Column BLN-Schuttevaer: In memoriam Jean Buschgens

Helaas hebben wij vernomen dat Rijkswaterstaatman Jean Buschgens is op Koningsdag is overleden. We wisten al dat hij ernstig ziek was en wij, Marleen en Leny, hadden Jean graag bij leven nog via deze column laten weten hoe wij terugkijken op onze langdurige fijne samenwerking. Het mocht niet zo zijn. (Gratis te lezen)

Jean Buschgens was een voorvechter voor de scheepvaartbelangen, zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn loyaliteit voor zijn werkgever Rijkswaterstaat. (Archieffoto Schuttevaer)
Jean Buschgens was een voorvechter voor de scheepvaartbelangen, zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn loyaliteit voor zijn werkgever Rijkswaterstaat. (Archieffoto Schuttevaer)

Jean Buschgens was een voorvechter voor de scheepvaartbelangen, zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn loyaliteit voor Rijkswaterstaat. Iemand met zeer veel scheepvaartkennis, met groot gevoel voor de klant, de binnenvaartondernemer, die over de rivieren en door ‘zijn objecten’ voer. Zo kenden wij hem en zullen we hem in onze herinnering blijven houden. Iemand met passie voor zijn werk en de binnenvaart.

Gesprekspartner

Talloze onderwerpen bespraken wij met hem, de sluizen in de Maas, de verruiming van het Julianakanaal, centrale bediening, de schutvolgorde bij Grave, het Maximakanaal, sluis Weurt, de vrij-eroderende Maasoevers, teveel om op te noemen. Natuurlijk waren we het niet altijd eens. Maar in Jean troffen we altijd een overlegpartner die de scheepvaartbelangen hoog in het vaandel had staan. Hij verloor de Rijksbelangen niet uit het oog en zocht samen met ons naar het meest acceptabele compromis. Talloze malen zaten wij in het bestuurlijk overleg samen aan tafel, maar ook in het operationeel overleg troffen we elkaar.

Helikopterview

Ook bij hoog- en laagwater was hij ‘de man’, het aanspreekpunt. Hij had met recht een helikopterview over de waterstand in de Maas. Ging het om waterbesparend schutten of blauwalg, bij Jean moest je zijn. Hij was volgens ons ook de initiatiefnemer om de recreatievaart te verleiden om de Willemsroute te nemen en zo beroeps- en recreatievaart te scheiden.

Maasverklaring

Natuurlijk was de 24-uursbediening op de Maas één van onze gesprekspunten waarvoor Jean zich inzette. Hij stond aan de basis van de Maasverklaring voor de vrij-erodende oevers, die na ruim 10 jaar nog altijd wordt nageleefd bij nieuwe werken. Vele schippers kregen wij sinds 2010 aan de telefoon die ons op de hoogte stelden van afkalvende oevers langs de Maas. Voor velen van hen een doorn in het oog en on-Nederlands. De vraag was vooral ook, wat gaat dat doen met de rivier en de bevaarbaarheid? Aanleiding voor ons om, met onder anderen Jean, in gesprek te gaan en een ‘herenakkoord’ te sluiten dat problemen voor de scheepvaart moest voorkomen. Dat akkoord werd de Maasverklaring. Mede dankzij Jean’s inzet werd daarna bij alle werken aan oevers deze afspraken als randvoorwaarde meegenomen.

Gierponten

Ook herinneren wij ons de actie met de kabelpontjes, die wij samen hebben ondernomen. In 2008 werd besloten een proef te doen met het vervangen van kabelpontjes op de Maas door gierpontjes. In 2009 werd mede dankzij Jean en exploitant Paulus, de kabelpont in Baarlo vervangen door een gierpont. We maakten er zelfs gezamenlijk een film van.

En dan hebben we het nog niet gehad over het eigenaardige voornemen van een van de Maasgemeenten om een grote bel aan de brug te hangen, bij wijze van decoratie, maar ernstig belemmerend voor de doorvaarthoogte. Na een gesprek met Jean behield de scheepvaart haar doorvaarthoogte.

Dit is slechts een greep uit de vele activiteiten die wij gezamenlijk met Jean hebben mogen ondernemen. Nu zullen wij Jean op deze plaats moeten missen. Hij gaf enkele weken geleden aan zich terug te trekken en zijn dagen te willen doorbrengen met zijn gezin. Natuurlijk respecteerden en begrepen wij dat zeer.
Van de collega’s van RWS hebben wij begrepen dat hij vanaf zijn ziekbed alle aandacht waarmee hij terecht werd overladen zeer heeft gewaardeerd. Langs deze weg willen wij, naast ons medeleven, de herinnering aan Jean Buschgens, onder uw aandacht brengen. Wij danken Jean, helaas postuum, voor alles wat hij heeft gedaan en wat wij met hem hebben mogen ervaren en beleven!

Wij condoleren vanaf deze plaats zijn vrouw, kinderen en allen die hem lief waren en wensen iedereen veel sterkte bij dit enorme verlies.

Marleen Buitendijk en Leny van Toorenburg en alle (regio)collega’s van Koninklijke BLN-Schuttevaer

Leny van Toorenburg-Van IJzerlooij
Hoofd Nautisch Technisch & Infra

06 531 876 91 / www.bln.nl

Column BLN-Schuttevaer: In memoriam Jean Buschgens | Schuttevaer.nl

Column BLN-Schuttevaer: In memoriam Jean Buschgens

Helaas hebben wij vernomen dat Rijkswaterstaatman Jean Buschgens is op Koningsdag is overleden. We wisten al dat hij ernstig ziek was en wij, Marleen en Leny, hadden Jean graag bij leven nog via deze column laten weten hoe wij terugkijken op onze langdurige fijne samenwerking. Het mocht niet zo zijn. (Gratis te lezen)

Jean Buschgens was een voorvechter voor de scheepvaartbelangen, zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn loyaliteit voor zijn werkgever Rijkswaterstaat. (Archieffoto Schuttevaer)
Jean Buschgens was een voorvechter voor de scheepvaartbelangen, zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn loyaliteit voor zijn werkgever Rijkswaterstaat. (Archieffoto Schuttevaer)

Jean Buschgens was een voorvechter voor de scheepvaartbelangen, zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn loyaliteit voor Rijkswaterstaat. Iemand met zeer veel scheepvaartkennis, met groot gevoel voor de klant, de binnenvaartondernemer, die over de rivieren en door ‘zijn objecten’ voer. Zo kenden wij hem en zullen we hem in onze herinnering blijven houden. Iemand met passie voor zijn werk en de binnenvaart.

Gesprekspartner

Talloze onderwerpen bespraken wij met hem, de sluizen in de Maas, de verruiming van het Julianakanaal, centrale bediening, de schutvolgorde bij Grave, het Maximakanaal, sluis Weurt, de vrij-eroderende Maasoevers, teveel om op te noemen. Natuurlijk waren we het niet altijd eens. Maar in Jean troffen we altijd een overlegpartner die de scheepvaartbelangen hoog in het vaandel had staan. Hij verloor de Rijksbelangen niet uit het oog en zocht samen met ons naar het meest acceptabele compromis. Talloze malen zaten wij in het bestuurlijk overleg samen aan tafel, maar ook in het operationeel overleg troffen we elkaar.

Helikopterview

Ook bij hoog- en laagwater was hij ‘de man’, het aanspreekpunt. Hij had met recht een helikopterview over de waterstand in de Maas. Ging het om waterbesparend schutten of blauwalg, bij Jean moest je zijn. Hij was volgens ons ook de initiatiefnemer om de recreatievaart te verleiden om de Willemsroute te nemen en zo beroeps- en recreatievaart te scheiden.

Maasverklaring

Natuurlijk was de 24-uursbediening op de Maas één van onze gesprekspunten waarvoor Jean zich inzette. Hij stond aan de basis van de Maasverklaring voor de vrij-erodende oevers, die na ruim 10 jaar nog altijd wordt nageleefd bij nieuwe werken. Vele schippers kregen wij sinds 2010 aan de telefoon die ons op de hoogte stelden van afkalvende oevers langs de Maas. Voor velen van hen een doorn in het oog en on-Nederlands. De vraag was vooral ook, wat gaat dat doen met de rivier en de bevaarbaarheid? Aanleiding voor ons om, met onder anderen Jean, in gesprek te gaan en een ‘herenakkoord’ te sluiten dat problemen voor de scheepvaart moest voorkomen. Dat akkoord werd de Maasverklaring. Mede dankzij Jean’s inzet werd daarna bij alle werken aan oevers deze afspraken als randvoorwaarde meegenomen.

Gierponten

Ook herinneren wij ons de actie met de kabelpontjes, die wij samen hebben ondernomen. In 2008 werd besloten een proef te doen met het vervangen van kabelpontjes op de Maas door gierpontjes. In 2009 werd mede dankzij Jean en exploitant Paulus, de kabelpont in Baarlo vervangen door een gierpont. We maakten er zelfs gezamenlijk een film van.

En dan hebben we het nog niet gehad over het eigenaardige voornemen van een van de Maasgemeenten om een grote bel aan de brug te hangen, bij wijze van decoratie, maar ernstig belemmerend voor de doorvaarthoogte. Na een gesprek met Jean behield de scheepvaart haar doorvaarthoogte.

Dit is slechts een greep uit de vele activiteiten die wij gezamenlijk met Jean hebben mogen ondernemen. Nu zullen wij Jean op deze plaats moeten missen. Hij gaf enkele weken geleden aan zich terug te trekken en zijn dagen te willen doorbrengen met zijn gezin. Natuurlijk respecteerden en begrepen wij dat zeer.
Van de collega’s van RWS hebben wij begrepen dat hij vanaf zijn ziekbed alle aandacht waarmee hij terecht werd overladen zeer heeft gewaardeerd. Langs deze weg willen wij, naast ons medeleven, de herinnering aan Jean Buschgens, onder uw aandacht brengen. Wij danken Jean, helaas postuum, voor alles wat hij heeft gedaan en wat wij met hem hebben mogen ervaren en beleven!

Wij condoleren vanaf deze plaats zijn vrouw, kinderen en allen die hem lief waren en wensen iedereen veel sterkte bij dit enorme verlies.

Marleen Buitendijk en Leny van Toorenburg en alle (regio)collega’s van Koninklijke BLN-Schuttevaer

Leny van Toorenburg-Van IJzerlooij
Hoofd Nautisch Technisch & Infra

06 531 876 91 / www.bln.nl