Transafe

RvA: schorsing NBKB opgeheven

De Raad voor Accreditatie heeft de schorsing van het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart woensdag 14 februari opgeheven. Op de site van de Raad van de Accreditatie staat het NBKB weer vermeld als een instelling voor technische inspecties.

De Raad voor Accreditatie heeft de schorsing van het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart woensdag 14 februari opgeheven. Deze week kan er weer gekeurd worden. Foto Shutterstock

Alle inspecteurs zijn direct geïnformeerd, zo laat Christiaan Heuvelman van Transafe desgevraagd kort weten. Dat veiligheidsbedrijf heeft het voornemen NBKB over te nemen. ‘Nu hebben wij nog even nodig om het een en ander op te starten en beginnen dus niet morgen met inspecties maar wel op korte termijn. We zijn er heel blij mee na een periode van onzekerheid en veel inspanning’, zegt Heuvelman.

Donderdag komen NBKB en Transafe met een uitgebreidere toelichting op het opheffen van de schorsing en het vervolgtraject om te komen tot ‘NBKB 2.0’ Heuvelman en Transafe hebben de afgelopen maanden het bestuur van ondersteund bij het op orde brengen van NBKB zodat de schorsing opgeheven kon worden.

RvA schorste NBKB vanwege problemen op het gebied van risicoanalyse, beheersmaatregelen en onpartijdigheid. Om aan de eisen te voldoen moet ‘NBKB volledige regie voeren op de uitvoering van inspecties waarbij genoemde aantoonbare onafhankelijkheid en onpartij digheid het uitgangspunt zijn’. Dat houdt onder meer in dat de inspecties voortaan centraal moeten worden ingeregeld en conflicterende werkzaamheden binnen de expertisebureaus zijn niet toegestaan.

Expertisebureaus

Die wijziging was tegen het zere been van vijf expertisebureau’s. Deze bureaus hebben daags voor de audit van de RvA op het kantoor van NBKB hun samenwerking met het NBKB ontbonden. Het gaat om onder meer de bureaus Bestevaer Expertise, JP Survey, Doldrums en Doorn. De bureaus gaven aan dat zij geen basis voor wederzijds vertrouwen zagen.

Het bestuur noemde de gecoördineerde actie ‘onverantwoord richting de markt’, maar houdt de deur open voor deze partijen.

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

‘Er is volledig begrip voor emoties en de mogelijke gevolgen voor alle inspecteurs naar aanleiding van de schorsing. De inspecteurs hebben zich in de achterliggende jaren met veel passie ingezet voor de veilige certificering van de binnenvaart. In de nieuwe structuur is nog steeds plaats voor de aangesloten bureaus, waarbij het uitgangspunt is dat de regie weer volledig bij NBKB komt te liggen’, schreef het bestuur vorige week.

RvA: schorsing NBKB opgeheven | Schuttevaer.nl
Transafe

RvA: schorsing NBKB opgeheven

De Raad voor Accreditatie heeft de schorsing van het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart woensdag 14 februari opgeheven. Op de site van de Raad van de Accreditatie staat het NBKB weer vermeld als een instelling voor technische inspecties.

De Raad voor Accreditatie heeft de schorsing van het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart woensdag 14 februari opgeheven. Deze week kan er weer gekeurd worden. Foto Shutterstock

Alle inspecteurs zijn direct geïnformeerd, zo laat Christiaan Heuvelman van Transafe desgevraagd kort weten. Dat veiligheidsbedrijf heeft het voornemen NBKB over te nemen. ‘Nu hebben wij nog even nodig om het een en ander op te starten en beginnen dus niet morgen met inspecties maar wel op korte termijn. We zijn er heel blij mee na een periode van onzekerheid en veel inspanning’, zegt Heuvelman.

Donderdag komen NBKB en Transafe met een uitgebreidere toelichting op het opheffen van de schorsing en het vervolgtraject om te komen tot ‘NBKB 2.0’ Heuvelman en Transafe hebben de afgelopen maanden het bestuur van ondersteund bij het op orde brengen van NBKB zodat de schorsing opgeheven kon worden.

RvA schorste NBKB vanwege problemen op het gebied van risicoanalyse, beheersmaatregelen en onpartijdigheid. Om aan de eisen te voldoen moet ‘NBKB volledige regie voeren op de uitvoering van inspecties waarbij genoemde aantoonbare onafhankelijkheid en onpartij digheid het uitgangspunt zijn’. Dat houdt onder meer in dat de inspecties voortaan centraal moeten worden ingeregeld en conflicterende werkzaamheden binnen de expertisebureaus zijn niet toegestaan.

Expertisebureaus

Die wijziging was tegen het zere been van vijf expertisebureau’s. Deze bureaus hebben daags voor de audit van de RvA op het kantoor van NBKB hun samenwerking met het NBKB ontbonden. Het gaat om onder meer de bureaus Bestevaer Expertise, JP Survey, Doldrums en Doorn. De bureaus gaven aan dat zij geen basis voor wederzijds vertrouwen zagen.

Het bestuur noemde de gecoördineerde actie ‘onverantwoord richting de markt’, maar houdt de deur open voor deze partijen.

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

‘Er is volledig begrip voor emoties en de mogelijke gevolgen voor alle inspecteurs naar aanleiding van de schorsing. De inspecteurs hebben zich in de achterliggende jaren met veel passie ingezet voor de veilige certificering van de binnenvaart. In de nieuwe structuur is nog steeds plaats voor de aangesloten bureaus, waarbij het uitgangspunt is dat de regie weer volledig bij NBKB komt te liggen’, schreef het bestuur vorige week.