Overal waar u vaart: Geldkraan dicht

Het ligplaatsenprobleem is landelijk, maar ook zeker in het Zeeuwse zeer actueel. In de binnenhavens van Vlissingen zijn al diverse plekken komen te vervallen. Het afgelopen jaar hebben we hier flink de aandacht voor gevraagd binnen de verschillende organisaties. En dat heeft gewerkt, vanuit de provincie wordt een onderzoek gestart naar ligplaatsen voor de binnenvaart…

Marjolein de Voogd.
Marjolein de Voogd.

Het ligplaatsenprobleem is landelijk, maar ook zeker in het Zeeuwse zeer actueel. In de binnenhavens van Vlissingen zijn al diverse plekken komen te vervallen.

Het afgelopen jaar hebben we hier flink de aandacht voor gevraagd binnen de verschillende organisaties. En dat heeft gewerkt, vanuit de provincie wordt een onderzoek gestart naar ligplaatsen voor de binnenvaart in Zeeland en het grote belang hiervan. Hierbij zullen alle betrokken partijen uitgenodigd worden om de problemen te bespreken en waar nodig op te lossen en wie daarvoor nodig zijn. Het zal niet eenvoudig zijn, want deze zaken spelen niet vanaf gisteren. Dit is al langere tijd aan de gang. Maar het begin is er. Wordt vervolgd.

Achterstallig onderhoud

In 2019 heeft Rijkswaterstaat Zee en Delta een document uitgebracht waarin alle werkzaamheden stonden die de komende 10 a 20 jaar gingen uitgevoerd gingen worden aan alle sluizen, bruggen, vaarwegen en objecten. Machtig mooi plan. Na onze jarenlange lobby om het achterstallige onderhoud aan te pakken, was dit een mooi resultaat. Maar daar kwam corona om de hoek. Iedereen probeerde zijn bedrijf, zijn werk zo goed mogelijk uit te voeren. Als het nodig was, kon men bij de overheid aankloppen voor steun. En dat kost veel geld, heel veel geld.

De boodschap die we nu al mee hebben gekregen vanuit Rijkswaterstaat is dat de geldkraan op verschillende projecten dicht gaat, en dat alle plannen weer opnieuw bekeken gaan worden.

En dat gaat wat betekenen voor ons, werkzaamheden zullen uitgesteld en doorgeschoven worden. En de vraag is of dit wel kan. Sommige objecten zijn er zo slecht aan toe, dat er eigenlijk helemaal niet meer gewacht kan worden met het broodnodige onderhoud en de geplande renovatie.

We verwachten dan ook dat er steeds meer ongeplande stremmingen ontstaan door defecten en kapotte onderdelen. We zijn ons op dit moment aan het beraden hoe we dit op de beste manier aan kunnen pakken en wat de beste strategie wordt vanuit onze regio.

Nieuwe Sluis Terneuzen

In Terneuzen wordt hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe sluis. De contouren hiervan zijn goed zichtbaar. De betonwerken aan beide sluishoofden zijn op dit moment in volle gang. In oktober zal de Middensluis uit bedrijf gaan en gesloopt worden, dit zal in fases gebeuren. Hierover later meer.

Het kopje van Kanada is inmiddels een kopje kleiner. In april is begonnen met het afgraven, dit om de havenmond van Terneuzen te verbrede. Straks worden meer en grotere schepen doorgelaten.

Visies

De afgelopen periode is er door diverse partijen hard gewerkt aan een Visie Veerse Meer. Voor ons geen hoofdtransportas, maar wel een route die veelvuldig gebruikt wordt door de scheepvaart. Dit geldt ook voor de Visie Oosterschelde.

Betonnen

Half september zal het nieuwe vaarwegmarkeringsplan gebied Keeten-Zijpe-Krammer uitgelegd worden. Rijkswaterstaat zal dan in een week tijd de oude betonning vervangen voor nieuwe kunststof boeien, die bestand zijn tegen ijsgang.

Westerschelde

Het afgelopen jaar hebben we ook op verschillende niveaus meegepraat over de Westerschelde, waaronder het GNP-overleg. We bespreken dan de overlast van golfslag door zeevaart, cruisevaart, bemanning en voertaal, blokkanalen enz.

Ook worden de scharen en de betonning hierin meegenomen. De grote zorgen zijn nu over de schaar van Valkenisse, die dreigt afgesloten te worden. Hier zullen we ons sterk voor in moeten zetten om dit niet te laten gebeuren.

Ik wens u een behouden vaart! Voor al uw vragen, problemen en opmerkingen kunt u mij bellen of mailen.

Marjolein de Voogd

Regiocoördinator Zeeland

regiozeeland@bln.nl / 0657774670