Jaegers (EBU): ‘Binnenvaart is zo goed als eigen infrastructuur’

‘We kunnen zo goed zijn als onze infrastructuur’, zei de Duitse tankvaartreder dr Gunther Jaegers donderdag 7 april in Brussel bij zijn aantreden als nieuwe president van de Europese Binnenvaart Unie (EBU). De Nederlandse CBRB-voorzitter Paul Goris werd benoemd tot vice-president.

Jaegers (EBU): ‘Binnenvaart is zo goed als eigen infrastructuur'

Jaegers noemde het grote belang van investeringen in de infrastructuur vanuit de Europese TEN-T-gelden. ‘Infrastructuur is de sleutel.’ Hij nam de Donau als voorbeeld: ‘Als rivier vergelijkbaar met de Rijn, maar we gebruiken maar 10% van wat mogelijk is. Er staat vaak te weinig water. De laatste jaren werd de hele Donauvloot weken of zelfs maanden stilgelegd, omdat varen niet meer ging. Als we niets doen aan de infrastructuur op de Donau belemmeren we de economische ontwikkeling van deze Europese regio, de kans op milieuvriendelijk vervoer tegen relatief lage kosten.’

En het is niet alleen de Donau, waarschuwde de EBU-president, afkomstig van de Duitse lidorganisatie BDB. ‘In mijn eigen land, Duitsland, is 85% van de sluizen in slechte conditie. Ons ministerie van transport weet dat er elke dag een sluis uit kan vallen, dan ligt alles stil. Nou en, zeggen ze. Nou en? De vervanging kost maanden of jaren en we hebben geen omleiding. Wij raken vervoer kwijt, bedrijven vallen stil en moeten hun mensen naar huis sturen. We hebben een actieve regionale politiek nodig, gesteund door de Europese Commissie.’

De EBU pleit ervoor dat tijdens de eerstvolgende TEN-T-dagen, in juni in Rotterdam, ook sluizen financierbaar worden vanuit Europese fondsen. Volgens de organisatie is een verdubbeling van nationale budgetten nodig om de huidige infrastructuur te onderhouden. Jaegers: ‘Geld is niet de enige bottleneck. De Duitse vaarwegbeheerder heeft 600-700 extra ingenieurs nodig om z’n werk te kunnen doen.’ (DvdM)