Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Minder ligplaatsen Terneuzen, terwijl er juist meer nodig zijn

TERNEUZEN

Het wordt de komende jaren schipperen met de ligplaatsen in Terneuzen. Aannemerscombinatie Sassevaart werkt namelijk op diverse locaties aan de bouw van de Nieuwe Sluis. Dat betekent dat er ligplaatsen verdwijnen.

Binnenvaartschippers moeten daardoor telkens verkassen naar tijdelijke ligplaatsen nabij het sluizencomplex, zo bleek tijdens de drukbezochte jaarvergadering van Koninklijke BLN Schuttevaer, afdeling Terneuzen. 
Het wordt volgens omgevingsmanager Harm Verbeek worstelen met de schaarste aan ligplaatsen. ‘Er zal meer vraag naar ligplaatsen zijn, terwijl we minder capaciteit hebben. Heel de binnenhaven is bouwterrein. We staan voor een cruciale periode.’
Een groot deel van de problematiek kan worden weggenomen met de te bouwen 450 meter kade aan de Goese kade, niet ver van de Westsluis. Verbeek bekende dat de bouw al eerder had kunnen beginnen. Hij verwacht dat het werk aan de Goese kade tot medio 2019 gaat duren. ‘Uiteindelijk krijgen we meer ligplaatsen’, liet hij aan de hand van een grafiek zien. ‘Alleen zullen er minder overnachtingsplaatsen zijn door het afgraven van de Schependijk. Een financiële tegenvaller is dat de bodem hier is verontreinigd.’’ 

Voorzitter Johnny van IJk van BLN-Schuttevaer Terneuzen stipte de moeizame samenwerking aan met Sassevaart , waarmee maandelijks overleg plaatsheeft. ‘Wij lopen steeds achter de feiten aan. Binnenvaartschippers denken nu eenmaal anders.’
Van IJk was niet te spreken over de ligplaats met palen, zowel binnen als buiten de Westsluis. ‘De veiligheid van de schipper weegt hier niet op tegen het kostenplaatje. Ik moet wel opmerken dat de schuld niet alleen bij Sassevaart ligt. De opdrachtgever (Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie - red.) heeft hier ook een heel grote vinger in de geldpot.’
Regiocoördinator Marjolein Bronder zei dat over elke ligplaats moet worden onderhandeld. ‘Die palen aan de Westsluis zorgen voor een onveilige situatie.’

Planningstool
Over het gebruik van de planningstool heerste tijdens de vergadering verdeeldheid onder de schippers. De een vond het systeem geslaagd, de ander had er slechte ervaringen mee. ‘Het project Nieuwe Sluis zal de komende jaren veel aanpassingsvermogen vergen, maar we hopen dat het resultaat er mag zijn, met voldoende ligplaatsen en goede wegen naast het schip om op de openbare weg te komen’, zei Van IJk. Volgens Peter Scherpenisse van Rijkswaterstaat werkt de planningstool uitstekend, een uitzondering daargelaten. 

Harmonie-app
North Sea Port (NSP) komt binnenkort met de zogeheten Harmonie-app. Schuttevaer ziet het nut niet direct, maar heeft er wel aan meegewerkt. John den Hollander gaf namens NSP een toelichting over de gebruiksvriendelijke app die volgens hem als een meerwaarde moet worden gezien van de planningstool. ‘We streven naar efficiency. Betrouwbare informatie tussen havenmeester en schipper. Eind januari wordt er begonnen in Terneuzen. Daarna volgen Vlissingen en Gent.’  Overigens zijn de schippers niet verplicht de app te downloaden.
Schuttevaer gaat binnenkort in gesprek met Rijkswaterstaat over de versobering van de fuiken voor de sluizen, palen en afloopsteigers, die men in Zeeland wil doorvoeren. Die zouden worden verwijderd als de levensduur is verstreken, maar dat vindt de BLN-Schuttevaer geen goed plan. ‘Rijkswaterstaat heeft in ons gebied het grootste achterstallig onderhoud ooit. Dit plan is al lang achterhaald, want de economie draait weer goed’, benadrukte Bronder. 

Hoog tijd
In zijn jaarrede ontkwam Van IJk niet aan de problemen rond de waterstand van de rivieren en kanalen, waarbij eind oktober de laagste waterstand bij Lobith werd gemeten. ‘Dit zou een eye-opener moeten zijn voor regeringen van de Rijnoeverstaten. Diverse sectoren komen in problemen, omdat de scheepvaart geen of niet voldoende  grondstoffen kan aanleveren. Het is hoog tijd dat er goed onderhoud wordt gepleegd aan de vaarwegen. Het gaat fout, omdat we bij lange droogte het water niet kunnen vasthouden.’
Van IJk had het in zijn 40-jarig varend bestaan nog niet meegemaakt. Wel regelmatig problemen rond hoog water in Terneuzen. ‘Rijkswaterstaat heeft ons alvast laten weten, dat zoiets ook kan gebeuren bij de Nieuwe Sluis met een grotere capaciteit.’
Positief was Van IJk over de aanleg van het doorvoerkanaal, waardoor de middensluis tot medio 2021 in tact blijft voor de binnenvaart. Het eerste schip vaart in 2022 door de nieuwe sluis. De Beurtvaartkade is gerenoveerd en wordt in februari voorzien van stroomkasten.

Samenwerken 
Van IJk deed tenslotte een oproep aan de niet organiseerde collega’s om zich aan te sluiten bij een organisatie, zodat er vanuit de binnenvaart met één stem kan worden gesproken naar de overheid. In dit kader zouden het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) en Schuttevaer wat hem betreft nog nauwer kunnen samenwerken en de krachten bundelen. ‘Zolang we bij verschillende overleggen aanschuiven, kunnen we als binnenvaart onze standpunten duidelijk maken en verdedigen. Anders wordt er met ons gesold. We blijven de luis in de pels van de politiek, overheidsinstanties en private partijen. We moeten het beste voor de binnenvaart eruit zien te halen. Samen met Bronder blijft Van IJk hiervoor strijden. (AD)


Golfslag zeevaart blijft een probleem

TERNEUZEN Hoe veilig is de Westerschelde? ‘Als de zeeschepen boven de Put van Terneuzen geen vaart verminderen, dan kun je wachten op ongelukken’, zei schipper Leo de Bruijn op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer in Terneuzen.

Ook gemeenteraadslid Giel van Boom (TOP/Gemeentebelangen) maakte zich zorgen. ‘De snelheid, golfslag en zuigkracht van de grote schepen kunnen veel problemen veroorzaken in de buitenhaven. Er gaat steeds meer binnenvaart door de Westsluis en dan heb  je nog de werkschepen voor de te bouwen Nieuwe Sluis’, gaf Van Boom de scheepvaartdrukte rond het sluizencomplex aan. Afdelingsvoorzitter Johnny van IJk wees in zijn toespraak eveneens op de golfslag die de zeevaart veroorzaakt op de Westerschelde. ‘Een terugkerend probleem.’
Om dit te inventariseren heeft Rijkswaterstaat een document beschikbaar gesteld. Via de website www.vts.scheldt.nl kan men de hinder doorgeven, zodat de probleemveroorzakers in kaart kunnen worden gebracht.Gaat het bijvoorbeeld altijd om hetzelfde type schip of dezelfde loods? Bij daadwerkelijke schade moet uiteraard contact worden gezocht met de politie. Volgens RWS vraagt post Hansweert de schepen voorizchtig langs de haven te varen. (AD)
Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook