Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk

ExxonMobil investeert ruim $ 1 miljard in raffinaderij Botlek

ROTTERDAM

ExxonMobil investeert voor meer dan een $ 1 miljard in een modernisering van hun raffinaderij in de Botlek in Rotterdam. Het gaat om de bouw van een nieuwe hydrocracker en een aanpassing in de bestaande hydrocracker. De hydrocracker produceert laagzwavelige brandstoffen, zoals diesel en kerosine, en basisoliën uit hoogzwavelige halffabricaten.

1 / 1
ExxonMobil investeert ruim $ 1 miljard in raffinaderij

ExxonMobil investeert ruim $ 1 miljard in raffinaderij

Hiermee speelt ExxonMobil in op de groeiende vraag uit de markt naar deze producten. Ook onderdeel van de investering is de uitbreiding van de tankopslag met zes nieuwe tanks, waardoor de opslagcapaciteit toeneemt met 140.000 m3. De verwachting is dat in 2018 de uitbreidingen operationeel zijn.

‘Vertrouwen’

De investering van ExxonMobil in hun raffinaderij in de Botlek geeft blijk van een groot vertrouwen in de toekomst van de oliesector in Rotterdam. Het Havenbedrijf onderstreept het belang van de raffinage en petrochemie in de haven en de regio. ‘Wij koesteren de bestaande industrie in onze haven’, aldus Allard Castelein, president directeur Havenbedrijf Rotterdam. ‘Raffinage en petrochemie zijn daar een essentieel onderdeel van. Zij leveren een hoge toegevoegde waarde en bieden veel hoogwaardige werkgelegenheid. De investering van ExxonMobil geeft duidelijk het vertrouwen aan dat dit toonaangevende bedrijf heeft in Rotterdam. Waar elders in Europa raffinaderijen gesloten worden, wordt hier fors geïnvesteerd in modernisering. Daardoor blijven we als haven concurrerend in de raffinage en petrochemie.’

Energietransitie?

De energiesector zit in een transitie, een overgangsfase. Op termijn gaat de samenleving over op hernieuwbare energie, maar de komende decennia blijven fossiele brandstoffen belangrijk. Het Internationaal Energie Agentschap voorspelt bijvoorbeeld dat over 25 jaar de wereld nog steeds voor driekwart van de energiebehoefte afhankelijk is van fossiele brandstoffen als olie en steenkool. Het is dus voor zowel de Nederlandse economie als voor de haven belangrijk om bedrijven als ExxonMobil te blijven ondersteunen in hun activiteiten. Tegelijkertijd wordt de opwekking van hernieuwbare energie en de ontwikkeling van biobased industrieën gestimuleerd en doet het Havenbedrijf zijn best zoveel mogelijk investeringen op dat gebied te realiseren. (EvH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook