Clip #17 Daar moeten ze iets aan doen! (4) Walstroomkasten

Binnenvaartschippers geven constructieve feedback aan overheid en bedrijfsleven. Schipper Jan Snellens van het 550-tons drogeladingschip Mirjam ‘irriteert zich mateloos’ aan lage stroomkasten.

Clip #17 Daar moeten ze iets aan doen! (4) Walstroomkasten

Tekst en video Heere Heeresma jr .

Bijvoorbeeld op Steiger C in de Oude Houthaven in Amsterdam ligt Snellens op de grond om zijn walstroomkabel aan te sluiten. Hij laat zien wat hij moet doen om dat voor elkaar te krijgen.

En dan nog iets…

Schipper Adri van Raamsdonk van het 673-tons droge-ladingschip Brabant zegt niet altijd uit de voeten te kunnen met de Vaartijdenwet. Hij wordt, zoals zoveel van zijn collega’s, geregeld gedwongen ’s nachts, dus buiten zijn rusttijd, te laden of te lossen.

En omdat hij daar in zijn vaartijdenboek eerlijk melding van maakt, hangt het maar helemaal van de coulance van de controlerende agent af of hij een bekeuring krijgt of niet. Waarbij het volgens hem heel wat uitmaakt of die agent uit de vaart komt of afkomstig is van, bijvoorbeeld, de Spoorwegpolitie.

Eerder in de reeks ‘Daar moeten ze iets aan doen!’:


  1. stroomkasten en parkeren
  2. liggen aan de Haparandadam
  3. watersporters

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video’s (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips’ zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.