Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Als het werkt: Werkverschaffing

ROTTERDAM

In de jaren 1920-1930 zijn er veel grote werken aangelegd, waaronder – wellicht als belangrijkste – de Afsluitdijk. Maar er zijn ook diverse kanalen gegraven waarvan nog steeds gebruik wordt gemaakt. Op het eerste gezicht een goede zaak, maar degenen die met spade en kruiwagen deze voorzieningen aanlegden waren er minder over te spreken.

1 / 2
Het Twentekanaal is tussen 1930 en 1938 in z’n geheel met schop en kruiwagen door werklozen uitgegraven in het kader van de werkverschaffing. Later is het kanaal verdiept en verbreed.

Het Twentekanaal is tussen 1930 en 1938 in z’n geheel met schop en kruiwagen door werklozen uitgegraven in het kader van de werkverschaffing. Later is het kanaal verdiept en verbreed.

De aanleg gebeurde in het kader van de toenmalige werkverschaffing, een regeling die ook in het buitenland van kracht was, maar tegenwoordig onderwerp is van veel kritiek en discussie.Vrijwel alle werkverschaffingsprojecten hadden te doen met grondverzet. Dit kon in de vorm van het aanleggen van bossen en het ontginnen van ‘woeste gronden’, maar er zijn ook talloze dijken en waterwegen aangelegd. De kanalisatie van de Maas is zo’n project geweest, evenals de aanleg van het Twentekanaal. Daarnaast wordt het begin van de Zuiderzeewerken tot een werkverschaffingsproject gerekend, met als hoogtepunt de aanleg van de Afsluitdijk. Daarnaast werden er in die tijd afwateringskanalen gegraven, evenals grotere havenbekkens, onder andere de vergrootte Nieuwe Haven in Nijmegen.Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen werden er daarbij weinig machines gebruikt. Wegens de bezuinigingen van de overheid werd op aanschaf hiervan sowieso beknibbeld, maar ook waren er meer mensen aan het werk als er slechts met de schop zou worden gegraven. De meeste werklozen waren aan dit zware werk niet gewend. Boeren wel, maar die waren in mindere mate werkloos.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

(Jaap Gestman Gerardts )

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook