Formatie

KVNR mist maritieme autoriteit nog in het coalitieakkoord

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) mist ‘de oprichting van een Nederlandse maritieme autoriteit’ in het regeerakkoord op hoofdlijnen van de PVV, VVD, NSC en BBB. Alle vier de partijen hebben begin dit jaar namelijk wel ingestemd met een motie hiervoor. De redersvereniging vertrouwt erop dat het onderwerp bij nadere uitwerking nog aan bod komt.

De maritieme autoriteit moet de daling van zeeschepen onder de Nederlandse vlag stoppen. Foto ANP

Verder ziet de KVNR een ambitieus akkoord wat betreft het Nederlandse vestigingsklimaat ‘en noemt daarbij specifiek het verlagen van de regeldruk. Voor Nederlandse reders is dit een punt van zorg, hopelijk gaat het lukken om hier serieuze stappen op te zetten.’

Buitenlands personeel

In de aanpak van het energienet ziet de KVNR kansen voor walstroom. ‘Met de toenemende krapte op het energienet komt ook de verdere uitrol van walstroom in gevaar, zeker als het gevraagde vermogen door het gebruik van batterijen verder toeneemt. Volgens het akkoord krijgt de aanpak van netcongestie prioriteit, dat is een welkome ontwikkeling.’

En ook op het gebied van migratie ziet de KVNR reden tot optimisme. ‘Hoewel de coalitiepartijen kritisch zijn op migratie, erkennen ze in het akkoord wel het belang van kennis- en studiemigratie voor de Nederlandse economie. Dat is een geruststelling, want deze niet-Nederlandse medewerkers zijn ook voor Nederlandse reders zeer waardevol.’

Klimaatfonds

Dat het Klimaatfonds blijft bestaan is ook goed nieuws, volgens de KVNR. ‘Het lijkt echter nog niet helemaal duidelijk welke exacte aspecten behouden blijven. Nederlandse reders zijn enthousiast over de beoogde regeling voor het verduurzamen van zeeschepen en roept de partijen daarom op deze intact te laten.’

De redersvereniging baalt wel van het vervallen van de komende rondes van het Nationaal Groeifonds. ‘Dit fonds bood reders unieke kansen om grote innovatieve stappen te zetten. Het Maritiem Masterplan blijft gelukkig gewoon overeind.’ Het Maritiem Masterplan wist al geld uit het Nationaal Groeifonds te krijgen in een eerdere ronde, die afspraken worden nagekomen, zo staat in het akkoord.

KVNR mist maritieme autoriteit nog in het coalitieakkoord | Schuttevaer.nl
Formatie

KVNR mist maritieme autoriteit nog in het coalitieakkoord

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) mist ‘de oprichting van een Nederlandse maritieme autoriteit’ in het regeerakkoord op hoofdlijnen van de PVV, VVD, NSC en BBB. Alle vier de partijen hebben begin dit jaar namelijk wel ingestemd met een motie hiervoor. De redersvereniging vertrouwt erop dat het onderwerp bij nadere uitwerking nog aan bod komt.

De maritieme autoriteit moet de daling van zeeschepen onder de Nederlandse vlag stoppen. Foto ANP

Verder ziet de KVNR een ambitieus akkoord wat betreft het Nederlandse vestigingsklimaat ‘en noemt daarbij specifiek het verlagen van de regeldruk. Voor Nederlandse reders is dit een punt van zorg, hopelijk gaat het lukken om hier serieuze stappen op te zetten.’

Buitenlands personeel

In de aanpak van het energienet ziet de KVNR kansen voor walstroom. ‘Met de toenemende krapte op het energienet komt ook de verdere uitrol van walstroom in gevaar, zeker als het gevraagde vermogen door het gebruik van batterijen verder toeneemt. Volgens het akkoord krijgt de aanpak van netcongestie prioriteit, dat is een welkome ontwikkeling.’

En ook op het gebied van migratie ziet de KVNR reden tot optimisme. ‘Hoewel de coalitiepartijen kritisch zijn op migratie, erkennen ze in het akkoord wel het belang van kennis- en studiemigratie voor de Nederlandse economie. Dat is een geruststelling, want deze niet-Nederlandse medewerkers zijn ook voor Nederlandse reders zeer waardevol.’

Klimaatfonds

Dat het Klimaatfonds blijft bestaan is ook goed nieuws, volgens de KVNR. ‘Het lijkt echter nog niet helemaal duidelijk welke exacte aspecten behouden blijven. Nederlandse reders zijn enthousiast over de beoogde regeling voor het verduurzamen van zeeschepen en roept de partijen daarom op deze intact te laten.’

De redersvereniging baalt wel van het vervallen van de komende rondes van het Nationaal Groeifonds. ‘Dit fonds bood reders unieke kansen om grote innovatieve stappen te zetten. Het Maritiem Masterplan blijft gelukkig gewoon overeind.’ Het Maritiem Masterplan wist al geld uit het Nationaal Groeifonds te krijgen in een eerdere ronde, die afspraken worden nagekomen, zo staat in het akkoord.