Maatregelen tegen droogte

Langere wachttijden bij sluizen wegens spaarzaam schutten

De scheepvaart moet rekening houden met langere wachttijden bij sluizen omdat er spaarzaam wordt geschut. Waterbeheerders zetten wegens de droogte diverse bijzondere maatregelen in om verzilting van belangrijke zoetwatervoorraden tegen te gaan.

Schaalvergroting van de zeevaart op het Noordzeekanaal brengt extra risico’s met zich mee. (Foto Port of Amsterdam)
Verzilting van het Noordzeekanaal neem toe (Foto Port of Amsterdam)

De verzilting in het Noordzeekanaal en in delen van het IJsselmeer neemt toe, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag. Ook in de Hollandsche IJssel is sprake van het zouter worden van het water. Door de droogte daalt de rivieraanvoer vanuit de Alpen. Dat betekent dat er minder water is om het zout terug te dringen.

De spuisluizen in de Afsluitdijk zijn ingezet om zoutwater uit het IJsselmeer te lozen. In grote delen van het meer is de waterkwaliteit nog goed, maar in de diepere delen bij Kornwerderzand en Den Oever neemt de verzilting toe. Bij de Afsluitdijk worden schepen van en naar de Waddenzee ook zodanig doorgelaten dat er zo weinig mogelijk zout zeewater in het IJsselmeer stroomt. Het zoutgehalte bij het innamepunt voor drinkwater in Andijk (Noord-Holland) is nog goed.

Via de stuw bij het Gelderse Driel in de Nederrijn wordt extra water naar de Lek en de Nederrijn doorgelaten om verzilting op het Noordzeekanaal tegen te gaan. Het extra water bereikt het Noordzeekanaal via het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij de Zeesluis in IJmuiden wordt aangepast geschut. Via de grootste zeesluis ter wereld stroomt veel zout Noordzeewater het kanaal in. Om dat te voorkomen is het schutbedrijf aangepast in overleg met de haven in Amsterdam. Het Noordergemaal bij de stad Utrecht is ook in gebruik om extra water naar het westen van het land te voeren.

Sensoren

Rijkswaterstaat heeft eerder al sensoren aan boeien in de Hollandsche IJssel en de Lek vastgemaakt om het zoutgehalte in het water te meten. De waterbeheerder wil in de gaten houden hoe ver zoutwater vanuit zee de rivieren binnendringt, zodat tijdig maatregelen tegen verzilting genomen kunnen worden, zegt wateradviseur Pieter Beeldman.

Vorig jaar is geëxperimenteerd met het zoutmeetnet. Het bleek voor zeer exacte informatie te zorgen waar de waterbeheerder heel goed mee geholpen was, aldus Beeldman. Nu zijn vijf sensoren in de Hollandsche IJssel geplaatst en zes in de Lek. Zo kan Rijkswaterstaat tot bij Schoonhoven op de grens van Zuid-Holland en Utrecht de verzilting bijhouden. De boeien met de sensoren liggen buiten de vaarweg, zodat de scheepvaart er geen last van heeft.

Mogelijk zijn later in de zomer nog meer maatregelen nodig.

Lees ook:

Droogte: minder schuttingen om verzilting tegen te gaan

Maatregelen op Vlaamse kanalen vanwege aanhoudende droogte

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer

Langere wachttijden bij sluizen wegens spaarzaam schutten | Schuttevaer.nl
Maatregelen tegen droogte

Langere wachttijden bij sluizen wegens spaarzaam schutten

De scheepvaart moet rekening houden met langere wachttijden bij sluizen omdat er spaarzaam wordt geschut. Waterbeheerders zetten wegens de droogte diverse bijzondere maatregelen in om verzilting van belangrijke zoetwatervoorraden tegen te gaan.

Schaalvergroting van de zeevaart op het Noordzeekanaal brengt extra risico’s met zich mee. (Foto Port of Amsterdam)
Verzilting van het Noordzeekanaal neem toe (Foto Port of Amsterdam)

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer