Gratis wifi voor binnenvaart op 18 locaties

Wifi voor binnenvaartondernemers, een betaalde dienst van Binnenvaart Netwerk Diensten (BND), is vanaf 1 december op 18 locaties in Nederlandse havens gedurende 48 uur gratis beschikbaar.

Gratis wifi voor binnenvaart op 18 locaties

Na aanvraag online is de dienst direct beschikbaar, beveiligd door middel van versleuteling van de draadloze verbinding. Dit betreft een proef tot 1 juli 2019.

Vanaf 2013 heeft BND zich ingespannen om, met hulp uit het Rijksprogramma IDVV, op zoveel mogelijk plaatsen waar binnenvaartondernemers geregeld langer stil liggen wifi-accesspoints aan te leggen. Die zijn nu gerealiseerd op in totaal 26 locaties, te weten 7 gemeentelijke havens, 4 havenbedrijven en 8 locaties van Rijkswaterstaat (RWS). Hieronder diverse sluiscomplexen en overnachtingshavens. Wie gebruik wilde maken van de wifi diende een abonnement af te sluiten en kon dan met een code inloggen. Groot voordeel van wifi is een snelle verbinding en beschikbaarheid van internet zonder dat het de bundel belast.

Data-uitwisseling

Ondertussen verandert de digitale wereld en is de data-uitwisseling sterk toegenomen. Ondanks vele inspanningen van de zijde van BND zagen steeds minder binnenvaartondernemers de toegevoegde waarde van het afsluiten van een abonnement. BND is diegenen die dat in de afgelopen jaren wél hebben gedaan bijzonder dankbaar, want dankzij hen is het netwerk nu toch zo groot als het is geworden. En omdat er nu zoveel locaties zijn, dragen vele schouders de instandhouding.

Dankzij de financiële jaarlijkse bijdragen voor beheer en onderhoud van de havenbeheerders lijkt het vanaf nu mogelijk de service gratis aan te bieden. Bij wijze van proef zal BND dit het komende half jaar uitproberen. Na die periode volgt een evaluatie hoe het gebruik verlopen is en of er op enig terrein knelpunten zijn ontstaan. Aangesloten locatiehouders kunnen dan besluiten of en zo ja hoe ze hiermee verder willen. Verreweg de meeste havens/havenbedrijven hebben nu al aangegeven de service te willen continueren of eventueel zelfs uit te breiden na de proefperiode.

Een uitzondering op deze proef zijn de 8 RWS-locaties. RWS heeft te kennen gegeven dat gedurende de proefperiode alleen de huidige abonnementhouders, ook als hun abonnement is afgelopen, met hun huidige inlogcode op RWS-locaties kunnen blijven inloggen. Daar is ‘48 uur gratis na aanvraag’ niet beschikbaar. Vanaf 1 juli sluit RWS deze service en worden daar geen wifi-voorzieningen meer aangeboden. (DvdM)

 

Gratis wifi voor binnenvaart op 18 locaties | Schuttevaer.nl

Gratis wifi voor binnenvaart op 18 locaties

Wifi voor binnenvaartondernemers, een betaalde dienst van Binnenvaart Netwerk Diensten (BND), is vanaf 1 december op 18 locaties in Nederlandse havens gedurende 48 uur gratis beschikbaar.

Gratis wifi voor binnenvaart op 18 locaties

Na aanvraag online is de dienst direct beschikbaar, beveiligd door middel van versleuteling van de draadloze verbinding. Dit betreft een proef tot 1 juli 2019.

Vanaf 2013 heeft BND zich ingespannen om, met hulp uit het Rijksprogramma IDVV, op zoveel mogelijk plaatsen waar binnenvaartondernemers geregeld langer stil liggen wifi-accesspoints aan te leggen. Die zijn nu gerealiseerd op in totaal 26 locaties, te weten 7 gemeentelijke havens, 4 havenbedrijven en 8 locaties van Rijkswaterstaat (RWS). Hieronder diverse sluiscomplexen en overnachtingshavens. Wie gebruik wilde maken van de wifi diende een abonnement af te sluiten en kon dan met een code inloggen. Groot voordeel van wifi is een snelle verbinding en beschikbaarheid van internet zonder dat het de bundel belast.

Data-uitwisseling

Ondertussen verandert de digitale wereld en is de data-uitwisseling sterk toegenomen. Ondanks vele inspanningen van de zijde van BND zagen steeds minder binnenvaartondernemers de toegevoegde waarde van het afsluiten van een abonnement. BND is diegenen die dat in de afgelopen jaren wél hebben gedaan bijzonder dankbaar, want dankzij hen is het netwerk nu toch zo groot als het is geworden. En omdat er nu zoveel locaties zijn, dragen vele schouders de instandhouding.

Dankzij de financiële jaarlijkse bijdragen voor beheer en onderhoud van de havenbeheerders lijkt het vanaf nu mogelijk de service gratis aan te bieden. Bij wijze van proef zal BND dit het komende half jaar uitproberen. Na die periode volgt een evaluatie hoe het gebruik verlopen is en of er op enig terrein knelpunten zijn ontstaan. Aangesloten locatiehouders kunnen dan besluiten of en zo ja hoe ze hiermee verder willen. Verreweg de meeste havens/havenbedrijven hebben nu al aangegeven de service te willen continueren of eventueel zelfs uit te breiden na de proefperiode.

Een uitzondering op deze proef zijn de 8 RWS-locaties. RWS heeft te kennen gegeven dat gedurende de proefperiode alleen de huidige abonnementhouders, ook als hun abonnement is afgelopen, met hun huidige inlogcode op RWS-locaties kunnen blijven inloggen. Daar is ‘48 uur gratis na aanvraag’ niet beschikbaar. Vanaf 1 juli sluit RWS deze service en worden daar geen wifi-voorzieningen meer aangeboden. (DvdM)