Gesprekspartner voor overheid

Platform Offshore Solar zoekt ruimte voor zonneparken op zee

Om werk te maken van zonne-energie op zee heeft TNO samen met SolarDuck, Oceans of Energy en Bluewater Energy Services het Platform Offshore Solar (POS) opgericht. Wiep Folkerts van TNO legt uit dat samenwerking een voorwaarde is voor succes.

3D-illustratie van een zonnepark op zee. 2019, iStock, Rost-9D

Folkerts noemt zonne-energie van cruciaal belang voor de energietransitie, maar het is moeilijk er ruimte voor te vinden. ‘Zonne-energie op zee is daarvoor een mooie oplossing, maar ook een stevige uitdaging. Het is nu van belang om gezamenlijk deze markt op te bouwen. Dat is belangrijker dan met elkaar concurreren’, vindt Folkerts. ‘Zonne-energie op zee kan alleen samen met de overheid worden ontwikkeld. De overheid gaat immers over de ruimtelijke ordening. Ook moet de regelgeving worden aangepast om zonneparken op zee mogelijk te maken. POS wil hiervoor de gesprekspartner zijn’, zet Wiep Folkerts de bedoeling van het platform uiteen.

De oprichters van POS: Jan Kroon en Wiep Folkerts (TNO), Don Hoogendoorn en Koen Burgers (SolarDuck), Brigitte Vlaswinkel en Allard van Hoeken (Oceans of Energy) en Clemens van der Nat (Bluewater Energy Services).

Ruimtelijke ordening op zee

De basis voor die rol is gelegd met een eerste ingepland overleg met het ministerie van Economische Zaken. Van daaruit wil POS ook het gesprek aangaan met andere belanghebbenden. Folkerts: ‘De sectoren duurzame energie, scheepvaart, visserij en andere branches, hebben allemaal belang bij een heldere lange-termijnplanning voor ruimtelijke ordening op zee. De totale afweging van belangen en risico’s wordt door de overheid gedaan. Het helpt daarbij om met elkaar te praten en elkaars belangen te begrijpen.’

Zonne-energie op zee betekent ook dat het drukker en voller wordt op het water. Hoe gaan we daar op de Noordzee mee om? Dat is één van de centrale vragen die wordt beantwoord tijdens het Maritime Innovation Platform op 28 maart in Dordrecht. Voor Schuttevaer-abonnees is deelname extra voordelig.

Lees ook:

Nieuwe aanbesteding voor barge-lijndiensten in kader modal shift

Scheepsmotoren via rechter terug naar eigenaar