Vier vragen aan

‘Smart shipping moet meerwaarde hebben’

Het platform Smash! werkt nu ruim twee jaar aan de implementatie van smart shipping in de Nederlandse maritieme sector. Namens dit forum vertelt Marco Scholtens tijdens het Smart Shipping Event over het belang van slimme technologieën voor de toekomst van de binnenvaart. In aanloop naar dit congres op 1 december blikt hij terug op de afgelopen twee jaar en kijkt hij vooruit naar wat komen gaat.

Schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal 2018, iStock, Frans Willem Blok

Wat zijn de belangrijkste activiteiten geweest in de ruim twee jaar dat Smash! nu bezig is?

‘Smart shipping gaat niet alleen over technologie, maar ook over een nieuwe manier van werken. Uitwisseling van kennis en informatie is daarbij heel belangrijk. Dat doen we met ons netwerk van inmiddels 17 samenwerkingspartners en 21 netwerkpartners. De eerste fase van Smash! stond in het teken van al die partijen bij elkaar brengen. De afgelopen tijd hebben we een roadmap opgesteld. Smart shipping en autonoom varen zijn geen doelen op zich. Er moet meerwaarde zijn, zoals het personeelsgebrek in de binnenvaart helpen opvangen, of scheper efficiënter maken. In dat hele traject zijn er ook obstakels die niet uit zichzelf verdwijnen, dus de komende tijd gaan we bedenken wat wij als samenwerkingsverband kunnen doen om die op te lossen.’

Is de perceptie die de binnenvaart heeft van smart shipping veranderd sinds Smash! van start is gegaan?

‘We zien duidelijk dat de belangstelling vanuit de grotere ondernemingen, die je echt als reders kunt zien, is toegenomen. Zij zijn erg bezig met de vraag hoe ze kunnen verduurzamen en digitalisering kan daarbij helpen. Datzelfde geldt voor het groeiende tekort aan varend personeel.’

‘Realistisch zijn over wat technologie wel en niet kan’

Zit er tussen het groeiende aanbod in technologie veel kaf tussen het koren?

‘Niet zozeer in wat er ontwikkeld wordt, maar misschien wel in wat er beloofd én verwacht wordt als het om de prestaties van nieuwe technologieën gaat. Statements in de geest van ‘wij kunnen compleet autonoom varen met dit schip’ scheppen verwachtingen die de technologie gewoon nog niet kan waarmaken. Zaken als anticiperen op complexe verkeerssituaties en adequaat ingrijpen in alle omstandigheden kun je nog niet aan die systemen overlaten. Het is belangrijk om realistisch te zijn over wat wel en niet kan.’

Zijn er zaken die jou de afgelopen twee jaar in aangename zin hebben verrast?

‘De ontwikkelaars van de technologieën zijn elkaars concurrenten, maar ze hebben elkaar ook nodig om markt de meerwaarde van hun producten te laten zien. Dat realiseren ze zich en ze zoeken elkaar actief op om daar invulling aan te geven. Die bereidheid om samen te werken heeft me wel positief verrast.’

Op 1 december is Marco Scholtens één van de vele deskundige sprekers op het Smart Shipping Event in Hendrik-Ido-Ambacht. Abonnees van Schuttevaer kunnen met aanzienlijke korting deelnemen aan de eerste editie van dit congres.

Marco Scholtens.

Lees ook:

Nog een week tot het Smart Shipping Event

Smart-Ship geeft eerste zetje in transitie naar stuurhut van de toekomst