220,7 miljoen ton

Overslag Rotterdam zet dalende trend voort in eerste halfjaar

De overslag in de haven van Rotterdam is in het eerste halfjaar van 2023 gedaald naar 220,7 miljoen ton, 5,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Containers (-9,3%) en kolen (-14,5%) waren belangrijke dalers, terwijl de overslag van ijzererts en schroot (+8,9%), agribulk (+54,6%) en LNG (+9,8%) in de lift zat.

In het eerste halfjaar is met zowel RWG als APM een overeenkomst getekend om de terminal in het Prinses Amaliahaven uit te breiden. Foto Havenbedrijf Rotterdam / Martens Multimedia

De overslag van nat massagoed bleef vrijwel gelijk (-0,6%) met 104,8 miljoen ton in 2023 ten opzichte van 105,5 miljoen ton een jaar eerder. Binnen dit segment was LNG de grote stijger. Van 5,4 miljoen ton naar 5,9 miljoen ton (+9,8%). LNG is echter een klein onderdeel binnen dit segment. De lichte daling in de overslag van ruwe aardolie, met 1,4% van 52,6 miljoen ton naar 51,8 miljoen ton, en van minerale olieproducten van 27,8 miljoen ton naar 27,3 miljoen ton (-1,9%), zorgt ervoor dat de overslag van dit segment vrijwel gelijk is gebleven. Russische olie is inmiddels vervangen voor ruwe olie uit andere landen, waaronder Noorwegen en de Verenigde Staten. Uit laatstgenoemd land wordt 62% van de LNG ingevoerd.

Containers en terminals

De containeroverslag nam in het eerste halfjaar af met 9,3% van 71 miljoen ton naar 64,4 miljoen ton. Kijkend naar het aantal containers daalde de overslag met 8,1% naar 6,7 miljoen teu. Het Havenbedrijf ziet twee redenen voor de daling: ‘Het wegvallen van volumes van en naar Rusland en de daling van import uit Azië.’

Wel zijn er in het eerste halfjaar overeenkomsten getekend voor uitbreiding van de containerterminals – APM Terminals en RWG – in de Prinses Amaliahaven. Dit kan op termijn zorgen voor vier miljoen teu extra.

Het RoRo-verkeer daalde met 3,2% van 13,8 miljoen ton naar 13,3 miljoen ton. Ook de overslag van het overige stukgoed nam af met 11,5% naar 3,4 miljoen ton.

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed is in het eerste halfjaar gedaald met 11,7%. Werd in de eerste zes maanden van 2022 nog 39,3 miljoen ton behandeld, nu is dat nog 34,7 miljoen ton. Binnen dit segment zijn het kolen en overige massagoed (grondstoffen) die de daling veroorzaken. De kolenoverslag nam met 14,5% af van 14,6 miljoen ton naar 12,4 miljoen ton. Overig massagoed heeft maar een klein aandeel in het totaal, maar daalde wel met maar liefst 62,8% van 9 miljoen ton naar 3,4 miljoen ton.

De overslag van ijzererts en schroot liet dan weer een stijging zien van 8,9% naar 13 miljoen ton en ook agribulk zat flink in de lift, van 3,9 miljoen ton naar 6 miljoen ton. Maar deze ladingsoorten konden dit segment niet in de plus drukken.

Waterstoffabriek

Buiten de overslagcijfers ziet de interim-CEO van Havenbedrijf Rotterdam, Boudewijn Siemons, belangrijke ontwikkelingen. ‘Ondanks de economische onzekerheden en geopolitieke spanningen zijn er in het eerste halfjaar grote stappen gezet in de aanleg en uitgifte van nieuwe terreinen en kademuren om ruimte te maken voor onder meer de productie en import van groene waterstof en extra capaciteit in het containersegment.’

Op het gebied van waterstof is onder meer een gebied van 11 hectare gereserveerd voor de bouw van een waterstoffabriek van 1 GW.

Wat betreft verduurzaming lopen er in de haven tientallen projecten. Dat zijn onder andere de terreinen die worden gereserveerd voor waterstoffabrieken en de geplande uitbreiding van de Sif-terminal. Maar, ook op het gebied van binnenvaart houdt het Havenbedrijf zich bezig met verduurzaming. Havenbedrijf Rotterdam zet zich namelijk zowel in binnen ZES, met als doel 50 binnenvaartschepen op batterijcontainers, als in Project Condor H2, met als doel 50 binnenvaartschepen op waterstof.

Demissionair kabinet

Havenbedrijf Rotterdam hoopt dat het aftreden van het kabinet Rutte IV geen vertraging zal opleveren voor belangrijke thema’s als klimaat en stikstof. ‘Havenbedrijf Rotterdam kan en wil een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelen. Daarvoor moeten grote investeringen in infrastructuur langjarig mogelijk worden gemaakt. Ook heeft de Rotterdamse haven stikstofruimte en voldoende netcapaciteit nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Treedt hierin vertraging op, dan kunnen de ambities niet tijdig worden gerealiseerd en stagneert de verduurzaming van de industrie en daarmee de verduurzaming van Nederland.’

Lees ook:

Containers drukken overslag Rotterdam in de min

Goederenoverslag Antwerpen-Brugge daalt in eerste halfjaar naar 139 miljoen ton

Overslag Rotterdam zet dalende trend voort in eerste halfjaar | Schuttevaer.nl
220,7 miljoen ton

Overslag Rotterdam zet dalende trend voort in eerste halfjaar

De overslag in de haven van Rotterdam is in het eerste halfjaar van 2023 gedaald naar 220,7 miljoen ton, 5,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Containers (-9,3%) en kolen (-14,5%) waren belangrijke dalers, terwijl de overslag van ijzererts en schroot (+8,9%), agribulk (+54,6%) en LNG (+9,8%) in de lift zat.

In het eerste halfjaar is met zowel RWG als APM een overeenkomst getekend om de terminal in het Prinses Amaliahaven uit te breiden. Foto Havenbedrijf Rotterdam / Martens Multimedia

De overslag van nat massagoed bleef vrijwel gelijk (-0,6%) met 104,8 miljoen ton in 2023 ten opzichte van 105,5 miljoen ton een jaar eerder. Binnen dit segment was LNG de grote stijger. Van 5,4 miljoen ton naar 5,9 miljoen ton (+9,8%). LNG is echter een klein onderdeel binnen dit segment. De lichte daling in de overslag van ruwe aardolie, met 1,4% van 52,6 miljoen ton naar 51,8 miljoen ton, en van minerale olieproducten van 27,8 miljoen ton naar 27,3 miljoen ton (-1,9%), zorgt ervoor dat de overslag van dit segment vrijwel gelijk is gebleven. Russische olie is inmiddels vervangen voor ruwe olie uit andere landen, waaronder Noorwegen en de Verenigde Staten. Uit laatstgenoemd land wordt 62% van de LNG ingevoerd.

Containers en terminals

De containeroverslag nam in het eerste halfjaar af met 9,3% van 71 miljoen ton naar 64,4 miljoen ton. Kijkend naar het aantal containers daalde de overslag met 8,1% naar 6,7 miljoen teu. Het Havenbedrijf ziet twee redenen voor de daling: ‘Het wegvallen van volumes van en naar Rusland en de daling van import uit Azië.’

Wel zijn er in het eerste halfjaar overeenkomsten getekend voor uitbreiding van de containerterminals – APM Terminals en RWG – in de Prinses Amaliahaven. Dit kan op termijn zorgen voor vier miljoen teu extra.

Het RoRo-verkeer daalde met 3,2% van 13,8 miljoen ton naar 13,3 miljoen ton. Ook de overslag van het overige stukgoed nam af met 11,5% naar 3,4 miljoen ton.

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed is in het eerste halfjaar gedaald met 11,7%. Werd in de eerste zes maanden van 2022 nog 39,3 miljoen ton behandeld, nu is dat nog 34,7 miljoen ton. Binnen dit segment zijn het kolen en overige massagoed (grondstoffen) die de daling veroorzaken. De kolenoverslag nam met 14,5% af van 14,6 miljoen ton naar 12,4 miljoen ton. Overig massagoed heeft maar een klein aandeel in het totaal, maar daalde wel met maar liefst 62,8% van 9 miljoen ton naar 3,4 miljoen ton.

De overslag van ijzererts en schroot liet dan weer een stijging zien van 8,9% naar 13 miljoen ton en ook agribulk zat flink in de lift, van 3,9 miljoen ton naar 6 miljoen ton. Maar deze ladingsoorten konden dit segment niet in de plus drukken.

Waterstoffabriek

Buiten de overslagcijfers ziet de interim-CEO van Havenbedrijf Rotterdam, Boudewijn Siemons, belangrijke ontwikkelingen. ‘Ondanks de economische onzekerheden en geopolitieke spanningen zijn er in het eerste halfjaar grote stappen gezet in de aanleg en uitgifte van nieuwe terreinen en kademuren om ruimte te maken voor onder meer de productie en import van groene waterstof en extra capaciteit in het containersegment.’

Op het gebied van waterstof is onder meer een gebied van 11 hectare gereserveerd voor de bouw van een waterstoffabriek van 1 GW.

Wat betreft verduurzaming lopen er in de haven tientallen projecten. Dat zijn onder andere de terreinen die worden gereserveerd voor waterstoffabrieken en de geplande uitbreiding van de Sif-terminal. Maar, ook op het gebied van binnenvaart houdt het Havenbedrijf zich bezig met verduurzaming. Havenbedrijf Rotterdam zet zich namelijk zowel in binnen ZES, met als doel 50 binnenvaartschepen op batterijcontainers, als in Project Condor H2, met als doel 50 binnenvaartschepen op waterstof.

Demissionair kabinet

Havenbedrijf Rotterdam hoopt dat het aftreden van het kabinet Rutte IV geen vertraging zal opleveren voor belangrijke thema’s als klimaat en stikstof. ‘Havenbedrijf Rotterdam kan en wil een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelen. Daarvoor moeten grote investeringen in infrastructuur langjarig mogelijk worden gemaakt. Ook heeft de Rotterdamse haven stikstofruimte en voldoende netcapaciteit nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Treedt hierin vertraging op, dan kunnen de ambities niet tijdig worden gerealiseerd en stagneert de verduurzaming van de industrie en daarmee de verduurzaming van Nederland.’

Lees ook:

Containers drukken overslag Rotterdam in de min

Goederenoverslag Antwerpen-Brugge daalt in eerste halfjaar naar 139 miljoen ton