden binnenvaartschepen. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / John van der Tol

De bureaus geven aan dat zij geen basis voor wederzijds vertrouwen zien. Sinds 26 oktober is de NBKB geschorst door de Raad voor de Accreditatie (RvA) Sindsdien hebben de aangesloten expertisebureaus geen inspecties voor NBKB meer kunnen uitvoeren. Voor veel van deze bedrijven betekent dit een enorme financiële aderlating en de bedrijven zeggen dat zij niet anders kunnen.

JP Survey schrijft op Linkedin ‘na de ontstane situatie zijn de nodige acties ondernomen, echter hebben deze niet geleid tot het opheffen van de schorsing.’ Juist vandaag (7 februari) heeft de RvA een audit gehouden bij de NBKB. Deze audit moet duidelijk maken of de ‘non-conformiteiten’ bij NBKB zijn opgelost. Als dat het geval is, wordt de schorsing opgeheven.

Zowel Bestevaer als JP Survey willen geen nadere toelichting geven op hun besluit. Zij verwijzen naar hun verklaring op Linkedin. Daar schrijven JP Survey en Bestevaer:  ‘Uit gesprekken met betrokken partijen en recente berichtgeving is gebleken dat er geen basis voor wederzijds vertrouwen meer is. Dit heeft ons doen besluiten om de overeenkomst te ontbinden.’

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

JP Survey schrijft verder ‘op dit moment is het niet duidelijk of, en zo ja wanneer, wij onze certificerende werkzaamheden kunnen hervatten. Wij blijven ons in ieder geval inzetten voor de markt en blijven druk in de weer met onze overige werkzaamheden.’

Wilt u reageren op dit verhaal: 06-14051010