secretaris-generaal

‘Kies vrouw aan de top bij IMO’

Het is tijd voor de International Maritime Organization (IMO) om woorden in daden om te zetten: kiezen voor een vrouwelijke secretaris-generaal. Zal een van de belangrijkste organisaties voor de zeevaart eindelijk gendergelijkheid in leiderschap omarmen, of is het allemaal alleen maar ‘gender-washing’?

Opinie

Anita de Werd is voormalig director Afrika voor Maersk. Foto privé-archief

De IMO heeft lange tijd gepleit voor gendergelijkheid, diversiteit en de empowerment van vrouwen in de maritieme sector. Ondanks de oprichting van een speciale VN-dag voor vrouwen in de maritieme sector (18 mei) en herhaalde oproepen van lidstaten voor een grotere gendergelijkheid, ontbreekt het nog steeds aan vrouwen in de top van de organisatie. Nu de IMO zich klaarmaakt om haar negende secretaris-generaal te kiezen, is het tijd voor lidstaten om hun toewijding aan deze waarden te tonen door voor het eerst in de geschiedenis een vrouw te verkiezen voor deze functie.

Mannenwereld

Tot op heden zijn alle acht secretarissen-generaal van de IMO, gedurende haar 75-jarige bestaan, mannen geweest. Dit komt niet als een verrassing, gezien de historisch door mannen gedomineerde aard van de maritieme industrie. Volgens een onderzoek uit 2020 van de International Transport Workers’ Federation (ITF) bestaat slechts 2% van de wereldwijde zeelieden uit vrouwen. Deze ondervertegenwoordiging geldt ook voor leidinggevende posities binnen de IMO, waar vrouwen slechts 16,5% van de senior managementfuncties bekleden.

Vooruitgang

De IMO heeft de afgelopen jaren stappen ondernomen om deze gender-ongelijkheid aan te pakken, met initiatieven zoals het ‘IMO Gender Programme’ en de jaarlijkse campagne ‘Dag van de Zeeman’, waarin vaak het belang van vrouwelijke vertegenwoordiging in de maritieme sector wordt benadrukt. Deze inspanningen hebben voor enige vooruitgang gezorgd, aangezien het percentage vrouwen in de industrie is gestegen van 1% in 2010 naar de huidige 2%. Maar er moet nog veel werk worden verzet. Het kiezen van een vrouwelijke secretaris-generaal zou een krachtig signaal zijn van de organisatie en haar lidstaten.

Diversiteit effectiever

Naast de symbolische betekenis zou het verkiezen van een vrouw voor de functie van secretaris-generaal tastbare voordelen kunnen hebben voor de organisatie en de sector als geheel. Onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en het World Economic Forum (WEF) heeft aangetoond dat organisaties met diverse leiderschapsteams doorgaans innovatiever en effectiever zijn in hun besluitvormingsprocessen. Bovendien zou een vrouwelijke secretaris-generaal kunnen dienen als een rolmodel voor vrouwen in de maritieme sector, hen inspireren en ‘empoweren’ om in de toekomst in de industrie te stappen en uit te blinken.

Ondanks deze duidelijke voordelen bestaat er een verontrustende kloof tussen de retoriek en de acties van IMO-leden. Het zou een historisch moment zijn om een vrouwelijke secretaris-generaal te kiezen.

Anita de Werd is voormalig director Afrika voor Maersk

Lees ook:

IMO-experts bereiden wereld voor op autonome schepen

Mogelijk meldplicht voor overboord geslagen containers

‘Kies vrouw aan de top bij IMO’ | Schuttevaer.nl
secretaris-generaal

‘Kies vrouw aan de top bij IMO’

Het is tijd voor de International Maritime Organization (IMO) om woorden in daden om te zetten: kiezen voor een vrouwelijke secretaris-generaal. Zal een van de belangrijkste organisaties voor de zeevaart eindelijk gendergelijkheid in leiderschap omarmen, of is het allemaal alleen maar ‘gender-washing’?

Opinie

Anita de Werd is voormalig director Afrika voor Maersk. Foto privé-archief

De IMO heeft lange tijd gepleit voor gendergelijkheid, diversiteit en de empowerment van vrouwen in de maritieme sector. Ondanks de oprichting van een speciale VN-dag voor vrouwen in de maritieme sector (18 mei) en herhaalde oproepen van lidstaten voor een grotere gendergelijkheid, ontbreekt het nog steeds aan vrouwen in de top van de organisatie. Nu de IMO zich klaarmaakt om haar negende secretaris-generaal te kiezen, is het tijd voor lidstaten om hun toewijding aan deze waarden te tonen door voor het eerst in de geschiedenis een vrouw te verkiezen voor deze functie.

Mannenwereld

Tot op heden zijn alle acht secretarissen-generaal van de IMO, gedurende haar 75-jarige bestaan, mannen geweest. Dit komt niet als een verrassing, gezien de historisch door mannen gedomineerde aard van de maritieme industrie. Volgens een onderzoek uit 2020 van de International Transport Workers’ Federation (ITF) bestaat slechts 2% van de wereldwijde zeelieden uit vrouwen. Deze ondervertegenwoordiging geldt ook voor leidinggevende posities binnen de IMO, waar vrouwen slechts 16,5% van de senior managementfuncties bekleden.

Vooruitgang

De IMO heeft de afgelopen jaren stappen ondernomen om deze gender-ongelijkheid aan te pakken, met initiatieven zoals het ‘IMO Gender Programme’ en de jaarlijkse campagne ‘Dag van de Zeeman’, waarin vaak het belang van vrouwelijke vertegenwoordiging in de maritieme sector wordt benadrukt. Deze inspanningen hebben voor enige vooruitgang gezorgd, aangezien het percentage vrouwen in de industrie is gestegen van 1% in 2010 naar de huidige 2%. Maar er moet nog veel werk worden verzet. Het kiezen van een vrouwelijke secretaris-generaal zou een krachtig signaal zijn van de organisatie en haar lidstaten.

Diversiteit effectiever

Naast de symbolische betekenis zou het verkiezen van een vrouw voor de functie van secretaris-generaal tastbare voordelen kunnen hebben voor de organisatie en de sector als geheel. Onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en het World Economic Forum (WEF) heeft aangetoond dat organisaties met diverse leiderschapsteams doorgaans innovatiever en effectiever zijn in hun besluitvormingsprocessen. Bovendien zou een vrouwelijke secretaris-generaal kunnen dienen als een rolmodel voor vrouwen in de maritieme sector, hen inspireren en ‘empoweren’ om in de toekomst in de industrie te stappen en uit te blinken.

Ondanks deze duidelijke voordelen bestaat er een verontrustende kloof tussen de retoriek en de acties van IMO-leden. Het zou een historisch moment zijn om een vrouwelijke secretaris-generaal te kiezen.

Anita de Werd is voormalig director Afrika voor Maersk

Lees ook:

IMO-experts bereiden wereld voor op autonome schepen

Mogelijk meldplicht voor overboord geslagen containers