Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: VVD wil modal shift en af van accijnsvrijstelling

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: VVD.

Maritieme Kieshulp
VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgoz-Zegerius tijdens de presentatie van 'Ruimte geven. Grenzen stellen.'. Foto ANP

In het kort

Partijprogramma: Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lijsttrekker: Dilan Yeşilgöz-Zegerius
Huidig aantal zetels: 34
In de peilingen: 25-29

Binnenvaart

De VVD noemt de maritieme sector in haar programma ‘Ruimte geven. Grenzen stellen’ onmisbaar voor Nederland. Wat betreft de binnenvaart wil de VVD daarom inzetten op modal shift. ‘We blijven ons inzetten om het goederenvervoer zoveel mogelijk te verplaatsen van de weg naar spoor en water. Waar knelpunten zijn, gaan we in overleg met de sector. Om schepen ook echt makkelijk over de Nederlandse wateren te laten varen, pakken we storingen van bruggen en sluizen aan. Bij onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en tunnels beperken we overlast voor de binnenvaart zoveel mogelijk.’

Om ervoor te zorgen dat de scheepvaart verduurzaamt wil de VVD de accijnsvrijstelling voor scheepvaartbrandstoffen in Europees verband afschaffen. Bij verduurzaming hoort niet alleen het afschaffen, maar ook stimulering. De VVD wil dat de binnenvaart beter toegang krijgt tot het Klimaatfonds. Ook moeten de subsidieregelingen voor de binnenvaart blijven bestaan. Die verduurzaming is niet alleen aan boord nodig, maar ook op de kade. ‘We versterken de Clean Energy Hubs. Door in deze tankstations en laadstations te investeren, kan de binnenvaart op een schone manier batterijen opladen en tanken. We breiden dit uit naar zeehavens. Om schepen niet onnodig aan wal hun uitlaatgassen uit te laten stoten, investeren we ook in de havens waar schepen nog geen walstroom kunnen gebruiken.’

De verantwoordelijkheid voor ontgassingsinstallaties legt de VVD bij de provincie. Ze pleit ervoor dat het verbod op varend ontgassen op korte termijn moet worden gehandhaafd.

Zeevaart

Net als de binnenvaart moet ook de zeevaart meer toegang krijgen tot geld uit het Klimaatfonds om te verduurzamen. De eerder genoemde Clean Energy Hubs wil de VVD uitbreiden naar de zeehavens. En ook de voor de zeevaart wordt de accijnsvrijstelling op brandstof afgeschaft.

De VVD wil blijven investeren in het aanpakken drugscriminaliteit rond logistieke knooppunten. ‘We gaan door met de investeringen in grote en kleine zeehavens en vliegvelden en betrekken het bedrijfsleven hier intensief bij. Als het nodig is, zullen we vaker gebruik maken van camera’s en meer gegevensuitwisseling. Om mensen werkzaam in kwetsbare sectoren weerbaarder te maken worden meer drugscursussen op het werk gegeven en is er een zero tolerance-beleid op werkplekken die gevoelig zijn voor corruptie.’

Overig

De partij zet verder in op meer windenergie op zee in 2040. ‘In 2031 is er momenteel 21 GW aan Wind op Zee gepland. Om die ontwikkeling door te trekken zullen we nu plannen moeten maken voor 2040. Een deel van deze capaciteit wordt gebruikt om groene waterstof te maken. Dit doen we zowel op land als op waterstofhubs in de Noordzee. Daarbij hebben we het doel van 6 tot 8 GW elektrolysecapaciteit in 2032.’

De VVD wil innovatieve voedselsectoren steunen, waaronder de visserij. ‘We blijven ons inzetten dat sectoren zoals de tuinbouw, visserij en andere innovatieve sectoren voorop kunnen blijven lopen en voedsel van wereldkwaliteit kunnen blijven produceren.’

Tot slot noemt de VVD nog het maritiem masterplan in haar eigen verkiezingsplan. Aan dat soort ‘goede initiatieven’ moet gewerkt blijven worden, stelt de partij.

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.

