Schorsing

NBKB: actie expertisebureaus onverantwoord

Het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) noemt de stap van vijf expertisebureaus om de samenwerking eenzijdig op te zeggen ‘onverantwoord richting de markt’. ‘Dit draagt zeker niet bij aan het proces van het opheffen van de schorsing’, schrijft de NBKB in een verklaring.

'NBKB, staat, zoals in het bericht vermeld, niet op omvallen. Er is en wordt juist hard gewerkt om de organisatie te moderniseren en deze toekomstbestendig te maken', schrijft NBKB in haar verklaring. Daarmee gaat het bureau in tegen het bericht van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Foto ANP

De NBKB is al sinds eind oktober geschorst door de Raad voor Accreditatie. Nu vijf expertisebureaus hun samenwerking met de NBKB hebben verbroken, heeft ‘dit ook een negatieve invloed heeft op de inspectiecapaciteit en mogelijkheid voor scheepseigenaren de schepen te laten (her)certificeren’, schrijft de NBKB.

De Raad voor Accreditatie (RvA) schorste NBKB omdat er problemen waren op gebied van risicoanalyse, beheersmaatregelen en onpartijdigheid. Om aan alle eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijvend te voldoen moet ‘NBKB volledige regie voeren op de uitvoering van inspecties waarbij genoemde aantoonbare onafhankelijkheid en onpartijdigheid het uitgangspunt zijn’. Dat houdt onder meer in dat de inspecties voortaan centraal moeten worden ingeregeld en conflicterende werkzaamheden binnen de expertisebureaus zijn daarbij niet toegestaan.

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

NBKB heeft inmiddels een intentieverklaring getekend met veiligheidsbedrijf Transafe. ‘Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van IT, opleidingsfaciliteiten en permanente educatie, die de nodige investeringen vragen, maar ook met het oog op het aantrekken van nieuwe talenten in deze markt om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen, is gezocht naar een samenwerkingspartner en die is gevonden in Transafe’, schrijft het bestuur.

Inspecteurs

‘Er is volledig begrip voor emoties en de mogelijke gevolgen voor alle inspecteurs naar aanleiding van de schorsing. De inspecteurs hebben zich in de achterliggende jaren met veel passie ingezet voor de veilige certificering van de binnenvaart. In de nieuwe structuur is nog steeds plaats voor de aangesloten bureaus, waarbij het uitgangspunt is dat de regie weer volledig bij NBKB komt te liggen. De bureaus zijn uitgenodigd zelf met concrete voorstellen te komen om de nieuwe organisatie vorm te geven, maar van die uitnodiging is geen gebruik gemaakt.’

‘NBKB niet op omvallen’

Het bestuur van NBKB herkent zich tevens niet in de berichtgeving van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). ‘NBKB, staat, zoals in het bericht vermeld, niet op omvallen. Er is en wordt juist hard gewerkt om de organisatie te moderniseren en deze toekomstbestendig te maken. NBKB en Transafe zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en er wordt met grote inzet verder gewerkt aan een goede afloop.’

Woensdag 7 februari j heeft de RvA een audit uitgevoerd bij NBKB. De uitkomst hiervan wordt naar verwachting op korte termijn verwacht. ‘Tot op heden kan dus helemaal geen uitspraak gedaan worden over de resultaten van de audit zoals KBN suggereert. Over de door vijf bureaus genomen stap tot eenzijdige beëindiging van de samenwerking beraadt NBKB zich nog.

Transafe geeft aan primair in te zetten op de kwaliteit van de NBKB inspecties, de processen en de beschikbare capaciteit van NBKB. In overleg met het NBKB bestuur is een transitieteam samengesteld dat zich onverminderd zal blijven inzetten.

De samenwerking tussen overheid, marktpartijen en inspectie bureaus is essentieel om de continuïteit van de certificering van de binnenvaartschepen veilig te stellen, schrijft NBKB. ‘Wij benadrukken nogmaals dat NBKB open blijft staan voor gesprekken en samenwerking met alle bureaus en inspecteurs in het belang van het veilig certificeren van binnenvaartschepen.’

