Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: NSC voor goede ligplaatsen en tegen accijnsvrije gasolie

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: NSC.

Maritieme Kieshulp
Pieter Omtzigt tijdens het NSC en GroenLinks/PvdA georganiseerde debat met Frans Timmermans. Foto ANP

In het kort

Partijprogramma: Tijd voor herstel
Lijsttrekker: Pieter Omtzigt
Huidig aantal zetels: 0
In de peilingen: 24-30

Binnenvaart

In het programma van Nieuw Sociaal Contract (NSC) staat wat betreft de binnenvaart het volgende. ‘We bevorderen het goederenvervoer via de binnenvaart, shortsea en spoor en versterken het landelijk netwerk van binnenhavens en overslagfaciliteiten. Het beheer en onderhoud van vaarwegen, bruggen en sluizen verdient meer prioriteit. Om binnenvaart aantrekkelijk te houden wordt daarnaast ook gekeken naar de zaken die voor schippers belangrijk zijn, zoals goede ligplaatsen.’

Inzetten op de binnenvaart gaat voor NSC samen met vergroening van de sector. ‘Ons uitstekende uitgebreide vaarwegennet biedt een goed alternatief voor vervoer over de weg. Ook de binnenvaart zal een aandeel moeten leveren in vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen; we stellen hiervoor samen met de sector een ambitieus maar realistisch transitiepad op.’

Zeevaart

De kersverse partij van Pieter Omtzigt wil dat de scheepvaart gaat betalen voor de uitstoot. ‘We willen verdragen heronderhandelen die ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot door de luchtvaart en scheepvaart deels is uitgezonderd van belastingen en we zien erop toe dat deze sectoren de komende jaren volledig onder ETS vallen.’

Overig

Naast vallen onder ETS wil NSC ook ‘de nationale “fossiele subsidies” die grote bedrijven ontvangen in de vorm van vrijstellingen en degressieve tarieven in de energiebelasting in Europees verband afbouwen.’ Onder die ‘fossiele subsidies’ valt ook de accijnsvrijstelling voor de binnenvaart.

Wat betreft de Noordzee. ‘De overheid treft de nodige ruimtelijke reserveringen voor windparken en waterstofproductie op de Noordzee, kerncentrales, warmte/geothermie en voor waterstof en ammoniak als opslag/drager van energie. Windparken worden op zee niet in ecologisch waardevolle gebieden gebouwd. Ook wordt rekening gehouden met vaarroutes en visserijgebieden.’

En over de toekomst van de visserij. ‘De Noordzee is een grote voedselbron voor schaal- en schelpdieren en vis. Om ook in de toekomst te kunnen blijven vissen, is een goede balans met de natuur belangrijk. We zetten in op vermindering van bijvangst, handhaving van quota voor commerciële soorten en zetten ons in voor quota voor nieuwe commerciële soorten zoals de sepia, zodat vissen voor latere generaties mogelijk blijft. We steunen de visserijsector bij het toekomstbestendig maken van de vloot en bij het toewerken naar een duurzaam verdienmodel. We zullen ons op Europees niveau inzetten voor het vissen met puls.’

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.

De Maritieme Kieshulp: NSC voor goede ligplaatsen en tegen accijnsvrije gasolie | Schuttevaer.nl
Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: NSC voor goede ligplaatsen en tegen accijnsvrije gasolie

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: NSC.

Maritieme Kieshulp
Pieter Omtzigt tijdens het NSC en GroenLinks/PvdA georganiseerde debat met Frans Timmermans. Foto ANP

In het kort

Partijprogramma: Tijd voor herstel
Lijsttrekker: Pieter Omtzigt
Huidig aantal zetels: 0
In de peilingen: 24-30

Binnenvaart

In het programma van Nieuw Sociaal Contract (NSC) staat wat betreft de binnenvaart het volgende. ‘We bevorderen het goederenvervoer via de binnenvaart, shortsea en spoor en versterken het landelijk netwerk van binnenhavens en overslagfaciliteiten. Het beheer en onderhoud van vaarwegen, bruggen en sluizen verdient meer prioriteit. Om binnenvaart aantrekkelijk te houden wordt daarnaast ook gekeken naar de zaken die voor schippers belangrijk zijn, zoals goede ligplaatsen.’

Inzetten op de binnenvaart gaat voor NSC samen met vergroening van de sector. ‘Ons uitstekende uitgebreide vaarwegennet biedt een goed alternatief voor vervoer over de weg. Ook de binnenvaart zal een aandeel moeten leveren in vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen; we stellen hiervoor samen met de sector een ambitieus maar realistisch transitiepad op.’

Zeevaart

De kersverse partij van Pieter Omtzigt wil dat de scheepvaart gaat betalen voor de uitstoot. ‘We willen verdragen heronderhandelen die ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot door de luchtvaart en scheepvaart deels is uitgezonderd van belastingen en we zien erop toe dat deze sectoren de komende jaren volledig onder ETS vallen.’

Overig

Naast vallen onder ETS wil NSC ook ‘de nationale “fossiele subsidies” die grote bedrijven ontvangen in de vorm van vrijstellingen en degressieve tarieven in de energiebelasting in Europees verband afbouwen.’ Onder die ‘fossiele subsidies’ valt ook de accijnsvrijstelling voor de binnenvaart.

Wat betreft de Noordzee. ‘De overheid treft de nodige ruimtelijke reserveringen voor windparken en waterstofproductie op de Noordzee, kerncentrales, warmte/geothermie en voor waterstof en ammoniak als opslag/drager van energie. Windparken worden op zee niet in ecologisch waardevolle gebieden gebouwd. Ook wordt rekening gehouden met vaarroutes en visserijgebieden.’

En over de toekomst van de visserij. ‘De Noordzee is een grote voedselbron voor schaal- en schelpdieren en vis. Om ook in de toekomst te kunnen blijven vissen, is een goede balans met de natuur belangrijk. We zetten in op vermindering van bijvangst, handhaving van quota voor commerciële soorten en zetten ons in voor quota voor nieuwe commerciële soorten zoals de sepia, zodat vissen voor latere generaties mogelijk blijft. We steunen de visserijsector bij het toekomstbestendig maken van de vloot en bij het toewerken naar een duurzaam verdienmodel. We zullen ons op Europees niveau inzetten voor het vissen met puls.’

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.