Kabinet steunt chartervaart met 15 miljoen euro

Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor de steun aan de chartervaart. Een belangrijk deel van dat geld is bedoeld voor de bruine vloot. Dat staat in een brief over steunmaatregelen voor creatieve en culturele sector.

Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor het behoud van de bruine vloot. (Foto BBZ)
Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor het behoud van de bruine vloot. (Foto BBZ)

BBZ, de vereniging voor Beroepschartervaart, had gevraagd om 20 miljoen euro, maar is bij monde van directer Paul van Ommen toch tevreden. ‘Het is een stap in de goede richting. Het gaat ons als sector zeker helpen, als het geld tenminste bij de juiste mensen terechtkomt.’

Al in maart sloeg BBZ alarm: De generieke maatregelen voor ondersteuning van het bedrijfsleven zijn niet voldoende om te voorkomen dat ondernemers failliet zullen gaan en dat historische schepen zullen verdwijnen.

Hoewel in de steunmaatregelen specifiek wordt verwezen naar de bruine vloot, hoopt Van Ommen dat een deel van het geld ook bij de motorpassagiersvaart terechtkomt. De komende tijd wordt de regeling uitgewerkt en BBZ is een belangrijke gesprekspartner daarin, zo zegt Van Ommen.

Noodzakelijk onderhoud

Met het fonds van 15 miljoen kunnen schippers het noodzakelijke onderhoud aan hun vaak onvervangbare schepen bekostigen en de schepen behouden. Het gaat om circa 400 schepen. BBZ schat de omzetschade voor dit jaar door de corona op zo’n 60 miljoen euro uit komt, of wel 90% van de totale jaaromzet van de hele sector.

‘De aanbetalingen moeten terug naar de klanten. Zonder dat fonds is er deze winter gewoon geen geld voor een verfbeurt. De vaste lasten gaan gewoon door. Om de circa 400 schepen te beschermen moeten schippers in het zadel worden gehouden.

BBZ heeft met succes gelobbyd voor het noodfonds. Zo was er begin juni een protestactie van de Hollandse Zeilvloot bij Pampus. Met name de boodschap dat het cultuurhistorisch erfgoed dreigde te verdwijnen kreeg veel bijval. Ook op lokaal niveau was er steun voor de chartervaart. Zo verlaagden Enkhuizen en Hoorn het liggeld en overweegt Harlingen de 70 charterschepen financiële steun te geven.