North Sea Port

Zeeuwse havens lijden onder internationale onrust

De havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent hebben in de eerste negen maanden van dit jaar hun overslag aanzienlijk zien dalen. Als reden noemt de overkoepelende organisatie North Sea Port de hoge energieprijzen en de geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten.

De Vlissingse haven.
De Vlissingse haven. Foto Shutterstock

De havens van North Sea Port boekten tot dusver dit jaar een goederenoverslag van 49,6 miljoen ton, een daling van 11,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Dat jaar was het beste jaar ooit voor North Sea Port.

De overslag van vloeibare brandstoffen als nafta en diesel daalde met 15,2 procent, die van vaste brandstoffen zoals kolen, ertsen, landbouwproducten en bouwmaterialen met 12,7 procent. De containeroverslag ging met 7,8 procent achteruit.

De daling van de overslag deed zich al gedurende de eerste zes maanden van dit jaar voor en blijft zich op hetzelfde niveau voortzetten. De voorraden in de haven werden weliswaar tot aan de zomer maximaal gevuld, maar sinds het derde kwartaal is de vraag gedaald.

In twee soorten goederen is een opvallende positieve ontwikkeling te zien. Gedurende de eerste drie kwartalen nam de overslag van voedingsproducten met 9 procent toe. Verder blijft de overslag van metaalproducten nog op het gelijke niveau.

Eerder deze week lieten de havens van Rotterdam, Antwerpen en Brugge ook al weten dat hun overslag terugloopt door de internationale onrust.

Zeeuwse havens lijden onder internationale onrust | Schuttevaer.nl
North Sea Port

Zeeuwse havens lijden onder internationale onrust

De havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent hebben in de eerste negen maanden van dit jaar hun overslag aanzienlijk zien dalen. Als reden noemt de overkoepelende organisatie North Sea Port de hoge energieprijzen en de geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten.

De Vlissingse haven.
De Vlissingse haven. Foto Shutterstock

De havens van North Sea Port boekten tot dusver dit jaar een goederenoverslag van 49,6 miljoen ton, een daling van 11,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Dat jaar was het beste jaar ooit voor North Sea Port.

De overslag van vloeibare brandstoffen als nafta en diesel daalde met 15,2 procent, die van vaste brandstoffen zoals kolen, ertsen, landbouwproducten en bouwmaterialen met 12,7 procent. De containeroverslag ging met 7,8 procent achteruit.

De daling van de overslag deed zich al gedurende de eerste zes maanden van dit jaar voor en blijft zich op hetzelfde niveau voortzetten. De voorraden in de haven werden weliswaar tot aan de zomer maximaal gevuld, maar sinds het derde kwartaal is de vraag gedaald.

In twee soorten goederen is een opvallende positieve ontwikkeling te zien. Gedurende de eerste drie kwartalen nam de overslag van voedingsproducten met 9 procent toe. Verder blijft de overslag van metaalproducten nog op het gelijke niveau.

Eerder deze week lieten de havens van Rotterdam, Antwerpen en Brugge ook al weten dat hun overslag terugloopt door de internationale onrust.