Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Eurlings hapt laatste bagger uit Amsterdam-Rijnkanaal

UTRECHT

Met de voltooiing van de baggerwerkzaamheden in het Amsterdam-Rijnkanaal, heeft Rijkswaterstaat het hele vaartraject IJmuiden-Tiel weer op diepte gebracht. Op maandag 22 maart - Wereldwaterdag - verrichtte demissionair minister Camiel Eurlings de afsluitende handeling van dit baggerproject.

1 / 1
Minister Eurlings kwam naar Utrecht om de voltooiing van het baggerwerk in het Amsterdam-Rijnkanaal te vieren. (Foto Jacques Kraaijeveld)

Minister Eurlings kwam naar Utrecht om de voltooiing van het baggerwerk in het Amsterdam-Rijnkanaal te vieren. (Foto Jacques Kraaijeveld)

Door Jacques Kraaijeveld
In totaal is zo'n 900.000 kuub slib weggehaald. De laatste kuubs werden door de minister uit het water gehaald. Daaraan voorafgaand hield hij zijn toehoorders, voor het merendeel medewerkers van Rijkswaterstaat, voor: ‘Wat mij betreft blijft ons land meer investeren in transport over water. De binnenvaart is keihard nodig. We moeten de 1462 kilometer vaarweg verder verbeteren en waar mogelijk uitbreiden.

 • ‘Met 87.000 schepen drukst bevaren kanaal ter wereld'
 • Boskalis verwijderde 900.000 kuub slib


‘Het Amsterdam-Rijnkanaal is vooral voor Amsterdam van groot belang. Het is het drukst bevaren kanaal ter wereld met 87.000 schepen op jaarbasis en 164 miljoen ton vracht. Dit project is vanuit verschillende oogpunten interessant, maar het mooiste is dat het een half jaar eerder klaar is dan gepland. Alle lof daarom aan de opdrachtgever en de uitvoerder. We mogen daar ook trots op zijn en extra aandacht aan geven. Vergeet niet dat men van China tot Brazilië van ons wil leren op dit gebied.'

Bijzonder
Het uitdiepen van het Amsterdam-Rijnkanaal was geen doorsnee baggerwerk. Directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat maakte dat duidelijk aan het begin van het aansluitende seminar. Vervolgens gaven twee hoogleraren van de TU Delft lezingen. Cees van Rhee, hoogleraar Baggertechnieken, ging in op het onderwerp 'milieuvriendelijk baggeren'. Hennes de Ridder, hoogleraar Civiele Techniek, behandelde het onderwerp ‘innovatieve koopcontracten' en zette uiteen op welke wijze RWS daarmee omgaat. Verscheidene factoren maken het baggerproject Amsterdam-Rijnkanaal bijzonder.

Voor het uitdiepen van het Amsterdam-Rijnkanaal werkten Rijkswaterstaat Noord-Holland, Rijkswaterstaat Utrecht en aannemer Boskalis nauw samen. Recent werd ook het Noordzeekanaal uitgebaggerd.
Rijkswaterstaat wil zoveel mogelijk taken aan de markt uitbesteden. Voor deze klus koos men voor een engineering & construct contract, in combinatie met een EMVI: economisch meest voordelige inschrijving, waarbij kwaliteitscriteria worden vertaald in geld, ofwel gunnen op meerwaarde. Ook de scheepvaartbegeleiding werd voor het eerst uitbesteed.

Risico
Dronkers: ‘De bodem kan zowel fysisch als chemisch verontreinigd zijn. Ook de structuur van de specie is van invloed op de verwerking. Omdat we daar geen zekerheid over hadden, besloten we een clausule tot bijstelling van de gunningsprijs in te bouwen. Dat is nieuw. De aannemers konden inschrijven op drie gradaties: herbruikbaar, niet-herbruikbaar en klasse 4. Zo hoefden ze het risico van een afwijkende waterbodemkwaliteit niet te verdisconteren in één prijs. We voorkwamen zo dat we louter de duurste calculaties kregen aangeboden.'

De specie viel voor het merendeel in klasse A en B. Daardoor was die herbruikbaar voor het opvullen van diepe zandwinputten langs de Waal. Van de totale hoeveelheid van 900.000 kuub, was 5000 kuub te verontreinigd. Het vrijgekomen zand van 20.000 kuub is ingezet voor een nieuwe woonwijk in Gouda. Bij het baggerwerk kreeg men ook te maken met oorlogsmunitie, op diverse locaties kwamen 42 verdachte objecten in beeld. Verder is de omgeving van meet af aan betrokken geweest bij deze omvangrijke baggeroperatie. Ook dit leidde tot bijzondere werkwijzen en goede resultaten. Rijkswaterstaat moet voldoen aan de Flora- en faunawet. Om niet voor elke klus apart een ontheffing te hoeven aanvragen, hebben Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV de Gedragscode Flora- en faunawet ontwikkeld. In overleg met LNV is in dit project gekeken of de gedragscode in de praktijk werkt. Ten slotte, heeft de aannemer uit ecologisch oogpunt een vernieuwende techniek ontwikkeld en succesvol toegepast. Boskalis zette de Zeeolifant en de Zeekoe in, naast diverse bakken met de ondersteuning van de particuliere Sea-Eagle en Leeuw. Op de Zeeolifant was een zogenaamde milieuknijper gemonteerd. De eerste is de grootste van de twee kraanschepen, met eveneens de grootste kraan (Caterpillar 385C) en de grootste grijper (6m³). Op een van zijn oude beunbakken heeft Boskalis een stuurhut gezet en na nog een aantal aanpassingen is ervoor gezorgd dat het, samen met een nieuwe kraan (Caterpillar 365C) en de grijper (4m³), onder zijn nieuwe naam Zeekoe gebruikt kan worden als kraanschip.