NBKB: actie expertisebureaus onverantwoord | Schuttevaer.nl
Schorsing

NBKB: actie expertisebureaus onverantwoord

Het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) noemt de stap van vijf expertisebureaus om de samenwerking eenzijdig op te zeggen ‘onverantwoord richting de markt’. ‘Dit draagt zeker niet bij aan het proces van het opheffen van de schorsing’, schrijft de NBKB in een verklaring.

'NBKB, staat, zoals in het bericht vermeld, niet op omvallen. Er is en wordt juist hard gewerkt om de organisatie te moderniseren en deze toekomstbestendig te maken', schrijft NBKB in haar verklaring. Daarmee gaat het bureau in tegen het bericht van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Foto ANP

De NBKB is al sinds eind oktober geschorst door de Raad voor Accreditatie. Nu vijf expertisebureaus hun samenwerking met de NBKB hebben verbroken, heeft ‘dit ook een negatieve invloed heeft op de inspectiecapaciteit en mogelijkheid voor scheepseigenaren de schepen te laten (her)certificeren’, schrijft de NBKB.

De Raad voor Accreditatie (RvA) schorste NBKB omdat er problemen waren op gebied van risicoanalyse, beheersmaatregelen en onpartijdigheid. Om aan alle eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijvend te voldoen moet ‘NBKB volledige regie voeren op de uitvoering van inspecties waarbij genoemde aantoonbare onafhankelijkheid en onpartijdigheid het uitgangspunt zijn’. Dat houdt onder meer in dat de inspecties voortaan centraal moeten worden ingeregeld en conflicterende werkzaamheden binnen de expertisebureaus zijn daarbij niet toegestaan.

Lees alles over de schorsing van de NBKB en de gevolgen voor de binnenvaart in ons dossier.

NBKB heeft inmiddels een intentieverklaring getekend met veiligheidsbedrijf Transafe. ‘Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van IT, opleidingsfaciliteiten en permanente educatie, die de nodige investeringen vragen, maar ook met het oog op het aantrekken van nieuwe talenten in deze markt om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen, is gezocht naar een samenwerkingspartner en die is gevonden in Transafe’, schrijft het bestuur.

Inspecteurs

‘Er is volledig begrip voor emoties en de mogelijke gevolgen voor alle inspecteurs naar aanleiding van de schorsing. De inspecteurs hebben zich in de achterliggende jaren met veel passie ingezet voor de veilige certificering van de binnenvaart. In de nieuwe structuur is nog steeds plaats voor de aangesloten bureaus, waarbij het uitgangspunt is dat de regie weer volledig bij NBKB komt te liggen. De bureaus zijn uitgenodigd zelf met concrete voorstellen te komen om de nieuwe organisatie vorm te geven, maar van die uitnodiging is geen gebruik gemaakt.’

‘NBKB niet op omvallen’

Het bestuur van NBKB herkent zich tevens niet in de berichtgeving van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). ‘NBKB, staat, zoals in het bericht vermeld, niet op omvallen. Er is en wordt juist hard gewerkt om de organisatie te moderniseren en deze toekomstbestendig te maken. NBKB en Transafe zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en er wordt met grote inzet verder gewerkt aan een goede afloop.’

Woensdag 7 februari j heeft de RvA een audit uitgevoerd bij NBKB. De uitkomst hiervan wordt naar verwachting op korte termijn verwacht. ‘Tot op heden kan dus helemaal geen uitspraak gedaan worden over de resultaten van de audit zoals KBN suggereert. Over de door vijf bureaus genomen stap tot eenzijdige beëindiging van de samenwerking beraadt NBKB zich nog.

Transafe geeft aan primair in te zetten op de kwaliteit van de NBKB inspecties, de processen en de beschikbare capaciteit van NBKB. In overleg met het NBKB bestuur is een transitieteam samengesteld dat zich onverminderd zal blijven inzetten.

De samenwerking tussen overheid, marktpartijen en inspectie bureaus is essentieel om de continuïteit van de certificering van de binnenvaartschepen veilig te stellen, schrijft NBKB. ‘Wij benadrukken nogmaals dat NBKB open blijft staan voor gesprekken en samenwerking met alle bureaus en inspecteurs in het belang van het veilig certificeren van binnenvaartschepen.’