Orde op zaken

NBKB: ‘Een schorsing mag nooit meer gebeuren’

Een maandenlange schorsing, een enorme achterstand bij het certificeren van binnenvaartschepen en schippers die in grote onzekerheid verkeerden. Het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart heeft vier akelige maanden achter de rug. Nu de schorsing sinds 14 februari is opgeheven is een ding duidelijk bij het bestuur van de NBKB: dit mag nooit meer gebeuren.

Na maanden is de schorsing van het NBKB opgeheven en kunnen er weer binnenvaartschepen worden gekeurd door de NBKB. Foto ANP

De Raad voor Accreditatie (RvA) schorst het NBKB op 26 oktober nadat er bij een audit in het voorjaar van 2023 tekortkomingen waren geconstateerd en deze in de maanden erna telkens niet afdoende werden verholpen. Het NBKB is met een marktaandeel van 62 procent de grootste speler in de binnenvaartmarkt als het gaat om certificeringen en keuringen.

Door de onverwachte schorsing kwam het inspecteren en (her)certificeren van binnenvaartschepen grotendeels stil te liggen en de impact voor alle betrokkenen was en is groot, zo erkent het bestuur van de NBKB in een reactie op het opheffen van de schorsing. ‘Dit is na maanden van onduidelijkheid en onzekerheid een heel positief bericht. Het bestuur van NBKB is zich terdege bewust dat een dergelijke situatie niet nogmaals mag ontstaan.’

Overname Transafe

Veiligheidsbedrijf Transafe heeft de intentie NBKB over te nemen. De afgelopen maanden hebben NBKB en Transafe hard gewerkt om ‘NBKB 2.0’ vorm te geven. NBKB blijft een zelfstandige entiteit binnen Transafe. ‘Wij zullen ons gezamenlijk inzetten voor een veilige binnenvaart en voldoende inspectiecapaciteit voor nu en in de toekomst.’

Een van de eisen van de RvA om de schorsing op te heffen was dat inspecties voortaan centraal worden aangestuurd. ‘Keuringsaanvragen dienen volgens de nieuwe procedure direct bij het NBKB worden aangevraagd en niet meer bij de inspecteur of expertisebureau. Het aanmelden kan via de hernieuwde website van het NBKB die vanaf volgende week bereikbaar is. Het is daarbij niet meer mogelijk dat u tweemaal achtereenvolgens dezelfde inspecteur aan boord krijgt voor een inspectie’, legt de NBKB uit.

Tekst gaat verder onder de foto.

NBKB-voorzitter Frouwke Klootwijk: ‘we blijven zelfstandig onder de paraplu van Transafe. Foto IVR

‘Dit is een bewuste keuze om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te kunnen borgen en dit vervolgens ook aantoonbaar te maken. Kortweg betekent dit wanneer zeven jaar geleden inspecteur A uw schip heeft gekeurd, inspecteur A dit niet na zeven jaar weer mag doen. U kunt dan terecht bij inspecteur B/C/.. Wel kan een voorkeur voor een bepaalde inspecteur worden opgegeven om geografische redenen. Het is echter aan NBKB om de aanvragen te behandelen en vervolgens een inspecteur toe te wijzen.’

Capaciteit

Door de schorsing is het aantal nog te certificeren schepen enorm opgelopen en het aantal NBKB inspecteurs is beperkter nu een aantal inspectiebureaus de samenwerking hebben beëindigd’, schrijft het bestuur. ‘Het NBKB had naast de kantoororganisatie 34 inspecteurs ter beschikking, die jaarlijks samen meer dan 1500 inspecties uitvoerden. ‘Zoals eerder is gecommuniceerd hebben een aantal inspectiebureaus met in totaal 15 inspecteurs de samenwerking helaas beëindigd. Dit heeft natuurlijk enorme gevolgen voor de capaciteit.’

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

De overige 19 inspecteurs zijn voor een groot deel werkzaam voor EOC. ‘Op dit moment worden met EOC constructieve gesprekken gevoerd. Ook staat het NBKB nog steeds open om met ieder inspectiebureau en inspecteur (nogmaals) in gesprek te gaan. Dit geldt ook voor de inspectiebureaus die kortgeleden de samenwerking hebben beëindigd. Vanuit het NBKB zal er alles aan gedaan worden om de capaciteit weer te verbeteren. Ook het borgen van de continuïteit van het NBKB heeft hoge prioriteit. Er zullen nieuwe mensen worden aangetrokken om dit alles te kunnen realiseren.’

Historie

Het NBKB heeft op dit moment geen eigen inspecteurs in dienst maar heeft al, vanaf de mandatering in 2013 door Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), een hechte samenwerking met meerdere inspectiebureaus die inspecteurs leveren aan het NBKB. Tot aan het moment van schorsing was het gebruikelijk keuringsaanvragen direct bij de keuringsbureaus in te dienen. Vervolgens werd een overeenkomst opgesteld tussen de opdrachtgever en het NBKB en werd de keuring uitgevoerd door een van de inspecteurs.

