CO2-beprijzing

Brussel: scheepvaart krijgt voorrang bij biobrandstoffen

Brussel wil scheepvaart voorrang geven bij het gebruik van biobrandstof. Dat blijkt uit een recent document van de Europese Commissie over de klimaatdoelen voor 2040. Andere sectoren zoals het wegvervoer kunnen makkelijker elektrificeren, daarom wil de Commissie scheepvaart prioriteren voor bijvoorbeeld e-fuels.

Brussel wil scheepvaart voorrang geven bij het gebruik van biobrandstof. Foto Goodfuels

De Europese Commissie (EC) verwacht dat door de CO2-handel (ETS) biobrandstoffen betaalbaarder worden en breder worden geaccepteerd.  Er zijn nog wel aanzienlijke investeringen nodig, schetst de EC.

De Europese reders, verenigd in ECSA, hebben positief gereageerd op de plannen uit Brussel. De redersclub wijst erop dat biobrandstoffen momenteel tot wel vier keer zo duur zijn.

Brussel: scheepvaart krijgt voorrang bij biobrandstoffen | Schuttevaer.nl
CO2-beprijzing

Brussel: scheepvaart krijgt voorrang bij biobrandstoffen

Brussel wil scheepvaart voorrang geven bij het gebruik van biobrandstof. Dat blijkt uit een recent document van de Europese Commissie over de klimaatdoelen voor 2040. Andere sectoren zoals het wegvervoer kunnen makkelijker elektrificeren, daarom wil de Commissie scheepvaart prioriteren voor bijvoorbeeld e-fuels.

Brussel wil scheepvaart voorrang geven bij het gebruik van biobrandstof. Foto Goodfuels

De Europese Commissie (EC) verwacht dat door de CO2-handel (ETS) biobrandstoffen betaalbaarder worden en breder worden geaccepteerd.  Er zijn nog wel aanzienlijke investeringen nodig, schetst de EC.

De Europese reders, verenigd in ECSA, hebben positief gereageerd op de plannen uit Brussel. De redersclub wijst erop dat biobrandstoffen momenteel tot wel vier keer zo duur zijn.