Brandbrief

KBN luidt noodklok over ‘dreigende crisis’ certificering binnenvaart

Koninklijke Binnenvaart Nederland luidt de noodklok over de situatie van het geschorste Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). ‘NBKB staat op het randje van de afgrond door het massale vertrek van inspecteurs en expertisebureaus‘, schrijft de branchevereniging. En daarmee staat het tijdige certificeren van de binnenvaartvloot op het spel. KBN eist onmiddellijke actie van de minister.

KBN waarschuwt voor een dreigende ramp door het gebrek aan capaciteit. Certificaten worden momenteel nog verstrekt door twee andere keuringsinstanties: Register Holland en Bureau Scheepvaart Certificering. Echter, door het beperkte aantal inspecteurs kunnen zij de huidige vraag nu al niet meer aan. Foto ANP

‘Het NBKB is voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de binnenvaartsector de belangrijkste uitvoerder van onderzoeken/inspecties en adequate en tijdige certificering van binnenvaartschepen. Een wettelijk vastgelegde overheidstaak die met mandaat wordt uitgevoerd door commerciële uitvoeringsorganisaties’, schrijft de branchevereniging in haar brandbrief.

‘Met een uitgehold inspectieapparaat staat de toekomst van het NBKB en daarmee van tijdige certificeringen van binnenvaartschepen op het spel. Dit treft de vele scheepseigenaren van wie het Certificaat van Onderzoek binnenkort verloopt.’

KBN-Voorzitter Ad Koppejan: ‘Als de overheid geen verantwoordelijkheid neemt voor haar wettelijke taken, dreigt er in de zomer een grote crisis in de binnenvaart omdat schepen zonder benodigd certificaat stil komen te liggen met gevolgen voor desbetreffende schippers, rederijen, maar ook voor de Nederlandse economie.’

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

Garanties

De branchevereniging wil onmiddellijk actie van minister Harbers. Op dinsdag 13 februari heeft KBN een gesprek met de inspecteur-generaal van ILT. ‘Om een crisis af te wenden is het belangrijk om van de overheid de garantie te verkrijgen dat schepen tijdig hun verplichte certificaten kunnen verkrijgen.’

ILT liet gister weten dat de certificaten van 108 binnenvaartschepen, die verlopen voor 1 mei automatisch met zes maanden verlengd worden. Dat deed de ILT eerder al voor 117 certificaten die voor 1 maart zouden verlopen. De verlenging is eenmalig en dus moet er een lange termijn oplossing komen.

‘KBN voorziet enorme uitdagingen met de schepen die zes maanden verlenging hebben gekregen, omdat al deze schepen over een half jaar alsnog gekeurd moeten worden, plus de schepen waarvan het certificaat in de tussentijd verloopt. Het is hoogst onzeker wie deze inspecties zal kunnen uitvoeren.’

CCR-eisen

‘De ILT kan wettelijk gezien niet nóg een verlenging uitschrijven voor het certificaat. Als het certificaat zijn geldigheid verliest, dan moet het schip als nieuw schip gekeurd en gecertificeerd worden, waarbij het schip moet voldoen aan nieuwe (en strengere) regelgeving. Voor veel scheepseigenaren kan dit leiden tot een faillissement, wat desastreus is voor de vervoerscapaciteit en daarmee voor de binnenvaart als geheel.’ Dat betekent dat schepen eerder dan 2035 zouden moeten voldoen aan de nieuwe CCR-eisen. Iets wat voor veel oude schepen geen mogelijkheid is. Tijdens het commissiedebat maritiem riepen meerdere partijen op voor een collectieve ontheffing van deze regels.

Ad Koppejan: ‘Het risico dat binnenkort honderden schepen uit de vaart worden gehaald en schippers failliet gaan, is onacceptabel. Dit zal echter ook de hele Nederlandse economie treffen en ten koste gaan van de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. De binnenvaart is immers een zeer duurzame vorm van transport.’

Bureaus vertrouwen opgezegd

Daarbij speelt voor de branchevereniging mee dat diverse bureaus het vertrouwen in NBKB hebben opgezegd. ‘KBN waarschuwt voor een dreigende ramp door het gebrek aan capaciteit. Certificaten worden momenteel nog verstrekt door twee andere keuringsinstanties: Register Holland en Bureau Scheepvaart Certificering. Echter, door het beperkte aantal inspecteurs kunnen zij de huidige vraag nu al niet meer aan.’

‘KBN constateert dat de sector sowieso getroffen wordt door de problemen bij het NBKB. Dit heeft te maken met de resultaten van de audit door de Raad van Accreditatie (RvA), afgelopen woensdag. Enerzijds kan het resultaat zijn dat de schorsing van het NBKB niet wordt opgeheven, wat waarschijnlijk het einde zal betekenen van het keuringsbureau. Mocht de schorsing van het bureau wél worden opgeheven, dan schiet de sector daar nog steeds niets mee op, want dan zijn er onvoldoende inspecteurs die de schepen kunnen keuren.’