NBKB: ‘Een schorsing mag nooit meer gebeuren’ | Schuttevaer.nl
Orde op zaken

NBKB: ‘Een schorsing mag nooit meer gebeuren’

Een maandenlange schorsing, een enorme achterstand bij het certificeren van binnenvaartschepen en schippers die in grote onzekerheid verkeerden. Het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart heeft vier akelige maanden achter de rug. Nu de schorsing sinds 14 februari is opgeheven is een ding duidelijk bij het bestuur van de NBKB: dit mag nooit meer gebeuren.

Na maanden is de schorsing van het NBKB opgeheven en kunnen er weer binnenvaartschepen worden gekeurd door de NBKB. Foto ANP

De Raad voor Accreditatie (RvA) schorst het NBKB op 26 oktober nadat er bij een audit in het voorjaar van 2023 tekortkomingen waren geconstateerd en deze in de maanden erna telkens niet afdoende werden verholpen. Het NBKB is met een marktaandeel van 62 procent de grootste speler in de binnenvaartmarkt als het gaat om certificeringen en keuringen.

Door de onverwachte schorsing kwam het inspecteren en (her)certificeren van binnenvaartschepen grotendeels stil te liggen en de impact voor alle betrokkenen was en is groot, zo erkent het bestuur van de NBKB in een reactie op het opheffen van de schorsing. ‘Dit is na maanden van onduidelijkheid en onzekerheid een heel positief bericht. Het bestuur van NBKB is zich terdege bewust dat een dergelijke situatie niet nogmaals mag ontstaan.’

Overname Transafe

Veiligheidsbedrijf Transafe heeft de intentie NBKB over te nemen. De afgelopen maanden hebben NBKB en Transafe hard gewerkt om ‘NBKB 2.0’ vorm te geven. NBKB blijft een zelfstandige entiteit binnen Transafe. ‘Wij zullen ons gezamenlijk inzetten voor een veilige binnenvaart en voldoende inspectiecapaciteit voor nu en in de toekomst.’

Een van de eisen van de RvA om de schorsing op te heffen was dat inspecties voortaan centraal worden aangestuurd. ‘Keuringsaanvragen dienen volgens de nieuwe procedure direct bij het NBKB worden aangevraagd en niet meer bij de inspecteur of expertisebureau. Het aanmelden kan via de hernieuwde website van het NBKB die vanaf volgende week bereikbaar is. Het is daarbij niet meer mogelijk dat u tweemaal achtereenvolgens dezelfde inspecteur aan boord krijgt voor een inspectie’, legt de NBKB uit.

Tekst gaat verder onder de foto.

NBKB-voorzitter Frouwke Klootwijk: ‘we blijven zelfstandig onder de paraplu van Transafe. Foto IVR

‘Dit is een bewuste keuze om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te kunnen borgen en dit vervolgens ook aantoonbaar te maken. Kortweg betekent dit wanneer zeven jaar geleden inspecteur A uw schip heeft gekeurd, inspecteur A dit niet na zeven jaar weer mag doen. U kunt dan terecht bij inspecteur B/C/.. Wel kan een voorkeur voor een bepaalde inspecteur worden opgegeven om geografische redenen. Het is echter aan NBKB om de aanvragen te behandelen en vervolgens een inspecteur toe te wijzen.’

Capaciteit

Door de schorsing is het aantal nog te certificeren schepen enorm opgelopen en het aantal NBKB inspecteurs is beperkter nu een aantal inspectiebureaus de samenwerking hebben beëindigd’, schrijft het bestuur. ‘Het NBKB had naast de kantoororganisatie 34 inspecteurs ter beschikking, die jaarlijks samen meer dan 1500 inspecties uitvoerden. ‘Zoals eerder is gecommuniceerd hebben een aantal inspectiebureaus met in totaal 15 inspecteurs de samenwerking helaas beëindigd. Dit heeft natuurlijk enorme gevolgen voor de capaciteit.’

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

De overige 19 inspecteurs zijn voor een groot deel werkzaam voor EOC. ‘Op dit moment worden met EOC constructieve gesprekken gevoerd. Ook staat het NBKB nog steeds open om met ieder inspectiebureau en inspecteur (nogmaals) in gesprek te gaan. Dit geldt ook voor de inspectiebureaus die kortgeleden de samenwerking hebben beëindigd. Vanuit het NBKB zal er alles aan gedaan worden om de capaciteit weer te verbeteren. Ook het borgen van de continuïteit van het NBKB heeft hoge prioriteit. Er zullen nieuwe mensen worden aangetrokken om dit alles te kunnen realiseren.’

Historie

Het NBKB heeft op dit moment geen eigen inspecteurs in dienst maar heeft al, vanaf de mandatering in 2013 door Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), een hechte samenwerking met meerdere inspectiebureaus die inspecteurs leveren aan het NBKB. Tot aan het moment van schorsing was het gebruikelijk keuringsaanvragen direct bij de keuringsbureaus in te dienen. Vervolgens werd een overeenkomst opgesteld tussen de opdrachtgever en het NBKB en werd de keuring uitgevoerd door een van de inspecteurs.