‘Binnenvaart moet betere afspraken maken met verladers’

De binnenvaart moet betere, langdurige afspraken maken met verladende partijen om de sterk fluctuerende prijzen tegen te gaan. Dat is de boodschap van onderzoeker Wouter van der Geest van Panteia tijdens het Laagwater Event, gehouden door Schuttevaer.

Wouter van der Geest bij het Laagwater Event 2021. (Beeld uit video)
Wouter van der Geest bij het Laagwater Event 2021. (Beeld uit video)

Op de droge-ladingmarkt varen zo’n 40 tot 50 procent van de schippers op de spotmarkt. ‘Maar als je op reisbasis je zaken afspreekt, dan moet je ook op reisbasis onderhandelen,’ aldus Van der Geest. ‘En bij hoogwater zakken de prijzen dan weg, en bij laagwater gaan de prijzen snel omhoog.’

En dat is een gevaar voor de stabiliteit van de binnenvaartmarkt. ‘Verladers kunnen zeggen: laat maar, de kosten worden te hoog,’ legt de onderzoeker uit. ‘Voor een stabiele markt heeft de spotmarkt een te groot aandeel op dit moment. Kleine spelers moeten allemaal een lading verwerven, en op die manier wordt je tegen elkaar uitgespeeld door grote verladers. Dan krijg je hele fluctuerende prijzen.’

Vrijheid

Van der Geest heeft begrip voor de schippers die niet graag gebonden zijn, en houden van de vrijheid van het varen. ‘Zij hebben geen zin om dat rondje om de kerk te varen. Maar als je vrij wil varen, dan ontkom je er gewoonweg niet aan om dat op de spotmarkt te doen.’

En ook de verladers hebben baat bij de spotmarkt, want zij zitten voor een dubbeltje op de eerste rij. Maar Van der Geest denkt dat ook zij langdurige contracten met schippers zien zitten. ‘Het is een afweging,’ zegt hij. ‘Maar voor een heleboel verladers is het ook een goed verhaal om het zo te regelen.’ En de bevrachters, die vaak tussen een schipper en een verlader staan, spelen ook een rol daarin. ‘Zij bieden wel vervoerszekerheid, dat is veel moeilijker voor een individuele binnenschipper.’

Rederijvorm

Van der Geest adviseert schippers om elkaar op te zoeken. ‘De sector is uiteindelijk gebaat bij grotere samenwerkingsverbanden. Trek met elkaar op, dat kan ook in rederijvorm.’ Hij noemt NPRC als een goed voorbeeld daarvan. ‘De flexibele schil van de spotmarkt is nu te groot. De oplossing is niet makkelijk. Maar ik denk dat schippers ook hun klanten zelf moeten spreken. En zoek elkaar op, biedt die vervoerszekerheid zelf aan.’

Lees ook:

Bij laagwater kun je op big data wel peilen

‘Laagwatertarieven verstoren markt binnenvaart’