Bode volgt Veninga op als voorzitter BTB-stichtingsbestuur

Ries Bode volgt Sijko Veninga op als voorzitter van de Stichting Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). Annette Augustijn, ook nieuw in het bestuur, wordt secretaris; opvolger van penningmeester Jan Struijk is Martin van Dijk.

Veninga en Struijk stellen hun bestuursfunctie ter beschikking uit hoofde van hun leeftijd. Vanaf de oprichting van de Stichting Bureau Telematica Binnenvaart (2001) waren zij bestuurlijk verantwoordelijk voor de opzet en ontwikkeling van de stichting, die met voorlichting, lobby en onderzoek naar digitale toepassingen een duidelijke plaats in de binnenvaart heeft gekregen. Op 30 december organiseerde de stichting de 20ste Telematicadag voor de Binnenvaart, met ruim honderdvijftig deelnemers.

Het bestuur van BTB is verheugd over de voordracht door Koninklijke Schuttevaer van de twee nieuwe bestuursleden, Annette Augustijn en Ries Bode. Beiden zijn 6 januari statutair benoemd. In de bestuursvergadering is Ries Bode een dag later benoemd als voorzitter. Annette Augustijn gaat als secretaris fungeren. Jan Struijk zal in de loop van 2016 terugtreden en huidig bestuurslid Martin van Dijk zal dan de functie van penningmeester op zich nemen.

Kennisinstelling

Mede onder leiding van de beide aftredende bestuurders is Bureau Telematica Binnenvaart in vijftien jaar uitgegroeid tot een toonaangevende en onafhankelijke kennisinstelling voor de hele binnenvaart en partnerorganisaties. Sijko Veninga en Jan Struijk gaven daarbij blijk van grote persoonlijke betrokkenheid en affiniteit met het werkveld. Zij werden door Martin van Dijk geprezen om hun bestuurlijke kwaliteiten en hun beleidsvisie in de afgelopen jaren. Penningmeester Jan Struijk heeft zich ingezet voor een financieel sterk BTB.

Met het aantreden van de nieuwe voorzitter wordt de bestuurlijke relatie verstevigd met Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND), waarvan Ries Bode tevens voorzitter is. Ook de relatie met de Nederlandse havenbedrijven zal geïntensiveerd worden. Ries Bode (58) is directeur van Management in Motion BV in Zoetermeer, deze onderneming richt zich op interim- en programmamanagement in onder meer ICT-opdrachten. Hij is ruim dertig jaar actief in de ICT en Telecommunicatiesector. Verder is Ries Bode onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Portbase BV .

Annette Augustijn is ook voorzitter van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Zij is gepensioneerd topambtenaar van het Ministerie I&M / Rijkswaterstaat. Daarmee is een sterke verbinding gewaarborgd met de overheid. Vanaf 2010 was zij vijf jaar Rijnvaartcommissaris bij de CCR.

BTB opereert als onafhankelijke organisatie ten dienste van de gehele binnenvaartsector, vergelijkbaar met hoe het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), de Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten en het EICB opereren. Deze vier organisaties streven nauwere bestuurlijke en operationele samenwerking na en zullen vanaf 18 januari samen gehuisvest zijn op Vasteland 78 in Rotterdam.

BTB verwacht dat verdere innovatie in informatie- en communicatietechnologie (ICT) alleen maar belangrijker zal worden voor de internationale binnenvaart en ketenlogistiek. Hiertoe werd onlangs de beleidsvisie Binnenvaart 3.0 gepubliceerd. Het nieuwe bestuur maakt zich sterk voor het uitdragen van deze visie en de invulling daarvan door samenwerking met ketenpartners en voorbeeldprojecten.