Waterslagkracht
De werkzaamheden aan het Amsterdam-Rijnkanaal vormen een onderdeel van het programma Waterslagkracht. Binnen dit programma worden de prioriteiten van Rijkswaterstaat tot medio 2011 voor water en vaarwegen uitgevoerd. Dit project is één van de 22 waterslagkrachtprojecten die in de periode 2010-2011 worden begonnen of afgerond. Rijkswaterstaat werkt in deze projecten nauw samen met (regionale) partners aan droge voeten, voldoende en schoon water en aan het goed onderhouden van de vaarwegen.

Reacties (4)

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

 • alfred jansen

  Het enige wat ik hier lees gaat over de scheepvaart even voor jullie beeld ik kom uit oosterbeek bij arnhem en wij zijn de gene waar die slibrotzooi wordt gestort. er wordt gezegd dat er maar 5000 kub te verontreinigd was maar het aantal dooie vissen is wel erg hoog dit jaar in ons mooie grindgat en die kloojo,s hebben ook overal materiaal en werktuigen op onze strandjes gepleurd. is dit zoals het hoort? HOU VERDOMME DIE TROEP BIJ JE EN VERPEST NIET ONZE RECREATIEPLASSEN!!!! en kom niet aan met het zuurstofverhaal door het warme weer want andere jaren was het net zo warm en toen lagen er niet zoveel dooie vissen . schande schande schande
  als je vervuilt ruim dan je eigen troep op .

 • Piet de Roos

  Uitbesteding is geen vreemde zaak dit gebeurd al jaren bij langdurige projekten daar anders de aanslag op het personeel van RwS te groot zou zijn en dat de eigenlijke taak in het geding zou komen,zeker nu er meer gehandhaafd zal moeten worden.
  Wettelijk is het wel mogelijk omdat per besckikking van Min v Verkeer en Waterstaat personen worden aangewezen welke verkeersaanwijzigingen mogen geven.
  Richard moet echt blijven studeren om alle diplomas te behalen welke de verkeersbegeleiders al in het bezit hebben,dit zijn allemaal ex verkeersleiders in dienst geweest van RWS met 30 of meer jaren ervaring en echt wel bekend met het vak.
  Dus van een devaluatie is zeker geen sprake.
  Informeer eens naar de werkelijke feiten voordat er commentaar gegeven word die alleen onjuistheden bevat.

 • Hagens

  In plaats van al deze snoepreisjes zal die bij het publiek die een steeds maar duurder kaartje koopt voor de trein en maar wachten op hun trein, dat een deel van dat geld naar de Betuwelijn gaat het zij eerst in de schatkist, het zij rechtstreeks.
  Leuk voor een campagne tijdens de verkiezingen, ben bang dat minister Eurlings daar niet voor te porren is.
  En minister Eurlings de Betuwelijn zou aangelegd worden met gedeeltelijk belastinggeld en privaat ondernemers, waar blijven die privaat ondernemers.
  weet dat dit niets met dit stukje in de krant te maken heeft maar de kriegels kwamen op en ik kon het niet laten, dus sorry meneer Eurlings als ik u gekwets hebt , u heeft ook wel gelezen dat er een binnenvaart ondernemer was die zei dat wij al 100 % korting gaf.
  Ga zo door en gij plukt wat gij oogst meneer Eurlings.

 • Rijsdijk Richard

  Het uitbesteden van de scheepvaartbegeleiding is een vreemde zaak. Wettelijk gezien lijkt dat onmogelijk. Om schippers een verkeersaanwijzing te mogen geven, moet de betrokkene beschikken over een aantal wettelijk verplichte diploma's. Bovendien moet hij zijn aangewezen door de Minister als bevoegde autoriteit. Dat een particulier deze aanwijzingen mag geven lijkt dus merkwaardig. Vooral ook omdat personeel van Rijkswaterstaat zich drie slagen in de rondte moet studeren om de nodige papieren te halen. Kan en mag nu iedereen verkeersaanwijzingen geven aan de schipperij? Als dat het geval is dan is dat een onrustbarende ontwikkeling en een devaluatie van de het beroep van al die verkeersleiders werkzaam bij Rijkswaterstaat op de vaartuigen en posten. Bovendien kunnen ze dan wel stoppen met studeren. Toch worden aan deze mensen harde diploma-eisen gesteld. Wondere wereld

Lees ook