De Maritieme Kieshulp: VVD wil modal shift en af van accijnsvrijstelling | Schuttevaer.nl
Tweede Kamerverkiezing

De Maritieme Kieshulp: VVD wil modal shift en af van accijnsvrijstelling

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert Schuttevaer ‘De Maritieme Kieshulp’. Iedere werkdag worden de maritieme plannen van een van de partijen aan u voorgelegd. Vandaag: VVD.

Maritieme Kieshulp
VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgoz-Zegerius tijdens de presentatie van 'Ruimte geven. Grenzen stellen.'. Foto ANP

In het kort

Partijprogramma: Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lijsttrekker: Dilan Yeşilgöz-Zegerius
Huidig aantal zetels: 34
In de peilingen: 25-29

Binnenvaart

De VVD noemt de maritieme sector in haar programma ‘Ruimte geven. Grenzen stellen’ onmisbaar voor Nederland. Wat betreft de binnenvaart wil de VVD daarom inzetten op modal shift. ‘We blijven ons inzetten om het goederenvervoer zoveel mogelijk te verplaatsen van de weg naar spoor en water. Waar knelpunten zijn, gaan we in overleg met de sector. Om schepen ook echt makkelijk over de Nederlandse wateren te laten varen, pakken we storingen van bruggen en sluizen aan. Bij onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en tunnels beperken we overlast voor de binnenvaart zoveel mogelijk.’

Om ervoor te zorgen dat de scheepvaart verduurzaamt wil de VVD de accijnsvrijstelling voor scheepvaartbrandstoffen in Europees verband afschaffen. Bij verduurzaming hoort niet alleen het afschaffen, maar ook stimulering. De VVD wil dat de binnenvaart beter toegang krijgt tot het Klimaatfonds. Ook moeten de subsidieregelingen voor de binnenvaart blijven bestaan. Die verduurzaming is niet alleen aan boord nodig, maar ook op de kade. ‘We versterken de Clean Energy Hubs. Door in deze tankstations en laadstations te investeren, kan de binnenvaart op een schone manier batterijen opladen en tanken. We breiden dit uit naar zeehavens. Om schepen niet onnodig aan wal hun uitlaatgassen uit te laten stoten, investeren we ook in de havens waar schepen nog geen walstroom kunnen gebruiken.’

De verantwoordelijkheid voor ontgassingsinstallaties legt de VVD bij de provincie. Ze pleit ervoor dat het verbod op varend ontgassen op korte termijn moet worden gehandhaafd.

Zeevaart

Net als de binnenvaart moet ook de zeevaart meer toegang krijgen tot geld uit het Klimaatfonds om te verduurzamen. De eerder genoemde Clean Energy Hubs wil de VVD uitbreiden naar de zeehavens. En ook de voor de zeevaart wordt de accijnsvrijstelling op brandstof afgeschaft.

De VVD wil blijven investeren in het aanpakken drugscriminaliteit rond logistieke knooppunten. ‘We gaan door met de investeringen in grote en kleine zeehavens en vliegvelden en betrekken het bedrijfsleven hier intensief bij. Als het nodig is, zullen we vaker gebruik maken van camera’s en meer gegevensuitwisseling. Om mensen werkzaam in kwetsbare sectoren weerbaarder te maken worden meer drugscursussen op het werk gegeven en is er een zero tolerance-beleid op werkplekken die gevoelig zijn voor corruptie.’

Overig

De partij zet verder in op meer windenergie op zee in 2040. ‘In 2031 is er momenteel 21 GW aan Wind op Zee gepland. Om die ontwikkeling door te trekken zullen we nu plannen moeten maken voor 2040. Een deel van deze capaciteit wordt gebruikt om groene waterstof te maken. Dit doen we zowel op land als op waterstofhubs in de Noordzee. Daarbij hebben we het doel van 6 tot 8 GW elektrolysecapaciteit in 2032.’

De VVD wil innovatieve voedselsectoren steunen, waaronder de visserij. ‘We blijven ons inzetten dat sectoren zoals de tuinbouw, visserij en andere innovatieve sectoren voorop kunnen blijven lopen en voedsel van wereldkwaliteit kunnen blijven produceren.’

Tot slot noemt de VVD nog het maritiem masterplan in haar eigen verkiezingsplan. Aan dat soort ‘goede initiatieven’ moet gewerkt blijven worden, stelt de partij.

Verantwoording

Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.