Kennisgeving

Uitstel verificatievergadering beperking aansprakelijkheid van binnenschip m.t.s. ‘Trivor’

Uitstel verificatievergadering beperking aansprakelijkheid van binnenschip m.t.s. ‘Trivor’ tot dinsdag 14 mei 2024 te 13:00 uur. Lees hier het besluit.

Shutterstock / WESTOCK PRODUCTIONS

in de zaak van:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOUNTAIN TANKERS B.V., gevestigd te Zwijndrecht (NL), en
  2. de Europese naamloze vennootschap ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, gevestigd te München, Duitsland, verzoeksters,

wordt het volgende ter kennis gebracht van belanghebbenden:

  1. Bij beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 3 april 2023 is onder meer het bedrag waartoe de aansprakelijkheid van verzoeksters voorshands is beperkt bepaald op SDR 1.545.189,40, met bevel fonds te stellen, als daarin nader omschreven. Tevens heeft de rechtbank voornoemd een rechter-commissaris aangewezen en ondergetekende tot vereffenaar benoemd. Op 25 april 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam verklaard dat verzoeksters aan bedoeld bevel hebben voldaan.
  2. De rechter-commissaris heeft bij beschikking van 2 mei 2023 bepaalddat de vorderingen op verzoeksters, alsmede de betwistingen van het beroep op beperking van aansprakelijkheid uiterlijk op vrijdag 18 augustus 2023 dienden te worden ingediend bij de vereffenaar mr. A.J. van Steenderen (Van Steenderen Mainport Lawyers B.V.), Zeemansstraat 13, 3016 CN Rotterdam, Nederland,

      E-mail: arnold.vansteenderen@mainportIawyers.com; en heeft zij voorts bepaald:

  1. dat op vrijdag 13 oktober 2023 om 09:00 uur in het gebouw van de Rechtbank Rotterdam, Wilhelminaplein 100-125 te Rotterdam, zou worden overgegaan tot verificatie van de ingediende vorderingen, dan wel behandeling van betwistingen van het beroep op beperking van aansprakelijkheid;
  2. Mede gelet op het door verzoeksters gedane verzoek en omdat nog niet alle schuldeisers die een vordering bij de vereffenaar hebben kenbaar gemaakt hun vordering (afdoende) hebben kunnen onderbouwen met bewijsstukken, heeft de Rechter-Commissaris nader bepaald dat de datum voor verificatie van de ingediende vorderingen, dan wel behandeling van betwistingen van het beroep op beperking van aansprakelijkheid wordt aangehouden tot dinsdag 14 mei 2024 te 13:00 uur. De verificatievergadering zal plaatsvinden in een der zittingszalen van de Rechtbank Rotterdam, Wilhelminaplein 100/125, 3072 AK Rotterdam.