KBN luidt noodklok over ‘dreigende crisis’ certificering binnenvaart | Schuttevaer.nl
Brandbrief

KBN luidt noodklok over ‘dreigende crisis’ certificering binnenvaart

Koninklijke Binnenvaart Nederland luidt de noodklok over de situatie van het geschorste Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). ‘NBKB staat op het randje van de afgrond door het massale vertrek van inspecteurs en expertisebureaus‘, schrijft de branchevereniging. En daarmee staat het tijdige certificeren van de binnenvaartvloot op het spel. KBN eist onmiddellijke actie van de minister.

KBN waarschuwt voor een dreigende ramp door het gebrek aan capaciteit. Certificaten worden momenteel nog verstrekt door twee andere keuringsinstanties: Register Holland en Bureau Scheepvaart Certificering. Echter, door het beperkte aantal inspecteurs kunnen zij de huidige vraag nu al niet meer aan. Foto ANP

‘Het NBKB is voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de binnenvaartsector de belangrijkste uitvoerder van onderzoeken/inspecties en adequate en tijdige certificering van binnenvaartschepen. Een wettelijk vastgelegde overheidstaak die met mandaat wordt uitgevoerd door commerciële uitvoeringsorganisaties’, schrijft de branchevereniging in haar brandbrief.

‘Met een uitgehold inspectieapparaat staat de toekomst van het NBKB en daarmee van tijdige certificeringen van binnenvaartschepen op het spel. Dit treft de vele scheepseigenaren van wie het Certificaat van Onderzoek binnenkort verloopt.’

KBN-Voorzitter Ad Koppejan: ‘Als de overheid geen verantwoordelijkheid neemt voor haar wettelijke taken, dreigt er in de zomer een grote crisis in de binnenvaart omdat schepen zonder benodigd certificaat stil komen te liggen met gevolgen voor desbetreffende schippers, rederijen, maar ook voor de Nederlandse economie.’

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

Garanties

De branchevereniging wil onmiddellijk actie van minister Harbers. Op dinsdag 13 februari heeft KBN een gesprek met de inspecteur-generaal van ILT. ‘Om een crisis af te wenden is het belangrijk om van de overheid de garantie te verkrijgen dat schepen tijdig hun verplichte certificaten kunnen verkrijgen.’

ILT liet gister weten dat de certificaten van 108 binnenvaartschepen, die verlopen voor 1 mei automatisch met zes maanden verlengd worden. Dat deed de ILT eerder al voor 117 certificaten die voor 1 maart zouden verlopen. De verlenging is eenmalig en dus moet er een lange termijn oplossing komen.

‘KBN voorziet enorme uitdagingen met de schepen die zes maanden verlenging hebben gekregen, omdat al deze schepen over een half jaar alsnog gekeurd moeten worden, plus de schepen waarvan het certificaat in de tussentijd verloopt. Het is hoogst onzeker wie deze inspecties zal kunnen uitvoeren.’

CCR-eisen

‘De ILT kan wettelijk gezien niet nóg een verlenging uitschrijven voor het certificaat. Als het certificaat zijn geldigheid verliest, dan moet het schip als nieuw schip gekeurd en gecertificeerd worden, waarbij het schip moet voldoen aan nieuwe (en strengere) regelgeving. Voor veel scheepseigenaren kan dit leiden tot een faillissement, wat desastreus is voor de vervoerscapaciteit en daarmee voor de binnenvaart als geheel.’ Dat betekent dat schepen eerder dan 2035 zouden moeten voldoen aan de nieuwe CCR-eisen. Iets wat voor veel oude schepen geen mogelijkheid is. Tijdens het commissiedebat maritiem riepen meerdere partijen op voor een collectieve ontheffing van deze regels.

Ad Koppejan: ‘Het risico dat binnenkort honderden schepen uit de vaart worden gehaald en schippers failliet gaan, is onacceptabel. Dit zal echter ook de hele Nederlandse economie treffen en ten koste gaan van de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. De binnenvaart is immers een zeer duurzame vorm van transport.’

Bureaus vertrouwen opgezegd

Daarbij speelt voor de branchevereniging mee dat diverse bureaus het vertrouwen in NBKB hebben opgezegd. ‘KBN waarschuwt voor een dreigende ramp door het gebrek aan capaciteit. Certificaten worden momenteel nog verstrekt door twee andere keuringsinstanties: Register Holland en Bureau Scheepvaart Certificering. Echter, door het beperkte aantal inspecteurs kunnen zij de huidige vraag nu al niet meer aan.’

‘KBN constateert dat de sector sowieso getroffen wordt door de problemen bij het NBKB. Dit heeft te maken met de resultaten van de audit door de Raad van Accreditatie (RvA), afgelopen woensdag. Enerzijds kan het resultaat zijn dat de schorsing van het NBKB niet wordt opgeheven, wat waarschijnlijk het einde zal betekenen van het keuringsbureau. Mocht de schorsing van het bureau wél worden opgeheven, dan schiet de sector daar nog steeds niets mee op, want dan zijn er onvoldoende inspecteurs die de schepen kunnen keuren.’