Illegaal grote hoeveelheid

Drie illegale spieringvissers krijgen formele waarschuwing van minister

Een drietal garnalenvissers uit Wieringen heeft een formele waarschuwing gekregen voor vissen op spiering in de Waddenzee. In dit Natura 2000-gebied is het gericht vissen op spiering met een sleepnet verboden. Een aantal garnalenvissers hield zich hier niet aan. Bij verdere overtredingen zullen vervolgstappen worden ondernomen.

Drie illegale spieringvissers krijgen formele waarschuwing van minister
Eén van de garnalenvissers die de afgelopen periode spiering aanvoerde. Foto Bram Pronk

Dit antwoordt minister Piet Adema (CU) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op Kamervragen van Tjeerd de Groot (D66) over illegale spieringvisserij in de Waddenzee. Adema beantwoordde de vragen mede namens Christianne van der Wal, VVD-minister voor Natuur en Stikstof. De Groot stelde de minister vragen over de garnalenvissers die bij de spuikommen in de Afsluitdijk illegaal grote hoeveelheden spiering zouden vangen. De Groot wilde onder meer van de minister weten of de berichten van Vogelbescherming Nederland over illegale praktijken waar zijn en wat de minister hiertegen heeft ondernomen.

Vistechniek

De rechter vernietigde op 6 december 2023 een aantal toegekende natuurvergunningen voor gerichte spieringvisserij in de Waddenzee, vanwege onvoldoende onderbouwing van de vergunning. Volgens minister Van der Wal hebben de betreffende visserijbedrijven deze uitspraak gerespecteerd. Maar een aantal vissers lijkt desondanks nog steeds op spiering te vissen.

Op vragen van De Groot over aanpassing van de garnalennetten om specifiek op spiering te kunnen vissen, antwoordde minister Adema: ‘Aan garnalenvissers is vanuit de Visserijwet een vergunning verleend voor het gebruik van enig vistuig geschikt voor het vangen van garnalen, zonder specificatie van soorten die daarmee wel of niet, en in welke hoeveelheden, mogen worden bijgevangen. Dit bemoeilijkt een eventueel oordeel of sprake is van bijvangst dan wel een bewuste vangst van spiering.’

Opmerkelijk

Zowel Adema als Van der Wal vindt vooral de gekozen locaties voor het vissen op garnalen zeer opmerkelijk. De spuikommen bij Den Oever en Kornwerderzand zijn geen normale locaties om op garnalen te vissen in de Waddenzee. De spuikommen zijn circa 25 meter diep, terwijl garnalenvisserij doorgaans plaatsheeft op ondiepere locaties. In combinatie met de aangelande hoeveelheden spiering is in de optiek van minister Van der Wal wel degelijk een natuurvergunning voor spieringvisserij nodig. Naar aanleiding hiervan heeft zij drie vissers formeel gewaarschuwd. Bij verdere overtredingen zullen vervolgstappen worden ondernomen.

Volgens de ministers zijn de toezichthouders in hun waarnemingen extra alert op de specifieke vispatronen, vislocaties en netconfiguraties in het gebied.

Drie illegale spieringvissers krijgen formele waarschuwing van minister | Schuttevaer.nl
Illegaal grote hoeveelheid

Drie illegale spieringvissers krijgen formele waarschuwing van minister

Een drietal garnalenvissers uit Wieringen heeft een formele waarschuwing gekregen voor vissen op spiering in de Waddenzee. In dit Natura 2000-gebied is het gericht vissen op spiering met een sleepnet verboden. Een aantal garnalenvissers hield zich hier niet aan. Bij verdere overtredingen zullen vervolgstappen worden ondernomen.

Drie illegale spieringvissers krijgen formele waarschuwing van minister
Eén van de garnalenvissers die de afgelopen periode spiering aanvoerde. Foto Bram Pronk

Dit antwoordt minister Piet Adema (CU) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op Kamervragen van Tjeerd de Groot (D66) over illegale spieringvisserij in de Waddenzee. Adema beantwoordde de vragen mede namens Christianne van der Wal, VVD-minister voor Natuur en Stikstof. De Groot stelde de minister vragen over de garnalenvissers die bij de spuikommen in de Afsluitdijk illegaal grote hoeveelheden spiering zouden vangen. De Groot wilde onder meer van de minister weten of de berichten van Vogelbescherming Nederland over illegale praktijken waar zijn en wat de minister hiertegen heeft ondernomen.

Vistechniek

De rechter vernietigde op 6 december 2023 een aantal toegekende natuurvergunningen voor gerichte spieringvisserij in de Waddenzee, vanwege onvoldoende onderbouwing van de vergunning. Volgens minister Van der Wal hebben de betreffende visserijbedrijven deze uitspraak gerespecteerd. Maar een aantal vissers lijkt desondanks nog steeds op spiering te vissen.

Op vragen van De Groot over aanpassing van de garnalennetten om specifiek op spiering te kunnen vissen, antwoordde minister Adema: ‘Aan garnalenvissers is vanuit de Visserijwet een vergunning verleend voor het gebruik van enig vistuig geschikt voor het vangen van garnalen, zonder specificatie van soorten die daarmee wel of niet, en in welke hoeveelheden, mogen worden bijgevangen. Dit bemoeilijkt een eventueel oordeel of sprake is van bijvangst dan wel een bewuste vangst van spiering.’

Opmerkelijk

Zowel Adema als Van der Wal vindt vooral de gekozen locaties voor het vissen op garnalen zeer opmerkelijk. De spuikommen bij Den Oever en Kornwerderzand zijn geen normale locaties om op garnalen te vissen in de Waddenzee. De spuikommen zijn circa 25 meter diep, terwijl garnalenvisserij doorgaans plaatsheeft op ondiepere locaties. In combinatie met de aangelande hoeveelheden spiering is in de optiek van minister Van der Wal wel degelijk een natuurvergunning voor spieringvisserij nodig. Naar aanleiding hiervan heeft zij drie vissers formeel gewaarschuwd. Bij verdere overtredingen zullen vervolgstappen worden ondernomen.

Volgens de ministers zijn de toezichthouders in hun waarnemingen extra alert op de specifieke vispatronen, vislocaties en netconfiguraties in het gebied.